Distribuţia locurilor pentru anul universitar 2020 - 2021 ...Read more Distribuţia locurilor pentru anul universitar 2020 – 2021 ›
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul…
Candidații se vor înscrie la concursul de admitere depunând un dosar la secretariatul Școlii Doctorale de Sociologie (B-dul 21 decembrie 1989 nr. 128, etaj 2) conținând următoarele documente. Înscrierea la…
Perioada de înscriere: 31 august – 4 septembrie 2020* Desfăşurarea probelor: 11 septembrie 2020 (la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) Perioada de depunere și rezolvare a contestațiilor: 15…
Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională ......Read more Coordonatori doctorate şi temele de interes ›