Toate Director Şcoala Doctorală Administrativ şi tehnic Doctoranzi Bibliotecă Consiliul facultăţii Secretariat Departamentul de Asistență Socială Departamentul de Sociologie Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Conferentiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Conferentiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Conferentiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie