S2: Practică supervizată II

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9022
Predare: lucrare practică 2h
Limba de predare: română
Tip: lucrare practică, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Sorina Poledna
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

LUCRARE PRACTICĂ

 • Nevoia de asistență socială în spațiul justiției;
 • Ce înseamnă să lucrezi într-o unitate penitenciară sau într-un serviciu de probaţiune;
 • Analiza legislației în vigoare în acord cu rolul asistentei sociale în mediul penitenciar;
 • Analiza la locul de practică, sau online, a conținutului rolului profesional al asistentului social sau după caz, a consilierului de probaţiune;
 • Analiza la locul de practică, sau online, a conținutului rolului profesional al educatorului și psihologului de penitenciar;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii, în legatură cu: Munca în echipa multidisciplinară, analiza complementarității rolurilor specialiștilor și a intervențiilor educaţionale şi a celor psihosociale in asistarea deținuților;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii, în legatură cu: Modul de aplicarea a teoriilor referitoare la intervenție și a modelelor de reabilitare a infractorilor în practică (penitenciar /probațiune);
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii, în legatură cu: Profilul ocupațional și atribuții specifice asistentului social din sistemul penitenciar din România. Profilul ocupațional și atribuții specifice consilierului de probațiune din România;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discutii/analize de caz cu specialistii, in legatura cu : Evaluarea inițială ( a deținutilor ; a celor aflați in atenția serviciilor de probațiune);
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii, în legatură cu: Informarea persoanei sancționate, cu privire la drepturile și obligațiile sale pe perioada detenției, sau a probațiunii;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialistii, în legătura cu: Dezvoltarea relatiei profesionale și sprijinirea persoanei sancționate în vederea adaptarii la procesul derulării pedepsei sau după caz, a sancțiunii, măsurii comunitare;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii, în legătură cu: Informarea familiei deținutului sau a rudelor apropiate în caz de transfer, boală sau deces. Comunicarea cu familia persoanei aflate în supravegherea serviciului de probaţiune;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii, în legătură cu: Consilierea persoanelor sancționate penal, în vederea rezolvării problemelor lor sociale;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii, în legătură cu: Identificarea deținuților cu nevoi speciale;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii din penitenciar sau /si din probațiune, în legătură cu: Organizarea și desfășurarea unor programe de reabilitare comportamentală sau de dezvoltare a abilităților sociale; Organizarea și desfășurarea programelor de pregătire pentru liberare;
 • Observarea și/sau familiarizarea prin discuţii/analize de caz cu specialiştii din penitenciar, în legătură cu: Contactarea și colaborarea cu serviciile de probațiune, cu serviciile sociale în vederea întocmirii planurilor de asistență postpenală.

 

Buzducea, D., ( 2010): Asistenta sociala a grupurilor de risc, Iasi, Polirom (cap 15, 16)
Călin, C.,F., Oancea,G., Queslati, E., D. (coord). 2017. Manual de probațiune, București, Ed. Istros (p.114-130;208-219;231-252; 253-268; 270-284 ; 286-314)
Durnescu, I., (2009): Asistenta sociala in penitenciar, Iasi, Polirom, cap. 7,8,9,12
Durnescu , I.,Lewis, S., McNeill, F., Raynor, P., VanstonM..2009. Reducerea Riscului de Recidivă după închisoare, București, Lumina Lex, (cap VI)
Foucault, M., (1997): A supraveghea si a pedepsi, Bucuresti, Humanitas, cap.Instituţii complete şi austere
Goffman , E., (2004): Aziluri, Polirom, cap. Despre carateristicile instituţiilor totale (p.13-104)
Poledna, S., Sandu, M., Berne, A., Palaghia M., (2009): Manual de formare profesionala privind lucrul cu persoanele condamnate care urmeaza sa se libereze din penitenciar, Bucuresti. Ed. Lumina Lex,( p.34-71.; 84-94)
Poledna, S., Durnescu I., Ene,T., (2009). Metodologia de lucru pentru programele de pregatire pentru liberare si asistenta postpenala -integral
Poledna, S., (2001). Probatiunea in Romania, politici, legislatie, proceduri Cluj, Presa Universitara Clujeana
Poledna, S., (2000). Actori sociali in situatii si interactiuni violente Cluj, Presa Universitara Clujeana, (cap.4)
Sandu, M. (2017). Reacția socială împotriva criminalității.Supravegherea și asistența post-penală. București. editura PRO UNIVERSITARIA.(partea a doua)
Țica, G. (2016). Recidivism și excluziune socială. Oradea, Editura Universității din Oradea.

 

Legislația relevantă

Legea 286/2009 – Noul Cod Penal
Legea 135/2010 – Codul de Procedura Penală
Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
HG nr 603/2016 privind Regulamentul de aplicare a Legii 252/2013
Legea nr. 253 /2013  privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 254 / 2013  privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal .

PRACTICĂ

 

Metode de evaluare

 • 50% – activitatea la locul de practică (fizic sau online)/fişă de prezenţă; colocviu

Criterii de evaluare:

 • participarea activă la orele de practică şi cele de supervizare desfășurate fizic sau online

 

SUPERVIZARE

 

Metode de evaluare

 • 50% – raportul de practică

Criterii de evaluare

 • realizarea raportului de practică

 

Standard minim de performanţă: Participarea la 80% din activităţile de practică şi la activităţile de supervizare.

Obiective generale

 • Aprofundarea înțelegerii specificului asistenței sociale în unități penitenciare și centre de reeducare.
 • Aprofundarea înţelegerii specificului activităţilor din domeniul probaţiunii.

Obiective specifice

 • Dobândirea de cunoștințe teoretice aprofundate și deprinderi practice variate în acord cu specificul asistenţei sociale în spațiul justiției.