S3: Devianţă şi control social

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2303
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 3, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Sorina Poledna
Conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Săptămâna 1. Teoria anomiei-naşterea sociologiei devianţei

Săptămâna 2. Teoria presiunii sociale;

Săptămâna 3-4. Școala sociologică de la Chicago: Teoria dezorganizării sociale;

Săptămâna 5-6. Teoria asocierii diferenţiale,

Săptămâna 7. Teoria controlului social

Săptămâna 8-9. Teorii subculturale: teoria reacţiei la frustrare ; teoria oportunităţilor  diferenţiale;

Săptămâna 10.  Teorii conflictualiste;

Săptămâna 11. Teoria neutralizării;

Săptămâna 12.  Teoria etichetării ;

Săptămâna 13.  Realismul de stânga;

Săptămâna 14.  Aplicaţii ale teoriilor şi analize de caz

 

 

SEMINAR

 

Seminar1.  Seminar introductiv: Prezentarea ofertei de învaţare, a cerinţelor, a modului de evaluare şi de notare a activităţilor de laborator, anunţarea bibliografiei;

Seminar 2.  Contribuţia lui E. Durkheim la naşterea sociologiei devianţei (analize pe texte bibliografice; exemplificări, operaţionalizări)

Seminar 3. Teoria presiunii sociale – R. K. Merton (analize pe texte bibliografice; exemplificări, operaţionalizări)

Seminar 4. Teoria Dezorganizarii Sociale (analize pe texte bibliografice; exemplificări, operaţionalizări)

Seminar  5. Teoria Asocierii Diferentiale (analize pe texte bibliografice; exemplificări, operaţionalizări);

Seminar 6. Teoria Controlului Social (analize pe texte bibliografice; exemplificări, operaţionalizări);

Seminar 7-8. Teoriile Subculturale: Teoria reacţiei la frustrare (A. Cohen) , Teoria oportunitatilor diferenţiale (R. Cloward si L. Ohlin)   (analize pe texte bibliografice; exemplificări, operaţionalizări);

Seminar  9. Teoria Neutralizarii

Seminar  10. Teoria etichetării

Seminar  11. Realismul de stânga

Seminar 12-13. Discutarea capitolelor despre instituția închisorii, din Foucault şi Goffman

Seminar 14. Analize de caz/aplicații ale teoriilor învățate la evaluarea comportamentelor infracționale

 

 

Bibliografie curs

 

Cusson ,M., (1995):Devianţa, în R. Boudon, Tratat de sociologie, Ed. Humanitas

Durkheim,E., (2002): Regulile metodei sociologice, Iasi, Polirom

Durkheim, E., ( 1993): Despre sinucidere, Iaşi, Institutul European

Foucault, M., (1997): A supraveghea şi a pedepsi, Bucureşti , Ed. Humanitas, cap.Instituţii complete şi austere

Goffman, E., (2004): Aziluri, Iaşi, ed. Polirom, cap. Despre carateristicile instituţiilor totale(p.13-104)

Ogien, A., (2002): Sociologia devianţei , Iaşi, Polirom

Rădulescu, M., S., (1999): Devianţă, criminalitate şi  patologie socială, Bucureşti, Ed. Lumina Lex

Rădulescu,M.S.,(1994) : Homo Sociologicus, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă ”Şansa”

Rădulescu, M.,S., Banciu, D., (1996): Sociologia crimei şi criminalităţii, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă ” Şansa”

 

Bibliografie seminar

 

Adler, F., Mueller,O.,W., Laufer,W., S., (1995): Criminology, McGraw-Hill, Inc

Achim , M., (1992) : Introducere în sociologie,Cluj, Ed. Dacia

Akers,R.,(1998): Social Learning and Deviant Behavior: A Specific Test ohf a General Theory, în ” American Sociological Theory”, nr. 44.

Bandura, A., (1986): Social Learning Theory, New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice  Hall

Burke, P.,(1999): Istorie şi teorie socială, Bucureşti, Humanitas

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% – examen scris

Criterii de evaluare:

 • înțelegerea argumentată și corectitudinea cunoştinţelor
 • completitudinea cunoştinţelor şi reflectarea în răspuns a bibliografiei citite
 • acurateţea exprimării
 • gândirea critică

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – participare la activităţile de seminar

Criterii de evaluare

 • implicarea în activitatea de seminar = 2.50p
 • realizarea portofoliului = 1,50 p

 

Obiective generale

 • Formarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru aplicarea conceptelor şi interpretărilor teoretice proprii sociologiei devianţei şi controlului social în practica asistenţei sociale.

 

Obiective specifice

 • Să utilizeze corect conceptele care descriu fenomene sociale deviante ;
 • Să cunoască teoriile  de bază, clasice şi cele mai noi, din sociologia devianței;
 • Să înţeleagă abordările teoretice explicative referitoare la infracționalitate ca fenomen social deviant;
 • Să înţeleagă comportamentele, atitudinile şi interacțiunile  care compun fenomenele sociale considerate manifestări ale devianţei;
 • Să dovedească capacitatea de a realiza evaluări  ale unor cazuri sociale operaționalizând concepte şi folosind interpretări teoretico-explicative din sociologia devianţei şi controlului social;