Studenți

Publicat in Doctorat, rest

Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Pe parcursul studiilor, studenții înmatriculați sunt membri activi ai Școlii doctorale fiind implicați în activități didactice și de cercetare.

 

Anul IAnul IIAnul III
Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1.        Crișan Dan Prof. dr. Chiribucă Dan Targetarea microrețelelor sociale în comunicarea strategică militară. Iraționalul colectiv, element în mecanismul de luare a deciziilor strategice
2.        Demian Florina Loredana Conf. dr. Iovu Mihai-Bogdan Percepții și atitudini privind integrarea pe piața muncii a absolvenților de la Asistență Socială
3.        Fodor Rita Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő  
4.        Isirabahenda Gonzague Conf. dr. Pantea Maria Carmen Meanings of internships: A sociological analysis in multinational companies and organizations
5.        Khalil (Abu Moch) Rana (ISR) Conf. dr. Iovu Mihai-Bogdan The connection between divorce and school success
6.        Kiedan Fedaa (ISR) Prof. dr. Roth Maria The relation between the socio-economic status and the high schoolers’ achievements from  the Triangle Area of Israel
7.        Negrea Vidia Vasilica Prof. dr. Roth Maria Promoting Social Inclusion through Restorative Practices
8.        Pávai Eugen Conf. dr. Veres Valér Schimbarea orientărilor axiologice ale liceenilor
9.        Silian Alina Petronela Conf. dr. Pantea Maria Carmen Formarea tinerilor pentru muncă. Un studiu de caz extins al școlilor profesionale din România: actori și politici publice
10.    Sitar Marian Ionuț Prof. dr. Chiribucă Dan Rolul noilor media, a tehnologiei informației și a comunicării în procesul de incluziune socială a refugiaților în România
11.    Szabó Mihály Conf. dr. Veres Valér  
12.    Știrbu Dorina Prof. dr. Popescu Livia Dificultăţi în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi din România
13.    Tomuș Alin Mihai Prof. dr. Comșa Mircea Implicarea politică și civică a tinerilor
Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1.        Bageac Ionuț Sorin Prof. dr. Comșa Mircea  
2.        Constantinescu Cristina Prof. dr. Popescu Livia  
3.        Csipkés Hajnalka Szende Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Riscurile de natură sexuală ale rețelei de socializare Facebook în rândul adolescenților
4.        Gábora Attila Conf. dr. Veres Valér Efectul finanțărilor europene asupra societății rurale
5.        Lăcătuș Bela Olimpiu Prof. dr. Roth Maria Stilurile parentale în familial rome
6.        Mariș Ionuț Prof. dr. Culic Irina  
7.        Mihály Zoltán Prof. dr. Culic Irina Industria română în contextul globalizării
8.        Moldovan-Teselios Călin Prof. dr. Chiribucă Dan
9.        Mureșan Anca Ionela Prof. dr. Roth Maria Integrarea socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului
10.    Neagu Marius Prof. dr. Mureșan Cornelia Divorțul parental și consecințele lui de lungă durată
11.    Pop Florina Conf. dr. Dégi László Csaba Evaluarea factorilor psiho-sociali în context oncologic. Implicații teoretice și intervenționale
12.    Roșu (Deneș) Claudia Prof. dr. Chiribucă Dan Reconfigurarea axiologică a specificului cultural românesc în contextual noilor media
13.    Roșu Mihaela Prof. dr. Comșa Mircea Forme de producere a cunoașterii în domeniul sociologiei. Continuități și congruențe
14.    Săvulescu (Manasiea) Iuliana Senica Prof. dr. Chiribucă Dan Efecte sociale ale instituționalizării beneficiarilor din Unitățile de Asistență Medico –  Socială
15.    Teodorescu Adriana Georgia Prof. dr. Chiribucă Dan Îmbătrânire și bătrânețe în Occidentul contemporan. Reprezentări culturale și configurații sociale.
16.    Vita Emese Conf. dr. Veres Valér Efectul situaţiei socio-economice şi a contextului cultural asupra formării uniuniilor consensuale în România
Nr. ord. Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
1.        Badita Cristina Elena Prof. dr. Culic Irina  
2.        Foldes Ionut Prof. dr. Mureșan Cornelia Părinți vârstnici rămași acasă în familia transnațională. Relații de solidaritate intergenerațională din perspectiva cursului vieții
3.        Herta Andrei Sorin Prof. dr. Culic Irina Turismul natural și conservarea biodiversității. Particularități ale neoliberalismului în relația natură-societate
4.        Huszti Elek Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő  
5.        Kovács (Kardos.Bors) Zsuzsa Prof. dr. Roth Maria  
6.        Kriston Ilona Dora Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Bántalmazott gyerekek – korlátozott gyermekvédelem
7.        Luca Ionel Prof. dr. Roth Maria Factori sociologici predictivi ai delicvenței juvenile la minorii proveniți din familiile maternale
8.        Rusu Ionica Sergiu Prof. dr. Mureșan Cornelia  
9.        Someșan Veronica Ionela Prof. dr. Roth Maria Calitatea vieții vârstinicilor cu copii adulți emigranți
10.    Soós (Kiss) Edit Erika Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő  
11.    Suciu Daniela Maria Prof. dr. Popescu Livia  
12.    Szilágyi Zsolt Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Teoria subsistemelor profesionale și integrarea comunităților naționale și a minorităților naționale. Soluții instituționale de prevenire a conflictelor etnice.