Sisteme integrate geografice și analiza socială spațială

InfoTutorTematica cursBibliografieEvaluareObiective
Număr de credite: 6
Predare: curs: 2h, laborator: 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul de Analiza Datelor Complexe
Regim opţional: materie opțională pentru orice masterand
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Ciprian Moldovan
Lector universitar doctor
Facultatea de Geografie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: ciprian.moldovan@ubbcluj.ro
 1. Baze de date spaţiale şi atribut în ArcGIS
 2. Instrumente de analiză spaţială în ArcGIS
 3. Măsurarea distanţelor şi a timpului
 4. Modelare spaţială şi de reţea
 5. Ajustarea şi interpolarea spaţială:
 6. Modelarea zonelor de influenţă a centrelor urbane: Modelul Reilly şi Modelul Huff
 7. Zone de influenţă prin modele de regresie
 8. Metode GIS de măsurare a accesibilităţii: Modele de gravitaţie
 9. Funcţii liniare pentru determinarea densităţilor urbane şi regionale
 10. Funcţii non-liniare pentru determinarea densităţilor urbane şi regionale
 11. Analiza componentelor principale şi analiza factorială
 12. Analiza cluster în analiza fenomenelor socio-economice
 • Bernhardsen, T. (1997) Geographical Information System, Viak IT, Arendal, Norway
 • Wang, F. (2015) Quantitative Methods and Socioeconomic Applications in GIS (2nd ed.) Boca Raton, FL: Taylor & Francis, USA
 • Heywood I., Cornelius S., Carver S. (1995) An Introduction to Geographical Information Systemms, Longman, Harlow, England
 • Imbroane, A.M., Moore D. (1999) Iniţiere în GIS şi Teledetecţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România
 • Minami, M. (2002) Using ArcMap ESRI press, Redland, CA, USA
 • Vieneau, Aleta (2002) Using ArcCatalog ESRI press, Redland, CA, USA
 • Zeiler, M. (2010) Modeling our world ESRI press, Redland, CA, USA
 • *** (2004) What is ArcGIS ESRI press, Redland, CA, USA

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 40% Evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene

Criterii de evaluare:

 • verificarea gradului de sistematizare şi utilizare a noţiunilor însuşite
 • gradul de asimilare a terminologiei de specialitate
 • capacitatea de a opera cu cunoştinţele noi asimilate

LABORATOR:

 

Metode de evaluare:

 • 30% Verificare practică pe parcurs
 • 30% Colocviu de verificare a cunoştinţelor practice

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică
 • capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate
 • operarea cu softurile geoinformaţionale

Obiective:

 • Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea GIS, cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu.
 • Capacitatea de realizare a unui proiect de cercetare complex pornind de la achiziţia datelor până la fazele de postprocesare şi integrare în modelarea GIS.

Cunoştinţe profesionale:

 • Utilizarea conceptelor şi metodelor avansate modelării utilizând principii şi tehnologie ArcGIS;
 • Utilizarea adecvată a aplicaţiilor specializate pentru rezolvarea problemelor de modelare geografică;
 • Capacitatea valorificării rezultatelor obţinute în proiecte complexe.