Andrada Tobias

In categoria: Department of Sociology

Titlu: Lector universitar doctor

Adresa:Mărăști Building, str. Anghel Saligny

Birou: 11

Email:andrada.tobias@ubbcluj.ro

BioInterestsCoursesPublicationsProjects

Andrada Tobias obtained her PhD in sociology in 2018 and since 2020 she has been a lecturer at the Faculty of Sociology and Social Work. Since 2011, her research interests have been focused on leisure practices and the development of research methodology, specific to this field of study. 

  • the sociology of leisure;
  • social inequalities;
  • research design

  • Methods and techniques of research in sociology
  • Design and practice of research in sociology

Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Steps on life change and spiritual transformation: The project of the self
A Tobias
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 61 (2), 125-144, 2016
52016
Cât și cum utilizăm timpul liber: o perspectivă sociologică asupra timpului liber în România
A Tobias
Anuarul Institutului de Istorie» George Baritiu «din Cluj-Napoca-Seria …, 2019
22019
Focus on Sociology of Leisure: From Theory to Daily Life
A Tobias
Revista Universitară de Sociologie 16 (1), 225-240, 2020
12020
Mapping Deprivation in Rural Areas from Transylvania: Reflections on a Methodological Exercise
C Raţ, A Tobias, V Veres
Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia 6 (2), 85-112, 2015
12015
The worthy employee: Serious leisure through alternative forms of spirituality
A Tobias
Soc. & Soc. Work Rev. 4, 100, 2020
2020
Healthy and Somewhat Wealthy: The Lived Experience of Successful Aging
A Tobias
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 65 (2), 77-96, 2020
2020
Vezi toate articolele

  • Sociolog – (2020 – prezent) Horizon 2020: Proiect UpLift (870898) – Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generaTions/ Căi și politici urbane pentru combaterea inegalităților în rândul generațiilor viitoare.
  • Asistent cercetare științifică (2015-2017).Tinere Echipe „Forme alternative de religiozitate, dezvoltare personală şi tehnici neo-liberale de constituire a sinelui: munca și spiritualitate în Romania”, PNII-RU-TE-2014-4-2515. Universitatea Babeș-Bolyai.
  • Asistent cercetare sociologică (2015-2016) FRDS-EEA GRANTS-SEE. United Networks. Inițiative integrate pentru incluziunea socială a comunităților marginale. Cod proiect: PEH100.
  • Coordonator proiect (2014-2017). SocioRoMap – Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community-level monitoring of changes with regard to Roma integration/ Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor, Mecanismul Financiar Norvegian nr. Contract RO_25_04-25_18_09_2014. Promotorul acestui proiect a fost Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN), iar Centrul de Cercetare a Relațiilor Interetnice (CCRIT) a ocupat poziția de partener, alături de Fundația pentru o Societate Deschisă. Participatory Assessement of the Social Situation of the Pata-Rât and Cantonului Area, Cluj-Napoca. Initiativa integrata pentru incluziunea sociala a comunitatilor marginalizate.United Nations Development UNDP si Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.