Facultate
Caută
Close this search box.

Cristina Faludi

Bio:

Cristina Faludi este doctor în sociologie al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, din 2010. A obținut titlul de master în „Bunăstarea copilului și a familiei. Politici și servicii” (2002) și este licențiată în asistenţă socială, promoţia 2000 (UBB). A obținut o bursă de studiu ERASMUS la Institut Superiéur en Formation Sociale et Communication, Bruxelles, Belgia (1998-1999) și un stagiu de cercetare la Facultatea de Ştiinţe Statistice a Universităţii din Padova, Italia, în cadrul Programului guvernamental de burse unilaterale pentru stagii de studii postuniversitare în străinătate, sub supervizarea profesorului emerit Gianpiero dalla Zuanna (2004). În prezent este conferențiar universitar și predă la Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Domeniile de interes în cercetare includ: sănătatea sexual-reproductivă la adolescenți și tineri, fertilitate și îmbătrânire, non-parentalitate (childlessness). Printre domeniile de interes profesional se numără: dezvoltarea asistenței sociale rurale, proiectarea de proceduri în serviciile sociale, intervenția socială centrată pe grupurile de sprijin social, aplicații ale statisticii în asistența socială. Ca urmare a participării în proiecte de cercetare de anvergură națională și internațională, a publicat peste 30 de lucrări de specialitate și a susținut peste 50 de comunicări la evenimente științifice din țară și din străinătate. Printre lucrările publicate se numără: cartea „Debutul vieții sexuale și contraceptive la studenți. România în context european”, Presa Universitară Clujeană (2013); (capitol) “Consequences of Intimacy and Violence in the Couple Relationships of Young Romanians on Their Future Life Plans”, in de Montlibert, C., Radu, D. and Zamfira, A. (eds.), Gender in Focus: Identities, Codes, Stereotypes and Politics, Berlin & Toronto: Barbara Budrich Publishers (2018); (capitol) „Aranjamentele de viață, starea de sănătate și singurătatea la vârstnicii din Bulgaria, România și Rusia”, în C. Rada și C. Faludi (coord.), Funcții și disfuncții ale familiei contemporane. O abordare socio-psiho-medicală, București: Editura Universitară (2015); și articolele: “Pathways to Childlessness among Women and Men: Is the Romanian Case Unique or Common in the Eastern Part of Europe?” Romanian Journal of Population Studies, Vol. X, 1 (2016); “Social Work in Romanian Rural Communities: An Inside Perspective from a Qualitative Study.” Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 61 E (2020, co-authored with Nicoleta, Neamțu); “Learning Effectiveness of Social Work Methods With Groups, in Online and Face-to-Face Contexts. Frontiers in Psychology (2021, co-authored with Nicoleta Neamțu).

Adresă:
Clădirea Mărăști, B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca
Birou:
404
Email:
Program audiență​

Programări pe email: cristina.faludi@ubbcluj.ro

Publicații

Proiecte

Membru al unei echipe de cercetare:

 • 2022 Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authorities (Îmbunătățirea de către autoritățile de poliție a răspunsului și urmăririi victimelor și autorilor violenței domestice), coordonator proiect TARTU ULIKOOL, responsabil proiect din UBB Diana Dulf
 • 2013-2017 – Grant național, EUFISCDI, tip Capacități – Changing families and sustainable societies. Policy contexts and diversity over the life course and across generations, manager proiect Cornelia Mureșan.
 • 2013-2016 – Grant național, EUFISCDI, Programul PNII – Resurse umane, Tip proiect –Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe – Assessment of Psycho-Social and Communication needs in Oncology patients – APSCO, PN-II-RU-TE-2012-3-0011, manager proiect Csaba Dégi L.
 • 2015-2017 – Grant național, EUFISCDI, Programul PNII – Resurse umane, Tip proiect –Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe – Perspectivele tinerilor asupra schimbărilor intervenite în natura și semnificația muncii – PASIM, PN-II-RU-TE-2014-4-0011, manager proiect Maria-Carmen Pantea.
 • 2012 – 2016 – Proiectul ISCH COST Action IS1106: “Offender Supervision in Europe”, prof. Fergus McNeill, University din Glasgow, UK, country representative Sorina Poledna.
 • 2012 – 2017 – EC II, Framework Program 7, FP7 Cooperation: “Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations”, nr. FP7-320116 , coordinator Stockholm University, Sweden, UBB coordinator Cornelia Mureşan.
 • 2011 – 2016 – Proiectul naţional IDEI, tip PCE: “Schimbările comportamentului familial din România în context european. O abordare din perspectiva cursului vieţii”, cu nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0145, director Cornelia Mureşan.
 • 2011 – 2016 – Proiectul naţional IDEI, tip PCE: “Rezultantele adolescenţei. O viziune ongitudinală privind influenţele contextului social asupra tranziţiilor de succes către viaţa adultă”, cu nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, director Maria Roth.
 • 2011 – 2012 – Proiectul naţional finanţat de ANCS, categoria Capacităţi: BECAN – Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect, nr. 126EU/26/05/2011, director Maria Roth.
 • 2007 – 2010 – Proiectul naţional finanţat de CNMP, categoria Parteneriate în Domeniile Prioritare, tip Proiecte Complexe – PC: “Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi naţional”, nr. 91-039, director pentru UBB C. Mureşan.
 • 2007 – 2010 – Proiectul naţional finanţat de CNMP, categoria Parteneriate în Domeniile Prioritare, tip Proiecte Complexe – PC: “Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare”, nr. 91-063, director Maria Roth.
 • 2003 – 2006 – Proiect naţional finanţat de CNCSIS, de tipul A: “Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectivă internaţională”, nr. 30/1232, 42/155, 98/155 şi 30/155, director Cornelia Mureşan.

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială