Cum pot să aplic și eu?

Home / Cum pot să aplic și eu?

Înscrierea la Postuniversitar A: Explorarea și vizualizarea datelor complexe

Admiterea la studii postuniversitare este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor și la specializările acreditate la universitate. Admiterea se organizează în luna octombrie 2017, conform calendarului.

Absolvenții unor programe master pot concura în aceleași condiții ca și absolvenții unor programe nivel licență, condițiile de admitere și posibilitatea de a ocupa un loc subvenționat (scutire de plata taxei de școlarizare) fiind identice.

Candidații vor completa și semna formularul de înscriere de mai jos cu date generale și îl vor depune la sediul facultății în perioada înscrierii.

Formularul de înscriere (.doc | 109 KB)

La înscrirea pentru admitere la studii postuniversitare, candidatul va depune un dosar cu următoarele acte:
– Copia Xerox a diplomei de bacalaureat;
– Copia Xerox a diplomei de licență și copia suplimentul la diplomă pentru absolvenții de dinainte de 2017; pentru absolvenții promoției 2017 numai copia Xerox a adeverinței de licență;
– Copia Xerox a certificatului de naștere;
– Copia Xerox a cărții de identitate;
– CV tip Europass sub formă tipărită și în format electronic (1-3 pagini).

Cei care candidează pentru subvenție la plata taxei de școlarizare vor atașa în mod obligatoriu, în format pe hârtie și electronic (CD) proiectul de cercetare conform structurii indicate.

Criterii de admitere, identice pentru absolvenții unor programe de licență și/sau master:
(1) Media de licență – 100% din media de admitere;
(2) CV tip Europass – calificativ ADMIS/RESPINS.

Criterii de departajare la medii egale de admitere:

– Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

În anul academic 2017-2018, se acordă 10 subvenții pentru taxa de școlarizare care se vor distribui în ordinea descrescătoare a unui punctaj mediu calculat conform următoarelor criterii:
(1) Media de licență (40%)
(2) Proiect de cercetare conform structurii indicate (60%)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

(1) proiect de cercetare conform structurii indicate
(2) Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

Structura proiectului de cercetare pentru acordarea subvenției pentru taxa de școlarizare:

Proiectul va avea minim 1,500 de cuvinte și maxim 2,000 de cuvinte. Acesta va consta în prezentarea unui cercetări posibile în funcție de interesele de cercetare a candidatului, pe un set de date la alegere, existent sau proiectat. Setul de date va trebui descris succint în proiect. În proiect se va specifica întrebarea de cercetare, obiectivelor de cercetare, metodologia cercetării, datele pe baza cărora se poate face cercetarea, tehnicile posibile de analiză și utilizatorii finali pentru care această cercetare ar fi utilă.

Înscrierea se face direct la secretariatul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128 (intrarea pe Strada Anghel Saligny), cam.203, et.II, prin depunerea formularului de înscriere semnat și a celorlalte documente menționate în dosarul de înscriere prezentat mai sus.

Candidații care concurează pentru subvenția la taxa de școlarizare vor depune în mod obligatoriu, în format fizic și electronic, proiectul de cercetare conform structurii indicate.

Înscrierea are loc la sediul facultății, în perioada 10-16 Octombrie, de luni până vineri între orele 9-15.

După terminarea perioadei de înscriere și procesarea datelor, în data de 17 octombrie 2017 se vor afișa listele cu candidații admiși la sediul facultății și, respectiv, a celor care vor beneficia de subvenția pentru taxa de școlarizare

În perioada 17-19 Octombrie 2017 se operează confirmarea locului obținut la concursul de admitere. Confirmarea locului obținut prin concurs se va face telefonic – 0264/424674 sau prin mail demian.florina13@gmail.com. Pentru cei admiși pe locurile cu taxă se efectuează plata primei tranșe din taxa de școlarizare sau a întregii taxe de școlarizare și aducerea chitanței în secretariat. Plata se poate face la cam. 2 – parter.

Pentru anul universitar 2017/2018, taxa de școlarizare este de 3000 lei. Taxa poate fi achitată în întregime la confirmarea locului sau se poate achită în 2 rate a câte 1500 RON. Prima rata va fi la confirmarea locului și a doua rată în 4 decembrie 2017.


Rezultatele înscrierii