In memoriam Tamás Gáspár Miklós (1948. november 28.–2023. január 15.)

Posted in Hírek

Szomorú szívvel búcsúzunk az egyik olyan erdélyi származású értelmiségitől, aki meghatározó szerepet játszott a kortárs társadalmi gondolkodásban, Tamás Gáspár Miklóstól (1948 – 2023). Abban az örömben volt részünk, hogy a 2018–2019-es tanév második félévében vendégoktatóként tartott előadássorozatot Karunkon, majd – a világjárvány által megszabott korlátok között – konferenciáinkon vendégelőadóként is vendégül láthattuk. A tudás és a történelmi kontextualizálás iránti túláradó szenvedélye, a társadalmi és politikai dinamikát összetett kölcsönhatásaikban megragadó enciklopédikus elméje, a vonzó spekulációkat és kényelmes kompromisszumokat elutasító világossága, valamint a párbeszéd és a társadalmi szerepvállalás éthosza mérceként szolgálnak arra, hogy mit jelent „közszereplő értelmiséginek” lenni.

 

Tamás Gáspár Miklós (TGM vagy Gazsi, ahogyan barátai nevezték) 1948. november 28-án született Kolozsváron. Gyermekkorát az olvasás és a kor társadalmi, gazdasági és politikai fejleményeire való odafigyelés jellemezte. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán szerzett diplomát 1972-ben, és bár professzorai arra biztatták, hogy maradjon az Egyetemen tanársegédként, erre politikai okokból nem került sor. Hat évig a kolozsvári Utunk című folyóirat publicistájaként dolgozott, majd 1978-ban mint a régió elnyomó, önjelölt „kommunista” rezsimjeinek kritikusa, politikai disszidensként Magyarországra távozott. Az 1980-as évek elején a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Filozófia Tanszékének munkatársa lett. Intellektuális karrierje összefonódott a polgári szabadságjogok védelme és a társadalmi szolidaritás előmozdítása iránti erős politikai elkötelezettségével, először az 1989 előtti elnyomó rezsimekkel szemben álló liberális perspektívából, majd egy feltételezett baloldali perspektívából, illetve a kapitalizmus és a fasizmus elleni kritikus hanggal. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének kutatója, 2007 óta pedig a budapesti/bécsi Közép-európai Egyetem (CEU) vendégprofesszora, ahol  a Kurzus az osztályról (Class on Class) című tantárgyat oktatta. A legnevesebb társadalomtudományi és bölcsészettudományi tanszékeken tartott előadásokat: New School for Social Research, Columbia University, Yale, Oxford, Chicago, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Collegium Budapest.

Munkássága elismeréseként 2005-ben Magyar Érdemrend Középkeresztje, 2020-ban Budapest Főváros Önkormányzata Díszpolgára, 2022-ben Baumgarten-díjjal tüntették ki.

Tamás Gáspár Miklós jelentősen hozzájárult a magyarok és románok közötti párbeszéd erősítéséhez, és Kolozsváron egy olyan soknemzetiségű értelmiségi közösséget hozott létre maga körül, amellyel szoros kapcsolatot ápolt.

 

Karunkon tartott előadásai:

  1. március 4: Is there such thing as society?
  2. március 18: Labour in capitalism
  3. április 1: Class and class struggle: do they still exist?
  4. április 15: The difference between domination and the state
  5. június 5: What is capitalism?

 

Írásai, előadásai és civil szerepvállalása élő példakép marad számunkra.

Nyugodjék békében!

(Fotó: Huszti István/Telex)