În urma examenului de admitere organizat în data de 11.09.2020 la Școala Doctorală de Sociologie s-au obținut următoarele rezultate: Candidați declarați admiși, pe loc buget cu bursă Nr. legitimație…
Examenul scris va începe la ora 10:00. Candidaţii vor primi subiectele pe email. Examenul oral va începe la ora 14:00 şi se va derula pe platforma Zoom, utilizând următoarele date…
În starea de urgență și inclusiv în perioada suspendării activităților didactice față-n față admiterea la doctorat se poate face în regim online în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5938 din…
Distribuţia locurilor pentru anul universitar 2020 - 2021 ...Read more Distribuţia locurilor pentru anul universitar 2020 – 2021 ›
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul…
În starea de urgență și inclusiv în perioada suspendării activităților didactice față-n față admiterea la doctorat se poate face în regim online în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5938 din…
Perioada de înscriere: 31 august – 4 septembrie 2020* Desfăşurarea probelor: 11 septembrie 2020 (platforma Zoom – programarea concursului de admitere) Perioada de depunere și rezolvare a contestațiilor: 15 septembrie…
Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională ......Read more Coordonatori doctorate şi temele de interes ›