Facultate
Caută
Close this search box.

Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (în limba maghiară)

Obiective

Competențe dobândite

Competenţe profesionale
  • Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, teoriilor şi metodologiilor privind descrierea, analiza și explicarea procesului de dezvoltare rural/urbană și al instituțiilor locale;
  • Proiectarea şi realizarea unor cercetări sociologice la standarde ştiinţifice ridicate;
  • Analiza și interpretarea datelor empirice rezultate din cercetări calitative și cantitative, folosirea adecvată a sistemelor de date;
  • Abilităţi şi cunoştinţe pentru trasee profesionale specifice circumscribile domeniului urbanism, proiectare socială;
  • Capacitatea de a elabora și a evalua studii și strategii de dezvoltare locală sau regională, în domeniile sociale și al capitalului uman.
Competenţe transversale
  • Valorificarea cunoştinţelor şi metodelor învăţate în contexte şi activităţi sociale diverse;
  • Comunicarea scrisă şi orală în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi deprinderea de a lucra eficient în contexte culturale diferite;
  • Utilizarea competentă a calculatorului şi a noilor tehnologii în activităţile profesionale specifice domeniului, precum şi pentru activităţi de comunicare profesională;
  • Munca eficientă în echipe transdisciplinare pe diverse paliere ierarhice la nivel intra şi inter organizaţional.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

 analist sociologie rurală, analist sociologie urbană, consilier comunicare interculturală 

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială