Facultate
Caută
Close this search box.

Asistență socială Învățământ la Distanță

Programul de asistență socială formează personalul serviciilor sociale care acordă ajutor în mod profesionist. Asistentul social asistă familii, grupuri și comunități aflate în dificultate, mediază între indivizi și organizații, previne și reabilitează persoane, aplicând măsuri de protecție socială.
Învățământul la distanță este un proces educațional caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente sunt : utilizarea de resurse specifice învățământului informatizat, sisteme de comunicare la distanță, sistem tutorial, precum și autoinstruirea și autoevaluarea.
Oferă un cadru flexibil de învățare pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, care doresc să-și îmbunătățească abilitățile, cunoștințele și competențele cu scopul de a fi competitivi într-o societate bazată pe cunoaștere.
Oferă o eficiență didactică ridicată pentru persoanele ce se află deja pe piața muncii, care doresc continuarea studiilor în mediul academic.
La sfârșitul celor 3 ani de studiu, învățământul la distanță oferă diplome echivalente cu cele de la forma de învățământ cu frecvență (zi).
Studenții au posibilitatea de a învăța în mod independent, în ritmul lor, în timpul și locul pe care ei îl aleg.
Platforma eLearning a UBB oferă studenților care optează pentru învățământul la distanță acces rapid la mijloacele de învățare și predare interactivă (online).
Cadrele didactice răspund întrebărilor studenților legate de conținutul disciplinelor, organizează activități de consultații/tutoriale pentru fiecare disciplină, pe parcursul semestrelor (online, planificate în prealabil, la început de semestru).
Întâlnirile cu cadrele didactice se derulează în format hybrid (față în față și/sau online), și se realizează de câteva ori pe parcursul unui semestru, la sediul facultății/online, de regulăi în zilele de vineri după-masa și sâmbăta.
Examenele și colocviile se programează tot în zilele de vineri după-masa și sâmbata, cu precizarea că orice formă de examinare se susține în format fizic, la sediul facultății.
La începutul fiecărui semestru, studenții primesc acces la suporturile de curs pentru fiecare disciplină în parte, material auxiliare, ce vin în sprijinul activității de învățare.
Studenții au posibilitatea de a ține legătura atât cu cadrele didactice cât și cu Secretariatul în permanență, prin intermediul e-mail-ului. Fiecare an de studiu are câte un tutore de an (cadru didactic).

Obiective

Pregătirea studenţilor pentru a profesa asistenţa socială în servicii din cadrul unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în care să promoveze interesele indivizilor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor vulnerabile.

Competențe dobândite

Valori specifice
  1. respectul faţă de om, recunoaşterea demnităţii sale
  2. dreptul la autodeterminare şi la afirmarea propriei personalităţi
  3. dreptul la confidenţialitate
  4. egalitatea şanselor şi nediscriminarea
  5. încrederea în capacitatea de dezvoltare a oricărei persoane
  6. dreptul la adevăr

Discipline studiate

Discipline obligatorii

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Asistent social sau referent în servicii sociale ale primăriilor, serviciilor specializate ale consiliilor judeţene şi ale unor ONG-uri, Funcţionar public sau asistent social în administraţia publică locală, judeţeană sau centrală, Consilier în şcoli de masă și centre de consiliere psihopedagogică., Asistent social în domeniul medical (policlinici, spitale de psihiatrie, centre medicale comunitare etc.), Asistent social în asociaţii şi fundaţii (pentru persoane cu adicţii, cu dizabilități, şomeri, din închisori, tineri care părăsesc centrele de plasament etc.).

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială