Dragi studenți, Înainte de începerea semesturlui II al anului universitar 2021-2022 am reanalizat situația desfășurării activităților didactice față în față și online, ținând cont de opiniile profesorilor, studenților și colaboratorilor, respectiv a riscurilor la care suntem supuși ca și comunitate:…Read more Anunț referitor la desfășurarea orelor în semestrul II, an…
Perioada 17.01.- 06.02.2022 Anul I  Disciplină Data Ora Sociologie 18 ianuarie 17:00 22 ianuarie 17:00 Psihologie 21 ianuarie 17:00 Engleză începători 22 ianuarie 17:00 Metode şi tehnici de cercetare sociologică 28 ianuarie 16:00 Engleză avansaţi 29 ianuarie 16:00 Etică 4…Read more Programarea examenelor, sesiunea de iarnă 2022 – asistenţă socială,…
  Disciplina Examinator Data/Ora  Observaţii Vizualizarea datelor Petrovici Norbert 28 ianuarie, ora 18:00 Limbaje de interogare structurate Virlan Petru 31 ianuarie,  ora 18:00 Bazele statisticii Földes Ionuţ 4 februarie, ora 18:00 Introducere în sisteme informaţionale geografice Moldovan Sandu 26 ianuarie,…Read more Programarea examenelor, sesiunea iarnă 2022 – masterate ›
Având în vedere noua identitate vizuală a Universității “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, se modifică acordul de practică cu noua siglă a Universității. Model nou – Acord privind efectuarea stagiilor de practică de specialitate
Perioada 17.01.- 06.02.2022 Anul I  Disciplină Data Ora Cadru didactic Introducere în sociologie 27 ianuarie 18:00 Paul-Teodor Hărăguș 3 februarie 16:00 Psihologie generală și a personalității 21 ianuarie 17:00 Viorel Mih 26 ianuarie  11:00 Introducere în asistența socială și deontologia…Read more Programarea examenelor, sesiunea de iarnă 2022 – asistenţă socială,…
Materia Data Ora Observații Stratificare și mobilitate socială 25.01.2022 14:00 28.01.2022 14:00 Dreptul muncii și al protecției sociale 21.01.2022 10:00 04.02.2022 10:00 Managementul resurselor umane 17.01.2022 12:00 31.01.2022 16:00 Managementul muncii 19.01.2022 12:00 26.01.2022 17:00 Sociologie urbană 20.01.2022 14:00 31.01.2022…Read more Programarea examenelor, sesiunea de iarnă 2022 – sociologie ›
Actele  necesare  cererii de bursă socială se pot încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 22 februarie - 12 martie 2021 ...Read more Burse sociale pentru semestrul II – an univeristar 2021-2022 ›
Biroul Erasmus+ din cadrul Universității Babeș-Bolyai împreună cu AIESEC Cluj-Napoca organizează o sesiune de selecție destinată mobilităților de practică în cadrul programului Erasmus+, pentru vara anului 2022. Aceste locuri sunt destinate studenților înmatriculați la nivelul licență (anul 1 si 2) și masterat (anul 1).…Read more Mobilități de practică Erasmus+ 2022 ›
Spațiul Reactor de creație și experiment, în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, propune studenților interesați implicarea în cadrul programului multianual „Perspective”, care are ca scop sondarea temei viitorului din mai multe unghiuri. Acest program se va desfășura…Read more Oportunitate de practică pentru studenți ›
Beneficiarii burselor sociale din fonduri UBB – buget Beneficiarii burselor sociale din fonduri UBB – taxă Beneficiarii burselor sociale ocazionale Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi…Read more Listele cu beneficiarii burselor sociale din fondurile proprii ale…
Rezultatele obținute la concursului pentru acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică a studenților la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – sesiunea Octombrie-Noiembrie 2021   În urma susţinerii proiectelor de cercetare şi a evaluării dosarelor candidaţilor, comisia de concurs a…Read more Rezultate concurs burse speciale pentru cercetare științifică 2021 –…
Burse sociale Burse de merit Burse de performanță Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro în perioada 2 – 5 noiembrie. Pe extrasul de cont…Read more Liste finale de burse pentru semestrul I – 2021-2022…
Ședința din data de 29.10.2021   Nr.crt. Nr. matricol Aviz favorabil/nefavorabil 1. 7312 Aviz nefavorabil 2. 7665 Aviz nefavorabil 3. 7285 Aviz nefavorabil 4. 7324 Aviz favorabil 5. 664 Aviz nefavorabil 6. 7910 Aviz nefavorabil 7. 8274 Aviz nefavorabil 8.…Read more Răspuns la cererile de contestații la bursele pe sem.…
Burse de performanţă Burse de merit Burse sociale     Contestațiile la listele de bursă se depun pe adresa irina.albu@ubbcluj.ro până în data de 27 octombrie, orele 16:00. Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA…Read more Lista cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul…
Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didatic al Departamentului de Asistenţă Socială al FSAS-UBB – sesiunea octombrie 2021   La concurs s-au înscris doi membri ai Departamentului de Asistenţă Socială, cu dosarele de concurs nr.1/2021 și nr.3/2021. 1. Îndeplinirea condițiilor…Read more Rezultate concurs gradații merit personal didactic FSAS-UBB – 2021…
Începând cu data de 14 octombrie 2021 se pot face programări pentru vaccinare la cabinetele medicale UBB situate în parcul Iuliu Hațieganu, cămin Sport XXI. Programările se vor face telefonic zilnic în intervalul orar  8:30-10:30 și 17:00-18:00 la numerele  de…Read more Anunţ privind vaccinarea ›
Calendar    până în 6 octombrie– aprobare comisii de evaluare a gradațiilor de merit de către Consiliul Facultății și Consiliul de Administrație al UBB, numirea comisiilor prin decizia rectorului UBB 7 octombrie– afișarea calendarului concursului la nivel FSAS (pe site) 12 octombrie – 14 octombrie – …Read more Anunţ privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul UBB…
Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/ ...Read more Burse pentru activitatea ştiinţifică – 2021-2022 ›
Studenții din anul 1, toate specializările facultății, care doresc să opteze pentru limba franceză, sunt invitați să participe joi, în data de 30 septembrie, ora 18, la o întâlnire organizatorică cu doamna lect.dr. Anamaria Lupan pe platforma MS Teams, accesând…Read more Limba franceză – anunț anul 1 ›
Studenții anului 1 specializările Sociologie, Antropologie, Resurse umane care din motive tehnice nu au putut participa la întâlnirea de orientare de luni, 27 septembrie, sunt așteptați on-line miercuri, 29 septembrie, ora 16, pentru reluarea întâlnirii de orientare. Limita de participanți…Read more Anunț anul 1 – Sociologie, Antropologie, Res.Umane ›
Liste de recazare căminele studenţeşti Căminul 2 Căminul 16 Căminul Economica 2   Studenții care nu au primit cazare și doresc cazare la redistribuire, sunt rugați să depună cerere de cazare – redistribuire  însoțită de certificatul de vaccinare sau alte…Read more Redistribuire la cazare ›