ANTROPOLOGIE-SOCIOLOGIE-RESURSE UMANE – nivel licenţă 18 ianuarie – 7 februarie 2021 Disciplina Data  Ora Locul/Codul Profesor Anul I  Metode şi tehnici de cercetare sociologică 19 ianuarie 11:00 Mircea Comşa 1 februarie 9:00  Psihologie generală şi educaţională 22 ianuarie Viorel Mih…Read more Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2021, domeniul sociologie,…
Datele examenelor de la Asistenţă Socială ID – licenţă Datele examenelor de la masteratul Asistenţă Socială şi Economie Socială IFR
Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE   Linia română   Sociologie Perioada de înscriere Susţinerea lucrării de disertaţie Analiza datelor complexe 8 – 10 februarie 2021  15 – 16 februarie 2021 Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate…Read more Date susţinere disertaţie – februarie 2021 ›
Date susţinere licenţă - februarie 2021 ... Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE ...Read more Date susţinere licenţă – februarie 2021 ›
18 ianuarie – 7 februarie 2021 Disciplina Data Ora Examinator Locul Dezvoltare organizaţională 25 ianuarie 16:30 Tripon Raul Ciprian Dezvoltarea copilului: caracteristici şi mecanisme 25 ianuarie 16:00 Ionescu Andrada 30 ianuarie 12:00 Drepturile copiilor şi societatea 21 ianuarie Roth Maria…Read more Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2021, nivel master…
 ASISTENȚĂ SOCIALĂ – nivel licenţă 18 ianuarie – 7 februarie 2021 Disciplina Data de examen Ora Modalitatea de desfășurare/ Cadru didactic ANUL I Introducere în sociologie 25 ianuarie 9:00 Teams/ Paul Teodor Hărăguş 30 ianuarie 15:00 Metode şi tehnici de…Read more Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2021, domeniul asistenţă…
Studenţii au obligaţia de a achita până în data de 15 ianuarie 2021: taxa de şcolarizare (cei care sunt la taxă) aferentă semestrului I (2 rate); taxele pentru examenele restante; în caz contrar nu pot fi cuprinşi în cataloage. Se…Read more Anunţ referitor la plata taxelor restante ›
Studenţii îşi pot activa abonamentele CTP şi de la automatele aflate în staţii, nu doar de la ghişeele fizice. Informaţii referitoare la abonamente găsiţi aici.
Se suspendă aplicarea penalităţilor aferente plăţii cu întârziere la taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 şi a taxelor de cazare pentru semestrul I. Hotărâre privind suspendarea penalităţilor aferente tarifelor de cazare şi a taxelor de şcolarizare
Burse de merit  Burse de performanţă Burse sociale Burse acordate de către Rectorat din fonduri extrabugetare – studenţi BUGET – afişat 05.11.2020 Burse acordate de către Rectorat din fonduri extrabugetare – studenţi TAXĂ – afişat 05.11.2020 Bursă ocazională acordată de către Rectorat pentru…Read more Liste finale de burse pentru semestrul I, an universitar…
Rezultate contestaţii Liste propuse pentru trimitere către rectorat: Burse sociale – din fondurile extrabugetare  Burse sociale ocazionale – din fondurile extrabugetare 
Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic din cadrul Departamentului de Asistență Socială, sesiunea a doua, octombrie-noiembrie 2020 Rezultate (28.10.2020)  
Serviciul German de schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2021/2022 finanţări pentru şcoli de vară, studii de masterat şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania. Se poate aplica pentru programe de masterat/stagii de cercetare în limbile germană…Read more Oferte de bursă DAAD pentru anul universitar 2021/2022 ›
Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic Sesiunea octombrie 2020 Departamentul de Asistență Socială Departamentul de Sociologie Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară   Afișat: 23.10.2020, ora 21:30.
Înscriere studenţi de anul I (toate specializările) în proiectul Reducerea abandonului şcolar în Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială – RE-SAS (AG284/SGU/NC/II/12.12.2019) cu următoarele documente: – anunț – cerere înscriere – formular de înregistrare grup țintă – declarație de consimțământ
Lista studenților acceptați pentru bursa de mobilitate ERASMUS+ Selecția din 19 octombrie 2020   Nr. matricol Specializarea An  studiu Media din semestrul precedent Universitatea la care a fost selectată   1695 Analiza datelor complexe, master I 9,39 Universidade Do Minho,…Read more Rezultatele selecţiei Erasmus+ – octombrie 2020 ›
SUBVENŢIILE DE CAZARE (conform OUG. 73/2004 aprobată prin Legea nr. 527/2004 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3845/2005)   ♦ Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 1.400 lei/anul universitar 2020-2021. ♦ Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să…Read more Acordare subvenție individuală de sprijin pentru cazare ›
SELECŢIE STUDENȚI LICENȚĂ, MASTERAT și DOCTORAT – Mobilități de Studiu – 19 Octombrie 2020, Orele 13, online, ZoomRead more Selecţie Erasmus+ 2020/2021 pentru mobilităţi de studiu – octombrie 2020 ›
Înscrieri: 11-18 octombrie 2020 (până la ora 24.00) Selecție: 19-octombrie 2020: de la orele 13:00, pe Zoom, link-ul de conectare va fi transmis până în data de 19 octombrie (dimineaţa) Contestații: 20 octombrie 2020   Lista universităților partenere poate fi…Read more Calendar selecție Erasmus+ – mobilități studențești de studiu: licență,…
Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă studenţilor care au o activitate universitară foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică este destinată susţinerii materiale a studenţilor de excelenţă, angrenaţi în…Read more Burse speciale pentru activitatea științifică – Competiția 2020-2021 ›
Coordonator: Lector dr. Florina Pop Politici sociale: saracie, somaj, angajare Abandon scolar si politici sociale/educationale de prevenire a abandonului scolar Integrarea sociala a tinerilor din medii defavorizate Persoane de etnie roma, discriminare Inegalitati de gen si violenta domestica Coordonator: conf.…Read more Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și…