Toate Director Şcoala Doctorală Doctoranzi Bibliotecă Administrativ şi tehnic Consiliul facultăţii Secretariat Departamentul de Asistență Socială Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară Departamentul de Sociologie
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Conferentiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Conferentiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Conferentiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie
Lector universitar doctor
Departamentul de Sociologie