Facultate
Caută
Close this search box.

Analiza Datelor Complexe

Scopul acestui program este de a le oferi cursanților abilitățile necesare pentru a deveni analiști date sau cercetători date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor. Prin înscrierea la acest masterat veți acoperi trei tipuri de cunoștințe distincte necesare domeniului:
 • limbajele de programare necesare gestionării datelor și construcția unor depozite de date: SQL (2 cursuri), Python (4 cursuri), R (trei cursuri).
 • instrumentele de explorare vizuală a datelor: tipuri de grafice, dahsborduri, infografice și forme de raportare, prin instrumente specializate precum Excel, PowerBI, Tableau, ArcGis
 • instrumente de analiză statistica predictivă și analiză dimensională prin tooluri precum: R, JASP, Excel, ArcGIS, E-Views.
 • stăpânirea algoritmilor de machine learning (3 cursuri in Python): algoritmi de reducere a datelor și predicție, procesarea limbajului natural, rețele neuronale.
Nivelul:
 • Cursurile apelează la gândirea logică;
 • Nu necesită cunoștințe prealabile de statistică;
 • Nu presupun cunoștințe de matematică;
 • Nu este nevoie de cunoaștere prealabilă a unor limbaje de programare.

Obiective

 1. Colectarea și integrarea unor date diverse pentru a facilita analiza lor;
 2. Vizualizarea datelor și raportarea analizelor în mod intuitiv;
 3. Descoperirea trendurilor și a co-depedenţelor;
 4. Capacitatea de a folosi limbaje de programare specific pentru date: SQL, R, Python;
 5. Analiza spațială și analiza seriilor de timp;
 6. Utilizarea algoritmilor de machine learning;
 7. Coordonarea în echipe pentru realizarea unui proiect.

Competențe dobândite

Abilități dobândite
 • Gestiunea fluxurilor organizaționale pentru a folosi datele în modelul de business;
 • Abilități organizaționale de a colecta și integrare a datelor;
 • Capacitatea de integra coerent date dispersate;
 • Abilitatea de a transforma în date informații diverse în formate diverse;
 • Sintetiza și interpretarea informațiilor din date;
 • Înțelegerea procedurilor de a construi modele predictive;
 • Abilitatea de a reprezenta grafic datele;
 • Abilitatea de a reprezenta date geografice și de serii de timp.
Beneficii ale programului
 • Înțelegerea procesului de colectare și organizare a datelor;
 • Aptitudinea de integra seturi de date diverse;
 • Capacitatea de a căuta în date sau seturi de baze de date integrate;
 • Capacitatea de agrega date de mărimi diferite;
 • Aptitudinea de a înțelege legăturile din seturile de datelor;
 • Posibilităților de a vizualiza datele într-un mod inteligibil.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

Cariere posibile

Analist date; Asistent cercetare date;

Analist în sociologie; Analist în sociologie economică; Analist în sociologie urbană

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială