Burse de performanţă Burse de merit Burse sociale   TOȚI  studenţii care beneficiază de bursă, sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro. Pe extrasul de cont se va menționa facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu şi CNP-ul.…Read more Liste bursieri – semestrul I/2020-2021 ›
Înscriere studenţi de anul I (toate specializările) în proiectul Reducerea abandonului şcolar în Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială – RE-SAS (AG284/SGU/NC/II/12.12.2019) cu următoarele documente: – anunț – cerere înscriere – formular de înregistrare grup țintă – declarație de consimțământ
Lista studenților acceptați pentru bursa de mobilitate ERASMUS+ Selecția din 19 octombrie 2020   Nr. matricol Specializarea An  studiu Media din semestrul precedent Universitatea la care a fost selectată   1695 Analiza datelor complexe, master I 9,39 Universidade Do Minho,…Read more Rezultatele selecţiei Erasmus+ – octombrie 2020 ›
SUBVENŢIILE DE CAZARE (conform OUG. 73/2004 aprobată prin Legea nr. 527/2004 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3845/2005)   ♦ Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 1.400 lei/anul universitar 2020-2021. ♦ Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să…Read more Acordare subvenție individuală de sprijin pentru cazare ›
SELECŢIE STUDENȚI LICENȚĂ, MASTERAT și DOCTORAT – Mobilități de Studiu – 19 Octombrie 2020, Orele 13, online, ZoomRead more Selecţie Erasmus+ 2020/2021 pentru mobilităţi de studiu – octombrie 2020 ›
Înscrieri: 11-18 octombrie 2020 (până la ora 24.00) Selecție: 19-octombrie 2020: de la orele 13:00, pe Zoom, link-ul de conectare va fi transmis până în data de 19 octombrie (dimineaţa) Contestații: 20 octombrie 2020   Lista universităților partenere poate fi…Read more Calendar selecție Erasmus+ – mobilități studențești de studiu: licență,…
Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă studenţilor care au o activitate universitară foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică este destinată susţinerii materiale a studenţilor de excelenţă, angrenaţi în…Read more Burse speciale pentru activitatea științifică – Competiția 2020-2021 ›
Coordonator: Lector dr. Florina Pop Politici sociale: saracie, somaj, angajare Abandon scolar si politici sociale/educationale de prevenire a abandonului scolar Integrarea sociala a tinerilor din medii defavorizate Persoane de etnie roma, discriminare Inegalitati de gen si violenta domestica Coordonator: conf.…Read more Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și…
Dragi studenți!   Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială se redeschide începând cu data de 5.10.2020 pentru  împrumut la domiciliu (de luni până vineri, între orele 9:00-14:30). De asemenea biblioteca vă pune la dispoziție bibliografia scanată a cursurilor pe…Read more Comunicat – Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială…
În anul universitar 2020/2021 toate activitățile studenților sunt online. Rugăm studenții să se adreseze cu orice problemă, pe email, direct doamnelor secretare și să evite venirea personală în clădire.   Dacă este necesară venirea, programul la  secretariat este: Luni –…Read more Programul secretariatului cu studenţii ›
CABINET P05 Adresa: str. Pandurilor, nr. 7, Căminul Sport XXI Luni - Miercuri: 14:00 - 19:00 Marţi, Joi şi Vineri: 8:00 - 13:00 dr. PINTEA ANCUŢA as. med. CANPEAN ILEANA
Repartizarea în grupe a studenţilor de la Asistenţă Socială – anul I
Studenții programelor de studiu sociologie, antropologie și resurse umane sunt așteptați on-line la deschiderea anului academic în cadrul Departamentului de Sociologie luni, 28 septembrie, ora 13:30, la scurt timp după festivitatea facultății. Coordonatele de acces online: Topic: Deschidere an Departament…Read more Deschiderea anului la Departamentul de Sociologie ›
Propunere de calendar pentru concursuri de acordare a gradațiilor de merit de către FSAS,  septembrie – octombrie 2020   până în 25 septembrie – aprobare comisii de evaluare a gradațiilor de merit de către Consiliul Facultății și Consiliul de Administrație…Read more Anunţ privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul UBB…
Dragi colegi, Dragi studenţi, Începând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conţinutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi…Read more Comunicat din partea BCU ›
Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, însoţite de extrasul de cont, se depun în perioada 28 septembrie – 16 octombrie 2020, orele 16:00, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse. Actele pentru bursa socială semnate şi datate vor…Read more Anunţ referitor la bursele din semestrul I al anului…
Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2020/2021 Taxa de şcolarizare, atât nivel licenţă, cât şi master este de 2.500 RON/an şi se achită de către studenţi fie integral, fie în rate. Facilitatea de…Read more Anunţ referitor la taxe pentru anul universitar 2020-2021 ›
Studenții care se găsesc pe listele de cazare și scrie în dreptul lor NU exercitării dreptului la cămin pe perioada pandemiei, vor putea să își ocupe locul în cămin doar dacă trece pandemia. Studenții care se găsesc pe listele de…Read more Anunţ privind cazarea – liste cazări ›
Studenţii care se reînmatriculează în anul universitar 2020-2021 şi nu au trimis cererea de reînmatriculare şi dovada plăţii, vor trimite urgent, până în data de azi 18.09.2020, ora 15:00 aceste documente la secretara de specializare. Taxa de reînmatriculare pentru anul…Read more Anunţ important – reînmatriculări ›
Sesiunea iulie Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză) Managementul strategic…Read more Rezultate finale admitere master – 2020 (iulie şi septembrie)…
Sesiunea iulie   Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Antropologie Resurse Umane Sociologie Asistenţă Socială Resurse Umane Sociologie   Sesiunea septembrie   Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Antropologie Resurse Umane Sociologie Asistenţă Socială…Read more Rezultate finale admitere licenţă – 2020 (iulie şi septembrie)…