Facultate
Caută
Close this search box.

Consiliere și asistență în serviciile sociale (în limba maghiară)

Tipul programului masteral: interdisciplinar şi profesional/vocațional. Acreditat de către Colegiul Psihologilor din România (COPSI) ca și program universitar de studii masterale în ”Psihoterapie și consiliere de cuplu și familie”. Cele trei direcții ale programului masteral sunt: teoretică, autocunoaștere și dezvoltarea abilităților precum și cercetare. Pe lângă pachetul cursurilor obligatorii studenților li se oferă cursuri opționale din trei module: adictologie şi criminologie, gerontologie socială și asistarea părinţilor şi copiilor aflaţi în situaţii de risc.

Obiective

Formarea teoretică urmărește să ofere cunoștințe în domenii specifice. Autocunoașterea și dezvoltarea abilităților vizează dezvoltarea unei abordări complexe de consiliere și psihoterapie cu scopul asigurării unei funcţionări optime a individului, familiei, a grupului sau comunității; scop care se poate atinge prin descoperirea resurselor proprii şi din mediul înconjurător. Prin consiliere se asigură promovarea comportamentului de sănătate. Formarea teoretică și practică în domeniul metodologiei de cercetare este concepută pentru a pregăti planificarea, realizarea și evaluarea proiectelor din domeniul consilierii.

Competențe dobândite

Competenţe profesionale:
 • Abordează problemele în mod critic într-o perspectivă holistică în domeniul serviciilor sociale;
 • Sensibilizează indivizi, familii și grupuri;
 • Dezvoltă strategii de tratare a cazurilor;
 • Oferă consiliere social;
 • Aplică soluţionarea problemelor în domeniul serviciilor sociale;
 • Revizuiește planurile serviciilor sociale;
 • Aplică standard de calitate în domeniul serviciilor sociale;
 • Evaluează situaţia utilizatorilor de servicii sociale;
 • Furnizează servicii sociale în diverse comunități culturale;
 • Negociază cu părțile interesate din domeniul serviciilor sociale;
 • Oferă consiliere pacienților pentru probleme de familie;
 • Oferă consiliere socială și consiliere de sănătate psihică;
 • Asistă clienții la luarea deciziilor în cursul ședințelor de consiliere;
 • Evaluează dependențele de droguri și de alcool ale clienților;
 • Efectuează ședințe de terapie;
 • Gestionează crize sociale;
 • Gestionează stresul în organizație;
 • Oferă educație privind viața familială;
 • Efectuează cercetări calitative și cantitative.
 Competenţe transversale:
 • Dă dovadă de inițiativă, participă activ la viața civică;
 • Respectă diversitatea valorilor și normelor culturale;
 • Gândește critic;
 • Deține și utilizează cunoștințe în domeniul științelor sociale și umaniste;
 • Lucrează în echipă;
 • Arată empatie;
 • Dă dovadă de competenţe interculturale;
 • Gândește în mod creativ și inovator;
 • Respectă obligațiile de confidențialitate.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Plan de învățământ

Nu există plan de învățământ atașat.

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială