S3: Metode cantitative avansate – Socio și RU

InfoTutorTematicaBibliografieEvaluareObiective

Info Curs

Metode cantitative avansate/Analiza cantitativă a datelor cu aplicații pe calculator
Număr de credite: 6 ECTS (Sociologie și Resurse Umane)
Cod: ALR1303 (Sociologie), ALR4403 (Resurse Umane)
Predare: curs 2h, laborator 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, licență, Sociologie și Resurse umane

Centralizator Prezente

Prezența Curs
Prezența Laborator Cristi Pop
Prezența Laborator Ionuț Foldes

Materiale online

Cod Microsoft Teams:

Cristi Pop
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai

Ionuț Földes
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai

Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Bădescu, Elemer Mezei, Cornelia Mureșan
Metode statistice aplicate în științele sociale
2006. Iași: Polirom

Evaluare in sesiunea de examinare

Evaluare finală: 50% din nota finală;

Evaluare parțială: 30% din nota finală;

Teme: 20% (4 teme x 5%/temă) din nota finală;

Bonusuri pentru activitatea de laborator;

Prezența la laboratoare: obligatoriu un minimum de 10 prezențe.

Evaluare in sesiunea de reexaminare

Se poate mari in sesiunea de reexaminare doar nota la examinarea finală.

Se păstrează notele primite la evaluarea pe parcurs: evaluarea partială (30%), teme (20%) si bonusurile primite.

Obiective:

  • Gestiunea unor tabele de date
  • Relationarea acestora in baze de date
  • Raportarea numerica
  • Vizualizarea datelor

Cunoştinţe profesionale: