Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de lector universitar – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar – Departamentul de Asistenţă Socială
Candidaţii admişi pe locurile BUGETATE nivel licenţă şi master vor trimite/depune documentele în original la secretariatul facultăţii în perioada 3 – 31 august (în zilele lucrătoare) în intervalul orar 9.00 – 15.00. Opţiuni pentru depunerea actelor în original: Prin firmă…Read more Depunerea actelor în original pentru candidaţii admişi pe locurile…
Barem de corectare proba scrisă pentru postul de Asistent – Departamentul de Asistenţă Socială
Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două specializări, iar una dintre acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR.…Read more Reducere taxă de şcolarizare pentru studenţii cu două specializări…
Cererile de cazare se vor depune, online, până în data de 14 septembrie 2020 pe domenii de specializare.   Nivel licenţă – linia română ANTROPOLOGIE, RESURSE UMANE, SOCIOLOGIE: crisan.gabriela@ubbcluj.ro ASISTENŢĂ SOCIALĂ: dorina.maris@ubbcluj.ro Nivel master – linia română TOATE SPECIALIZĂRILE: anca.puscas@ubbcluj.ro Linia maghiară – licenţă…Read more Cazarea în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2020-2021 ›
Candidaţii care au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat pot solicita restituirea taxei de şcolarizare, achitată la confirmarea locului, prin completarea unei cereri de restituire, depusă până în data de 15 septembrie 2020, la…Read more Restituirea taxei de la admitere – sesiunea iulie 2020…
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară Concurs pentru post lector 14.   Prelegere/proba orală, 30 iulie 2020, de la ora 14,00, sala 14 (clădirea Plugarillor)   Tema: Analiza sociologică ale organizațiilor (A szervezetek szociológiai vizsgálata)   Zoom…Read more Tema prezentării probei orale pentru postul de lector –…
Sesiunea iulie   Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Asistenţă Socială şi Economie Socială Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media Managementul serviciilor sociale (în…Read more Rezultate finale – admitere master – iulie 2020 ›
Rezultate finale - admitere licenţă - iulie 2020 ...Read more Rezultate finale – admitere licenţă – iulie 2020 ›
Sesiunea iulie   Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Asistenţă Socială şi Economie Socială Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media ETNICI – Comunicare, societate…Read more Rezultate admitere master – iulie 2020 ›
Cerinţe pentru practica de vară – Anul I Cerinţe pentru practica de vară – Anul II   01 Convenția de practică 02 Acodul de practică 03 Fişă Individuală Prezenta 1 03 Fişă Individuală Prezenta 2
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Etnici Antropologie Resurse Umane Resurse umane Etnici Sociologie Sociologie Etnici Asistenţă Socială Antropologie Resurse Umane Sociologie   Confirmarea faptului că dorești să rămăi în concurs Alege…Read more Rezultate admitere licenţă – iulie 2020 ›
Calendarul admiterii şi acte necesare la înscriere - 2020 ...Read more Actualizarea calendarului admiterii şi acte necesare la înscriere – 2020 ›
Note susținere licență - proba 2 - Asistenţă Socială ...Read more Note susținere licență – proba 2 – Asistenţă Socială ›
Disciplina Dată / Deadline Ora Platforma/Trimiterea materialelor Design-ul și Practica Cercetării 09.07 design.cercetare@gmail.com Psihologia Muncii și a Personalului 8.07 10:00 Classroom Sociologia Organizațiilor 10.07 12:00 Zoom Îmbătrânirea azi 8.07 14:00 Zoom Managementul Conflictelor 11.07 tripon@fspac.ro Managementul ONG-urilor 10.07 16:00 Zoom…Read more Programarea restanţelor anii I şi II – domeniul sociologie…
Rezultatele evaluării lucrărilor de disertaţie - Masterat european în drepturile copiilor ...Read more Rezultatele evaluării lucrărilor de disertaţie – Masterat european în drepturile copiilor ›
Notele obţinute la Proba 1 şi Proba 2 - domeniul Sociologie, sesiunea iunie - iulie 2020Read more Notele obţinute la Proba 1 şi Proba 2 – domeniul Sociologie ›
Planificarea susținerii orale, online pe platforma Cisco Webex Meetings , a examenului de disertație la Specializările Managementul Serviciilor Sociale și respectiv, Gerontologie socială, în data de 3 iulie 2020, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, link de access: https://meetingsemea8.webex.com/join/ncneamtu2014ubb…Read more Planificarea pentru susţinerea lucrărilor de disertaţie – Managementul serviciilor…
Rezultate susținere disertație - sociologie ...Read more Rezultate susținere disertație – sociologie ›
ANUL I Nr. Crt. Disciplina Data Ora Platforma 1 Teorii și metode în asistență socială 7 iulie 10 googleforms 2 Drept și legislație în asistența socială 8 iulie 10 classmarker 3 Statistică socială și analiza computerizată a datelor 6 iulie…Read more Restanţe – Asistenţă Socială, anul I şi II ›