Facultate
Caută
Close this search box.

2018-2020 | Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj

Proiectul (RoTech) își propune să explice poziția geo-economică a României pe piața internațională de IT luând în considerare procesele de localizare și internalizare, rețelele dintre firme și cadrele instituționale.

Switch for English version

InfoDescriereObiectiveRezultateContact

Titlul: Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj
Acronim: RoTech
Codul: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691
Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Număr contract: 76/02.05.2018
Perioada de desfășurare: 2018-2020
Instituția Gazdă: Universitatea Babeș-Bolyai
Aria de cercetare: studii despre știință și tehnologie; structură socială și mobilitate socială; rețele sociale de telecomunicții si tehnologia informației
Cuvinte cheie: sociologie economică, studii urbane, rețele cooperative, lanțuri de valoare globale.
Membri echipei:

  • Norbert Petrovici, director de proiect
  • Neda Deneva, cercetător științific
  • Anca Chiș, student masterand
  • Ionuț Foldes, student doctorand
Descriere:

Industria tehnologiei informației (IT) este unul dintre cele mai importante sectoare economice din România, fiind al doilea cel mai mare contribuitor la creșterea PIB. În București și Cluj, cele două cele mai mari piețe de IT, numărul companiilor și, prin urmare, numărul de angajați este în creștere rapidă. Aproximativ 75% din activitatea industriei IT românești constă în muncă externalizată (outsourcing), rezultând într-o lipsă de inovație. În ciuda relevanței sale economice și sociale, există puține studii care să explice dezvoltarea sa în context național și, mai ales internațional. Proiectul își propune să explice poziția geo-economică a României pe piața internațională de IT luând în considerare procesele de localizare și internalizare, rețelele dintre firme și cadrele instituționale. Aspectele inovative rezidă în abordarea multi-dimensională pentru a explora industria IT în timpul procesului de internationalizare​ ​și​ ​integrare​ ​pe​ ​piața​ ​și​ ​lanțul​ ​valoric​ ​globale.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Cartografierea structurilor și rețelelor locale și internaționale în care diferite tipuri de companii sunt încorporate;
  • Înțelegerea rolului și efectelor cadrului de reglementare în care se dezvoltă industria IT din Cluj-Napoca, printr-o analiză de politici publice și interviuri cu actori guvernamentali și non-guvernamentali;
  • Investigarea diferitelor tipuri de resurse ale companiilor instrumentale în dezvoltarea capacității de negociere pentru proiecte IT complexe și pentru a avansa în lanțul valoric global; și
  • Formularea de propuneri de politici și recomandări concrete bazate pe rezultatele proiectului pentru a aborda problemele pieței IT românești.

Anul 2020

-> Raport științific [deschide sau descarcă | .pdf]

-> Publicații

Foldes, I. (2019.) „Demographic Change and Labour Migration in Cluj County, Romania”. Romanian Journal of Population Studies XIII(2): 67-100. [https://doi.org/10.24193/RJPS.2019.2.05]

Petrovici, N., Faje, F. (2019). „Revanşă fără revanşism: Cafenelele clasei de mijloc din Cluj”. În State, C., Guţu, D. (eds.). Hipsteri, bobos şi clase creative. Bucureşti: Cartier: 273-301.

-> Articole trimise spre publicare

Petrovici, N. „Revenge without revanchism: Middle-class coffee shops in Cluj, Romania”.

Petrovici, N., Deneva-Faje, N. „Depoliticizing the Firm: Revisiting employability as a strategy and a narrative for high-skilled and skilled workers in an Eastern European City”.

Petrovici, N. „Competitive City under State Socialism: the Case of Cluj”.

Petrovici, N. „The Economic Autonomy and Dependency of the Socialist Countries: Romania’s Leninist Response to National Dependency 1949-1989”.


Anul 2019

-> Raport științific [deschide sau descarcă | .pdf]

-> Participări la conferințe internaționale

Neda Deneva, Amsterdam, The Netherlands, University of Amsterdam, Sep 30 –Oct 1, 2019, Key issues in the anthropology of labour in the context of flexible capitalism. Presentation: “Employee-Leasing and the Value of Labour in the IT sectors in Romania and Bulgaria”

Neda Deneva, Barcelona, Spain, University of Barcelona, Mobility and the future of work, 6-8 November 2019, Presentation: “Mobility without Migration: Labor Exchange and On-Demand-Mobility in the IT sector in Romania and Bulgaria”.

-> Prezentări la alte conferințe și workshop-uri

Norbert Petrovici, Urban Dialogs: Startup the Resilient City, Startup European Meeting, 22 Martie, 2019, Cluj-Napoca.

Norbert Petrovici, Mobilitate urbană în municipiul Cluj-Napoca, Centrul de Geografie Regională, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 8 Decembrie 2019, Cluj-Napoca

Norbert Petrovici, Expert talk panel: Autonomous driving, Today Software Magazine, 23 August 2019, Cluj-Napoca.

Norbert Petrovici, Open Data Center for Connected Vehicles, Workshop Hosted by Accenture at Sigma Center, 26 Iunie 2019, Cluj-Napoca.

Norbert Petrovici, Impactul automatizării și digitalizării asupra muncii în Zona Metropolitană Cluj, Centrul de Cultură Clujean, 30 septembrie, Cluj-Napoca.

Norbert Petrovici, Discuție despre arta contemporană vizuală și performativă. Misiune și realitate în contextul Fabricii de Pensule și al orașului Cluj, 6 Octombrie, 2019, Cluj-Napoca.


Anul 2018

Raport științific [deschide sau descarcă | .pdf]

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca 400604

Director de proiect

Norbert Petrovici

norbertpetrovici[@]socasis.ubbcluj.ro

Distribuie

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială