Dénes Kiss

Departament: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

Titlu: Lector universitar doctor

Adresa:Clădirea Sociologica, str. Dostoievski, nr. 34

Birou:

Email:denes.kiss@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății; Cadru didactic; Responsabil de masterul: Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (SLM);

BioInteresePredarePublicațiiProiecte

Kiss Dénes este interesat de sociologia religiei, sociologia rurală și sociologia sectorului non-guvernamental. Cercetările sale se axează pe stratificarea populației rurale și pe schimbările elitei rurale post-socialiste, precum și pe dinamica peisajului religios românesc, acordând o atenție deosebită apariției noilor comunități religioase. Predă cursuri legate de domeniile cercetare pe care le studiază: Sociologia religiei, Sociologia rurală și Sociologia dezvoltării rurale. A organizat numeroase practici de cercetare, sub forma taberelor de studenți, în localitățile rurale.

 • sociologia religiei
 • sociologie rurală
 • comunitatea romă
 • Socioantropologia comunităţilor rurale
 • Sociologia dezvoltării rurale
 • Sociologia organizaţiilor neguvernamentale
 • Sociologie generală
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Vino mai aproape. Incluziunea şi excluziunea romilor în societatea românească de azi
G Fleck, C Rughiniş
Bucureşti: Human Dynamics, 2008
432008
Pentecostalism in Romania: The Impact of Pentecostal communities on the life-style of the members
L Fosztó, D Kiss
La ricerca folklorica, 51-64, 2012
202012
Az erdélyi magyar civil szféráról
D Kiss
Civil Szemle 3 (2), 139-154, 2006
132006
Romániai magyar nonprofit szervezetek – 2009-2010. A szervezetek adatbázisának bemutatása és a nonprofit szektor szociológiai elemzése.
D Kiss
Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről. Kolozsvár, Nemzeti …, 2010
11*2010
Az erdélyi magyar kulturlis intézményrendszerről
Z Csata, D Kiss, T Kiss
Erdélyi társadalom 2 (1), 30, 2004
8*2004
A CE Szövetség és a református egyház
D Kiss
Erdélyi Társadalom 1 (02), 55-66, 2003
8*2003
Erdélyi falvak a 21. században
D Kiss
Magyar Kisebbség, 3-4, 2005
7*2005
Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján
V Veres, PZ Attila, R Geambaşu, D Kiss, M János, K Zita
Editura ISPMN, 2012
62012
Diplomás karrierpályák az erdélyi magyar fiatalok körében
Z Csata, B Dániel, D Kiss, E Ruszuly, Z Sólyom
Erdélyi Társadalom 7 (1-2), 31, 2009
62009
A falusi elit átalakulása Erdélyben
D Kiss
Web, 2004
6*2004
Sistemul instituţional al minorităţilor din România
D Kiss
Working Papers 34, 2010
4*2010
Romii din Herculian și rolul religiei penticostale în viața lor comunitară
D Kiss
Kiss Tamás–Fosztó László–Fleck Gábor (eds.): Incluziune și excluziune …, 2009
4*2009
Ethnic Parallelism: Political Program and Social Reality: An Introduction
T Kiss, D Kiss
Unequal Accommodation of Minority Rights, 227-247, 2018
32018
Roma szervezetek Székelyföldön
D Kiss
Erdélyi Társadalom 15 (01), 105-118, 2017
3*2017
A Tanyától az Új Tanyáig. Etnikai átrétegződés és klasszifikációs küzdelem egy partiumi faluban
D Kiss, T Kiss
REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 25 (2), 2017
22017
ONG-uri şi proiecte specifice incluziunii comunităţilor de romi
D Kiss
Raport de cercetare – SocioRoMap. O cartografiere a comunităţilor de romi …, 2017
2*2017
Bottom-up Initiatives and Competing Interests in Transylvania
D Kiss, E Veress
Evaluating the European Approach to Rural Development, 179-196, 2016
22016
The Role of Social Capital in the Process of Becoming an Entrepreneur and in Entrepreneurial Success
D Kiss
Belvedere Meridionale 28 (2), 38–50, 2016
22016
A romániai magyar kulturális szervezetek erőforrásainak szociológiai vizsgálata
B Dániel, D Kiss
Civil Szemle 11 (4), 71-106, 2014
2*2014
A posztocialista vidéki elit szerkezete és jellemzői
D Kiss
Szociológiai Szemle 23 (3), 4-29, 2013
2*2013
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Norway Grants, „Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community-level monitoring of changes with regard to Roma integration (SocioRoMap)” Institutul pentru Studierea Problemelor Minorittilor Nationale – Centrul de Cercetare a Relatiilor Interetnice, 2015-2016
 • POSDRU, „INTEGRO. Integrare prin formare și mediere pentru ocupare”. Centrul de Resurese pentru Diversitate Etnoculturala, 2014-2015
 • POSDRU, „Model integrat de dezvoltare antreprenoriala”. Centrul de Cercetare a Relatiilor Interetnice, 2010-2011
 • Framework Project 6, „Religions and Values in Central and Eastern Europe – REVACERN”. Fundatia pentru Cercetari Sociale Max Weber, 2007-2009