S2: Practică supervizată II

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9022
Predare: lucrare practică 2h
Limba de predare: română
Tip: lucrare practică, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Sorina Poledna
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

LUCRARE PRACTICĂ

 • Nevoia de asistență socială în spațiul justiției;
 • Ce înseamnă să lucrezi într-o unitate penitenciară;
 • Analiza legislației în vigoare în acord cu rolul asistentei sociale în mediul penitenciar;
 • Analiza la locul de practică a conținutului rolului profesional al asistentului social;
 • Analiza la locul de practică a conținutului rolului profesional al educatorului și psihologului;
 • Observarea muncii în echipa multidisciplinară; analiza complementarității rolurilor specialiștilor și a intervențiilor educationale și a celor psihosociale în asistarea deținuților;
 • Cum se aplică teoriile intervenției și modelele de reabilitare a infractorilor în practică;
 • Profilul ocupațional și atribuții specifice asistentului social din sistemul penitenciar din România;
 • Evaluarea inițială;
 • Informarea deținutului cu privire la drepturile și obligațiile sale pe perioada detenției;
 • Sprijinirea deținutului în vederea adaptării la mediul carceral;
 • Informarea familiei deținutului sau a rudelor apropiate în caz de transfer, boală sau deces;
 • Consilierea deținuților în vederea rezolvării problemelor lor sociale;
 • Identificarea deținuților cu nevoi speciale;
 • Organizarea și desfășurarea unor programe de reabilitare comportamentală sau de dezvoltare a abilităților sociale;
 • Organizarea și desfășurarea programelor de pregătire pentru liberare;
 • Contactarea și colaborarea cu serviciile de probațiune, cu serviciile sociale în vederea întocmirii planurilor de asistență post-penală.

 

 

Buzducea, D., ( 2010): Asistenta sociala a grupurilor de risc, Iasi, Polirom (cap 15, 16)
Călin, C.,F., Oancea,G., Queslati, E., D. (coord). 2017. Manual de probațiune, București, Ed. Istros (p.114-130;208-219;231-252; 253-268; 270-284 ; 286-314)
Durnescu , I., (2009): Asistenta sociala in penitenciar, Iasi, Polirom, cap. 7,8,9,12
Durnescu , I.,Lewis, S., McNeill, F., Raynor, P., VanstonM..2009. Reducerea Riscului de Recidivă după închisoare, București, Lumina Lex, (cap VI)
Foucault, M., (1997): A supraveghea si a pedepsi, Bucuresti, Humanitas, cap.Instituţii complete şi austere
Goffman , E., (2004): Aziluri, Polirom, cap. Despre carateristicile instituţiilor totale (p.13-104)
Poledna, S., Sandu, M., Berne, A., Palaghia M., (2009): Manual de formare profesionala privind lucrul cu persoanele condamnate care urmeaza sa se libereze din penitenciar, Bucuresti. Ed. Lumina Lex,( p.34-71.; 84-94)
Poledna, S., Durnescu I., Ene,T., (2009). Metodologia de lucru pentru programele de pregatire pentru liberare si asistenta postpenala -integral
Poledna, S., (2001). Probatiunea in Romania, politici, legislatie, proceduri Cluj, Presa Universitara Clujeana
Poledna, S., (2000). Actori sociali in situatii si interactiuni violente Cluj, Presa Universitara Clujeana, (cap.4)
Sandu, M. (2017). Reacția socială împotriva criminalității.Supravegherea și asistența post-penală. București. editura PRO UNIVERSITARIA.(partea a doua)
Țica, G. (2016). Recidivism și excluziune socială. Oradea, Editura Universității din Oradea.

 

Legislația relevantă

Legea 286/2009 – Noul Cod Penal
Legea 135/2010 – Codul de Procedura Penală
Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
HG nr 603/2016 privind Regulamentul de aplicare a Legii 252/2013
Legea nr. 253 / 2013  privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 254 / 2013  privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal .

 

 

 

PRACTICĂ

 

Metode de evaluare

 • 60% – fișa de prezență și activitate la locul de practică; colocviu

Criterii de evaluare:

 • participarea activă la orele de practică desfășurate în serviciile de probațiune

 

SUPERVIZARE

 

Metode de evaluare

 • 40% – prezenţă

Criterii de evaluare

 • participare la întâlnirile de supervizare a practicii

Obiective generale

 • Aprofundarea înțelegerii specificului asistenței sociale în unități penitenciare și centre de reeducare.

Obiective specifice

 • Dobândirea de cunoștințe teoretice aprofundate și deprinderi practice variate în acord cu specificul asistenţei sociale în spațiul justiției.

 

.