Facultate
Caută
Close this search box.

Aplicații ale statisticii în asistența socială

Informații utile

Număr de credite: 6

Cod: ALR2206

Predare: curs 2h, laborator 2h

Limba de predare: română

Tip: semestrul 2, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

1.      Introducere în statistică

2.      Distribuţii de frecvenţe

3.      Grafice atașate distribuţiilor de frecvenţe

4.      Indicatori ai tendinţei centrale

5.      Indicatorii împrăştierii

6.      Valori Z și distribuţia normală

7.      Pachetele statistice SPSS şi PSPP

8.      Noţiuni introductive de statistică inferenţială. Testarea ipotezelor

9.      Asocierea

10.   Compararea mediilor

11.   Corelaţia

Mureşan C., 2019, Statistică socială şi analiză computerizată a datelor, Suport de curs pentru învăţământ la distanţă, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai.

Rotariu T., Bădescu G., Culic I., Mezei E., Mureşan Cornelia , 2006 - Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Editura Polirom, cap. 1, 2, 3, 6, 7.

Weinbach R.W., Grinnell R.M. Jr., 1987, Statistics for Social Workers, Longman Inc. New York & London.

Field Andy, 2005, Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications.

 

Curs

50% Examen scris complex: întrebări cu răspuns liber; întrebări tip grilă; exerciţii aplicative


Seminar

50% Două lucrari de verificare pe parcurs


Obiectivul general al disciplinei: Cursul urmăreşte familiarizarea cu conceptele si noţiunile necesare in analiza statistica a datelor culese in procesul de asistare socială şi cel al cercetării sociologice de teren.

Se are in vedere dobândirea unor cunoştinţe elementare de statistică descriptivă şi de testare a ipotezelor de cercetare.

Prin exemplele şi aplicaţiile utilizate se urmăreşte scoaterea în evidenţă a rolului statisticii în cunoaşterea fenomenelor sociale şi în profesia de asistent social.

Prin activitatea de seminar urmează a se consolida cunoştinţele transmise la curs si a se însuşi deprinderile necesare pentru folosirea pachetului informatic SPSS Statistical Package for Social Scientists (pentru calculatoarele pe 32 biți) sau PSPP (pentru calculatoarele pe 64 de biți).


Obiectivele specifice: In urma absolvirii cu succes a disciplinei studentul va dobândi:

−    competente de natura cognitiva -cum sunt capacitatea de a utiliza limbajul specific statisticii sociale, de a consuma literatura ştiinţifică de profil, de a aduce argumente de natura statistica in propriile cercetări- ;

−    de natura aplicativa–cum sunt organizarea datelor ştiinţifice rezultate din practica asistării sociale, analizarea datelor statistice manual si cu ajutorul programelor informatice, descrierea caracteristicilor unei populaţii cu ajutorul datelor culese despre caracteristicile indivizilor componenţi, argumentarea statistica a ipotezelor de cercetare-;

−    de natura atitudinală –cum sunt valorizarea argumentului ştiinţific, atitudinea critica fata de posibilele distorsiuni statistice acolo unde nu sunt respectate principiile de utilizare corecta.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială