A kar
Keresés
Close this search box.

Tandíjak

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.

Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  1. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
  2. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
  3. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
  4. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

Taxa de admitere

Taxa de înscriere este 200 lei (taxa de procesare 50 RON şi taxa de admitere de 150 RON). Se achită online prin platforma de înscriere. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă.

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că  provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Taxa de şcolarizare

Taxa de şcolarizare, atât nivel licenţă, cât şi master este de 3.000 RON/an şi se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.
Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  1. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
  2. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
  3. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
  4. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

Reducerile de taxe (tarife) de şcolarizare stabilite de către facultăți se acordă numai studenților români și celor asimilați acestora pentru ciclul licență–învățământ cu frecvenţă și ID, cu excepția facultăţilor care acordă ciclului master reduceri speciale. Cererile de acordare a reducerii de taxă se trimit online la secretariatele facultăților între 1-12 octombrie. Reducerea de taxă, în funcție de cuantumul ei, se acordă în toate situațiile ca diminuare a ultimei și penultimei rate, după caz. Pentru plata integrală a taxei (tarifului) de școlarizare până la momentul confirmării locului, studenților anului I li se poate acorda o reducere de 10%. Această reducere se aplică și pentru ceilalți ani de studii cu condiția plății integrale a taxei până la data de 15 octombrie pentru specializările cu frecvență, respectiv până la data de 31 octombrie pentru specializările la distanță /fără frecvență. Se pot acorda reduceri studenţilor UBB pentru cel de-al doilea program de studiu urmat în paralel, reduceri cuprinse între 25% şi 50% din taxa anuală, conform deciziei Consiliului facultăţii.  De aceeași reducere pot beneficia și absolvenții UBB care urmează un al doilea program de studii.
Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două specializări, iar una dintre acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR. În celelalte situații, reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare. Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de studii în cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB, sunt depuse, în vederea stabilirii reducerilor de taxă, în perioada 1-12 octombrie, odată cu cererea de reducere. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB. Documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii trebuie să fie emis în perioada 1-12 octombrie și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB.

Taxa de finalizare studii

Taxa (tariful) se aplică pentru absolvenții Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială la o nouă înscriere astfel:

  •  în caz de nepromovare în urma înscrierii în două sesiuni consecutive (iunie, februarie) sau numai într-una din ele;
  • atunci când prima înscriere are loc într-un interval mai mare de 3 ani de la absolvire.

 

Taxa pentru înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie este de 1.000 lei, iar pentru doctorat 5.000 de lei.

Taxe universitare

Tarife cazare

Modalități de plată

on line – Accesează AcademicInfo (secțiunea taxe)

numerar/card bancar – la casieriile facultăţilor

Regulamente

Navigare rapidă

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială