Imola Antal

Departament: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

Titlu: Conferentiar universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 305

Email:antal.imola@ubbcluj

Functia: Cadru didactic;

BioInteresePredarePublicațiiProiecte

 

 

 • Metode de bune practici în domeniul sănătăţii mentale
 • Terapii familiale sistemice
 • Protecţia copilului
 • Noţiuni de psihopatologie şi sănătate mentală
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Participare pentru protectie, Daphne project,
 • “BECAN – Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect”, proiect CAPACITATI, manager de proiect
 • DRIVERS for health proiect FP7, coord. Maria Roth2011-2015
 • PIECES proiect Daphne, coord. Maria Roth 2013-2015
 • Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via MDS. 2013-2015, coord. Roth Maria
 • Labor exploatation– Centrul Parteneriat Egalitate
 • Raising A Child Through Prison Bars, co-financed by the DAPHNE III Programme of the European Commission, 2009-2012- Muller-Fabian Andrea, project director
 • Diagnosticul social al performantei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare, 2007-2010- Roth Maria, project director
 • Global Progress Survey on Violence against children, UNICEF, 2011
 • Incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi psihice severe, ACCESEGAL, 2007-2010- Muller-Fabian Andrea, project director
 • Tempus JEP_52008_2006 “Child Rights Education Development- Moldova and Serbia (CREDMOS), 2007-2009 – Roth Maria, project director
 • Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion, Leonardo Project, 2007
 • Riscuri şi efecte ale utilizării Internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor. Perspectiva evoluţiei spre societatea bazată pe cunoaştere (knowledge society) grant CNCSIS tip A 1494/2007, 2007- 2008