A kar
Keresés
Close this search box.

Tandíjak

A tandíjat a diákok teljes egészében vagy részletekben fizetik.

A részletfizetési lehetőség a következőképpen működik:

  1. az elsőéves hallgatók esetében a hely megerősítéséig, a többi évfolyamon tanulók esetében október 15-ig az éves díj legalább 25%-át;
  2. december 5-ig az éves díj legalább 50%-át;
  3. március 15-ig az éves díj legalább 75%-át;
  4. május 15-ig az esedékes éves díj 100%-a.

Felvételi díj

A beiratkozási díj 200 RON (50 RON feldolgozási díj és 150 RON felvételi díj).

A díjat online kell befizetni a regisztrációs platformon keresztül. A feldolgozási díj kötelező és nem visszatérítendő.

A jelentkezők következő kategóriái mentesülnek a felvételi díj alól: az egyetemi és közoktatási intézmények oktatói és kisegítő oktatói, illetve nyugdíjas alkalmazottainak gyermekei, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, valamint az egyetemi éttermek és büfék alkalmazottai és alkalmazottainak gyermekei, árvák (mindkét szülőről) és gyermekotthonokból érkező vagy nevelőszülőknél élő gyermekek, érzékszervi/motoros fogyatékkal élő jelentkezők.

A felvételi díj megfizetése alól mentesített jelentkezőknek a felmentésüket valamely következő irat szkennelt másolatával kell igazolniuk (igazolás arról, hogy az egyik szülő pedagógus, igazolás arról, hogy nevelőotthonból származik, mindkét szülő halotti bizonyítványa, igazolás a fogyatékos személynek való besorolásról stb.), amelyet a platfromra kell feltölteni. CSAK a következő kategóriákba tartozó kérelmezők mentesülnek a feldolgozási díj alól: mindkét szülő árvája és a gyermekotthonból vagy nevelőszülőknél élő kérelmezők.

Tandíj

A tandíj mind alap-, mind mesterszinten 3.000 RON/év, amelyet a hallgatók teljes egészében vagy részletekben fizetnek.

A részletfizetési lehetőség a következőképpen működik:

  1. az elsőéves hallgatók esetében a hely megerősítéséig, a többi évfolyamon tanulók esetében október 15-ig az éves díj legalább 25%-át;
  2. december 5-ig az éves díj legalább 50%-át;
  3. március 15-ig az éves díj legalább 75%-át;
  4. május 15-ig az esedékes éves díj 100%-a.

A karok által megállapított tandíjkedvezmények (tarifák) csak a romániai hallgatóknak és a hozzájuk hasonlóknak járnak az alapképzési ciklusra – nappali tagozatos és távoktatásos képzés esetében is -, kivéve azokat a karokat, amelyek a mesterképzési ciklusra speciális kedvezményeket biztosítanak. A tandíjkedvezményekre vonatkozó kérelmeket  online kell benyújtani október 1-12. között a kari titkárságokon. A díjcsökkentés – az összeg függvényében – minden esetben az utolsó és adott esetben az utolsó előtti részlet csökkentéseként jár. A tandíjnak a hely visszaigazolásáig történő teljes befizetése esetén az elsőéves hallgatók 10%-os kedvezményben részesülhetnek. Ez a kedvezmény a többi évfolyamra is vonatkozik, feltéve, hogy a tandíjat teljes egészében október 15-ig befizetik a nappali tagozatos képzések esetében, illetve október 31-ig a távoktatásos/nem nappali tagozatos képzések esetében. A BBTE hallgatói számára a párhuzamosan folytatott második tanulmányi program esetén a kari tanács döntése alapján az éves díj 25% és 50% közötti összegű kedvezményt lehet biztosítani. Ugyanilyen kedvezményt kapnak a második tanulmányi programot folytató BBTE-n végzettek is.
A tandíjkedvezményt egy hallgató csak egy tanulmányi programban veheti igénybe. Ha egy hallgató egyidejűleg két szakirányon tanul, és ezek közül az egyik a távoktatásos szakirány, a tandíjkedvezményt a távoktatásos szakirányra, egyéb esetekben a kedvezményt a második szakirányra nyújtják. A díjkedvezmény megállapításához a hallgatónak október 1. és 12. között, a díjkedvezmény iránti kérelemmel együtt be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a hallgató egy másik BBTE-s képzés hallgatója, illetve, hogy a BBTE-n végzett hallgató. A kérelemnek tartalmaznia kell a hallgató saját felelősségre tett nyilatkozatát arról, hogy nem részesült és nem is részesült soha más hasonló kedvezményben egyidejűleg, egy másik BBTE-s tanulmányi programban. A hallgató más tanulmányi programban való hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot október 1. és 12. között kell kiállítani, és tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy nincs lejárt tartozása a BBTE felé.

A tanulmányok lezárásának díja

A tandíj a Szociológia és Szociális Munka Kar azon végzőseire vonatkozik, akik:

  • két egymás utáni záróvizsga időszakban (június, február), vagy ezek egyikében beiratkoztak és nem sikerült teljesítsék a vizsgakövetelményeket;
  • ha az első beiratkozásra több mint 3 évvel a tanulmányok befejezése után kerül sor.

A záróvizsga/disszertálás beiratkozási díja 1.000 lej, a doktori vizsgáé pedig 5.000 lej.

Egyetemi tandíjak

Szállásdíjak

Fizetési módok

online – Lépj be az AcademicInfo felületre (tandíjak rész)

készpénzben/bankkártyával – a karok pénztárainál

Szabályzatok

Navigare rapidă

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială