Facultate
Caută
Close this search box.

Asistență Socială Reșița

Asistența socială se adresează tuturor celor care își doresc să vină într-un mod profesionist în sprijinul celor aflați în nevoie, care doresc să descopere ceea ce este valoros în ei și în cei din jurul lor, dincolo de prejudecăți, pentru a descoperi căi de rezolvare la problemele cu care se confruntă. Configurat ca și ofertă educațională centrată pe student, programul de licență ASISTENŢĂ SOCIALĂ REȘIȚA, este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studentul să se poată forma ca și viitor profesionist. Stagiile de practică desfășurate în parteneriat cu instituții publice și private, furnizoare de servicii sociale, cunoștințele teoretice și acțiunile de voluntariat, vor ajuta studenții să-și contureze o imagine clară despre importanța asistenței sociale la nivel individual, de grup și comunitar, dar și despre rolul asistentului social în procesul de ajutorare a persoanelor defavorizate.   Contact: Adresa: Piața Traian Vuia 1-4, Reșița Telefon: 0730 583 014 Email secretariat: daniela.borca@ubbcluj.ro

Obiective

1. Ridicarea nivelului de profesionalizare a viitorilor asistenți sociali prin recurgerea la teoriile clasice și actuale ale științelor socio-umane pentru a înţelege problemele sociale pe care le întâmpină diverse persoane, familii, grupuri și comunități; 2. Formarea capacității viitorilor asistenți sociali de a înțelege rezultatele cercetărilor în domeniul asistenței sociale, de a alege programele de intervenție cele mai adecvate clienților lor și pentru a-și baza intervențiile pe dovezi științifice; 3. Asigurarea pregătirii profesionale a asistenților sociali prin formarea unei game largi de competențe cerute pe piața muncii în serviciile publice și private de asistență socială; 4. Lărgirea orizontului de cunoștințe ale asistenților sociali prin înțelegerea legăturii dintre problemele societale și cele individuale, precum și înțelegerea complexității problemelor socio-umane și a avantajelor interdisciplinarității; formarea unui sistem de cunoștințe transversale larg utilizabile în profesiuni diverse din domeniul socio-uman, atât în România cât și în afara țării. 5. Înțelegerea propriului rol de asistent social în asistarea unor persoane vulnerabile și a modalităților pe care le au la dispoziție pentru a putea lucra eficient și profesionist în domeniul asistenței sociale, respective de a-și mobiliza capacitățile într-un alt context profesional. 6. Formarea unei atitudini civice și profesionale active față de respectarea drepturilor omului, ale copiilor, ale minorităților, ale persoanelor cu dizabilități și ale celorlalte categorii vulnerabile în vederea formării unei atitudini profesionale prin care să sprijine integrarea lor socială, școlară, în muncă şi să asigure o cât mai bună calitate a vieții; înțelegerea şi aplicarea valorilor şi principiilor etice referitoare la furnizarea serviciilor sociale de calitate, promovând dreptatea socială, egalitatea de șanse, nediscriminarea, demnitatea, unicitatea și autodeterminarea persoanei, precum şi asigurarea resurselor necesare unei vieți demne și dezvoltării personale; 7. Implicarea în activități de prevenire, terapie şi reinserţie socială a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităților vulnerabile;

Competențe dobândite

a) Competențe profesionale: 1. Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a informațiilor, analiză, evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal 2. Elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile 3. Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire precum și a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistență socială. 4. Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele și grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituții, servicii, prestații) 5. Consiliere și alte metode de intervenție specializată acordate în mediul familial sau instituțional (spitale, școli, penitenciare, centre anti-drog, instituții specializate de asistență socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale 6. Comunicare și relaționare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați   b) Competențe transversale: 1. Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic, cât și practic, a unor situații – problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierarhice la nivel intra- și interorganizațional 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Asistent social nivel superior, Asistent de cercetare în asistența socială, Asistent social cu competență în sănătate mintală, Asistent social nivel superior, Consilier de probațiune, Consilier forță de muncă și șomaj, Consilier școlar, Consilier în domeniul adicțiilor.

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială