Facultate
Caută
Close this search box.

Analiza Datelor Complexe

Scopul acestui program este de a le oferi cursanților abilitățile necesare pentru a deveni analiști date sau cercetători date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor. Prin înscrierea la acest masterat veți acoperi trei tipuri de cunoștințe distincte necesare domeniului:
 • limbajele de programare necesare gestionării datelor și construcția unor depozite de date: SQL (2 cursuri), Python (4 cursuri), R (trei cursuri).
 • instrumentele de explorare vizuală a datelor: tipuri de grafice, dahsborduri, infografice și forme de raportare, prin instrumente specializate precum Excel, PowerBI, Tableau, ArcGis
 • instrumente de analiză statistica predictivă și analiză dimensională prin tooluri precum: R, JASP, Excel, ArcGIS, E-Views.
 • stăpânirea algoritmilor de machine learning (3 cursuri in Python): algoritmi de reducere a datelor și predicție, procesarea limbajului natural, rețele neuronale.
Nivelul:
 • Cursurile apelează la gândirea logică;
 • Nu necesită cunoștințe prealabile de statistică;
 • Nu presupun cunoștințe de matematică;
 • Nu este nevoie de cunoaștere prealabilă a unor limbaje de programare.

Obiective

 1. Colectarea și integrarea unor date diverse pentru a facilita analiza lor;
 2. Vizualizarea datelor și raportarea analizelor în mod intuitiv;
 3. Descoperirea trendurilor și a co-depedenţelor;
 4. Capacitatea de a folosi limbaje de programare specific pentru date: SQL, R, Python;
 5. Analiza spațială și analiza seriilor de timp;
 6. Utilizarea algoritmilor de machine learning;
 7. Coordonarea în echipe pentru realizarea unui proiect.

Competențe dobândite

Competenţe profesionale
 • Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, teoriilor şi metodologiilor proprii sociologiei pentru descrierea, analiza şi explicarea proceselor şi fenomenelor sociale;
 • Proiectarea şi realizarea unor cercetări sociologice cantitative sau calitative cu scopul colectării și structurării unor date empirice valide și complexe;
 • Analiza și interpretarea datelor empirice complexe, produse instituțional sau rezultate din cercetări sociologice cantitative sau calitative;
 • Utilizarea competentă a procedurilor şi soft-urile specifice metodelor avansate de analiză cantitativă și calitativă a datelor;
 • Vizualizarea spațială și grafică a rezultatelor analizelor datelor prin folosirea soft-uri specifice.
Competenţe transversale
 • Valorificarea cunoştinţelor şi metodelor învăţate în contexte şi activităţi sociale diverse;
 • Comunicarea scrisă şi orală în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi deprinderea de a lucra eficient în contexte culturale diferite;
 • Utilizarea competentă a calculatorului şi a noilor tehnologii în activităţile profesionale specifice domeniului precum şi pentru activităţi de comunicare profesională;
 • Munca eficientă în echipe transdisciplinare pe diverse paliere ierarhice la nivel intra- şi interorganizaţional

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

Cariere posibile

analist în sociologie, analist în sociologie economică, analist în sociologie urbană 

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială