Disciplina Dată / Deadline Ora Platforma/Trimiterea materialelor Design-ul și Practica Cercetării 09.07 design.cercetare@gmail.com Psihologia Muncii și a Personalului 8.07 10:00 Classroom Sociologia Organizațiilor 10.07 12:00 Zoom Îmbătrânirea azi 8.07 14:00 Zoom Managementul Conflictelor 11.07 tripon@fspac.ro Managementul ONG-urilor 10.07 16:00 Zoom…Read more Programarea restanţelor anii I şi II – domeniul sociologie…
Rezultatele evaluării lucrărilor de disertaţie - Masterat european în drepturile copiilor ...Read more Rezultatele evaluării lucrărilor de disertaţie – Masterat european în drepturile copiilor ›
Notele obţinute la Proba 1 şi Proba 2 - domeniul Sociologie, sesiunea iunie - iulie 2020Read more Notele obţinute la Proba 1 şi Proba 2 – domeniul Sociologie ›
Planificarea susținerii orale, online pe platforma Cisco Webex Meetings , a examenului de disertație la Specializările Managementul Serviciilor Sociale și respectiv, Gerontologie socială, în data de 3 iulie 2020, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, link de access: https://meetingsemea8.webex.com/join/ncneamtu2014ubb…Read more Planificarea pentru susţinerea lucrărilor de disertaţie – Managementul serviciilor…
Rezultate susținere disertație - sociologie ...Read more Rezultate susținere disertație – sociologie ›
ANUL I Nr. Crt. Disciplina Data Ora Platforma 1 Teorii și metode în asistență socială 7 iulie 10 googleforms 2 Drept și legislație în asistența socială 8 iulie 10 classmarker 3 Statistică socială și analiza computerizată a datelor 6 iulie…Read more Restanţe – Asistenţă Socială, anul I şi II ›
Note – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – Asistenţă Socială, iulie 2020Read more Note – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – Asistenţă Socială ›
Comisia 1 Comisia 2 Comisia 3 Comisia 4   Metodologia susţinerii licenţei – domeniul Asistenţă Socială
Planificarea pentru proba de susținere a lucrărilor de disertație - Masteratul European în Drepturile CopiluluiRead more Planificarea pentru proba de susținere a lucrărilor de disertație – Masteratul European în Drepturile Copilului ›
Barem de verificare a cunoștințelor Tutorial pentru aplicația Zoom   Comisia 1 – Planificare pentru Evaluarea Cunoştinţelor Fundamentale și de Specialitate – Asistență Socială Comisia 2 – Planificare pentru Evaluarea Cunoştinţelor Fundamentale și de Specialitate – Asistență Socială Comisia 3 –…Read more Licență – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate- Asistență…
Programarea provizorie a examenului de licență - Proba 1 și Proba 2 - Sociologie ...Read more Programarea finală a examenului de licență – Proba 1 și Proba 2 – Sociologie ›
Programarea prezentării la Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale în cazul absolvenților care s-au înscris doar pentru această probă, fără lucrarea de licențăRead more Programarea prezentării la Proba 1 – pentru cei care s-au înscris doar la această probă – Sociologie ›
Programarea susţinerii dizertaţiilor - Departamentul de SociologieRead more Programarea susţinerii dizertaţiilor – Departamentul de Sociologie ›
Metodologia susţinerii licenţei - domeniul Asistenţă Socială ...Read more Metodologia susţinerii licenţei – domeniul Asistenţă Socială ›
În atenția absolvenților nivel licență la Departamentul de Sociologie: Sociologie Antropologie Resurse Umane Înscrierea on-line pentru examenul de licență s-a încheiat în data de 24.06.2020. Examenul de licență va avea loc în perioada 30 iunie – 3 iulie, conform unei…Read more Susținerea lucrărilor de licență la Departamentul de Sociologie ›
În atenția absolvenților programelor de masterat ale Departamentul de Sociologie: Cercetare Sociologică Avansată Comunicare, Societate și Mass Media Managementul Strategic al Resurselor Umane Analiza datelor complexe Vă reamintim că înscrierea pentru susținerea dizertațiilor are loc on-line pe platforma: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ Platforma se…Read more Susținerea dizertațiilor la masteratele Departamentului de Sociologie ›
Se prelungeşte termenul de plată a examenelor din sesiunea de lichidare la 19 iunie 2020. Studenţii care au depus cerere vor putea achita taxele pentru examenele din sesiunea de lichidare doar în perioada 15 – 17 iunie 2020 înainte de…Read more ATENŢIE! Plata taxelor în sesiunea de lichidare ›
08.06 – 14.06.2020 Nr. Crt. Disciplina Data Ora  1. Asistența socială pentru vârsta a-III-a 12.06 11:00 2. Asistența socială a persoanelor cu dizabilități 10.06 14:00 3. Practica de specialitate (v) 11.06 Zoom 16:00 4. Adopție şi plasament familial -opțional 10.06…Read more Restanţe anul III – asistenţă socială ›
Nivel licenţă Specializările: SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE ŞI RESURSE UMANE Nr.crt. Disciplina Data Ora  1. Teorii Sociologice Moderne 15.06.2020 17:00 – 20:00 2. Statistică socială și analiza datelor 09.06.2020 10:00 – 12:00 3.24.06.2020 10:00 – 12:00 4. Fundamentele pedagogiei + Teoria şi…Read more Programarea examenelor – anii I şi II ›
Studenții anilor I, II și III – nivel licență și anilor I și II – nivel master vor achita taxa de școlarizare aferentă semestrului II, an universitar 2019-2020, până la data de 07 iunie 2020. Conform Art.6 din Contractul de…Read more Plata taxelor de școlarizare și a taxelor pentru examenele…
Licenţă – Domeniul SOCIOLOGIE Nr.crt. Disciplina Data Ora 1. Comunicare socială 25.05 12.00 10.06 restanţă 12.00 2. Sociologia opiniei publice 29.05 3. Demografie şi sociologia populaţiei 29.05 03.06 9.00 4. Relaţii interetnice 03.06 15.00 5. Consiliere și orientare în carieră 25.05…Read more Programarea examenelor – anii terminali ›