Nicoleta Neamţu

Departament: Conducere

Titlu: Conferentiar universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 303

Email:nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății; Responsabil de masterul: Managementul serviciilor sociale;

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte
Nicoleta Neamțu este doctor în sociologie, în domeniul de cercetare asistenţă socială (UBB), din 2006. A obținut titlul de master în „Organizarea şi administrarea în domeniul asistenţei sociale” (1996) și este licentă în asistenţă socială, promoţia 1995 (UBB). Este absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea “Babeş-Bolyai“, promoţia 2001. S-a specializat şi perfecţionat profesional şi în străinătate. A fost visiting researcher ca bursier Junior Fulbright în Statele Unite ale Americii la University of North Carolina at Chapel Hill, NC (1999-2000). A câştigat burse de studiu ERASMUS (Anglia, Worcester, 2017 și Keele, 2010), UNICEF (Anglia, Norwich, 1997), AUDEM (S.U.A, Rochester, NY, 1995) şi respectiv, TEMPUS (Scoţia, Dundee, 1994). A contribuit la dezvoltarea pe baze noi a profesiei de asistent social în România, fiind laureată cu  „Premiul personalitatea anului 2013 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială” la Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială, ediția 2014, organizată de CNASR. A inițiat în 2009 și a dezvoltat până în prezent programul de masterat în specializarea “Managementul serviciilor sociale”, în calitate de director de program, la Universitatea “Babeș-Bolyai”.  A publicat în domeniile: managementul organizaţiilor furnizoare de servicii sociale, evaluarea serviciilor sociale, evaluarea programelor de plasament familial, metode şi tehnici de asistenţă socială a familiei, bunăstarea copilului şi adultului, practica asistenţei sociale centrată pe individ, familie și grup; inovația în serviciile sociale. Dintre lucrările publicate de autoare menţionăm cărţile intitulate: Managementul serviciilor de asistență socială, ediția a III-a, revăzută și adăugită, 2015, Cluj-Napoca, Accent, 291 p., Procese de asistență socială centrate pe individ, familie și grup. Studii de caz, 2012,coordonator şi coautor, Cluj-Napoca, Accent, 282 p. și Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de protecţie a copilului din România, 2007, Cluj-Napoca, Accent, 255 p.
 • evaluarea programelor sociale
 • metode şi tehnici de intervenție socială
 • plasament familial
 • managementul serviciilor sociale
 • inovația în serviciile sociale
 • Managementul serviciilor sociale
 • Proiectarea şi managementul programelor sociale
 • Managementul resurselor umane şi supervizarea în serviciile sociale
 • Metode si tehnici de asistență socială centrate pe familie
 • Schimbarea macrosistemelor și practica inovației in serviciile sociale
 • Evaluarea macropracticii, autocunoaștere și dezvoltare profesională
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Learning to practise social work: International approaches
M Doel, S Shardlow
Jessica Kingsley Publishers, 2001
222001
Managementul serviciilor de asistenţă socială, ediția a III-a, revizuită și adăugită
N Neamţu
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2015
10*2015
Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul actual al României
N Neamţu
52006
Relaţia dintre climatul organizaţional şi riscul de epuizare profesională perceput de angajaţii care oferă direct servicii de asistenţă socială în instituţii publice – Studiu …
N Neamțu, HM Teona
Revista de Asistență Socială/Social Work Review 17 (4), 41-52, 2018
32018
„Dimensiunea managerială în asistenţa socială”
N Neamţu
Tratat de Asistenţă Socială [Social Work Treatise], Iaşi: Polirom, 367-400, 2003
32003
Approaches to Ethics in Social Work in a Complex Work Environment
I Copoeru, N Neamtu
Revista de Asistenta Sociala, 3, 2015
22015
Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali
M Roth
Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Presa Universitară …, 2008
22008
Managementul orientat spre rezultate în cercetarea de evaluare a serviciilor de plasament familial
N NEAMŢU
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 10 (21), 5-17, 2008
22008
Aplicații ale managementului prin obiective în evaluarea eficacității organizației non-profit și a instituției publice furnizoare de servicii sociale
N NEAMŢU
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 9 (20), 96-114, 2007
22007
Success and Failure in Foster Family Care, in the Actual Context of Romania
N Neamțu
Revista de cercetare și intrvenție socială/Review of Research and Social …, 2006
22006
Contemporary Challenges in Social Work Practice in Multicultural Societies
G Misca, N Neamtu
Social Work Review, 7-9, 2016
12016
Tipologii ale cercetărilor de evaluare a eficacităţii plasamentului familial
N Neamţu
Revista de Asistenţă Socială/Social Work Review 4 (4/2010), 49-61, 2010
12010
Impactul serviciilor de asistenţă maternală, în contextul reformei sistemului de protecţie a copilului
N Neamţu
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială/Review of Research and Social …, 2007
12007
New Challenges of the Social Work Practice in National and Global Context
N Neamţu, M Hideg
Revista de Asistenta Sociala, 3-9, 2019
2019
Caracteristici ale inovaţiei în serviciile sociale, ca varietate a inovaţiei sociale.
M Hideg, N Neamţu
Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 2019
2019
Organizația ca sistem client al asistenței sociale în macro practica managerială și administrativă. Studii de caz
C Nicoleta Neamțu
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2019
2019
Evaluarea ecosistemică a funcționării Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara și planificarea schimbării instituționale
C Uță, N Neamțu
Organizația ca sistem client al asistenței sociale în macro practica …, 2019
2019
Evaluarea și planul de dezvoltare pentru Asociația "Papageno Hermannstadt", furnizor de servicii sociale
ȘL Cocă, N Neamțu
Organizația ca sistem client al asistenței sociale în macro practica …, 2019
2019
Levels of Social Work Practice and their Effectiveness
N Neamțu, PM Carmen
Revista de Asistență Socială/Social Work Review 17 (4/2018), 3-5, 2018
2018
Social Research Reports, Volume10, Issue 2 June 2018,
Editori, N Neamțu, C Ștefani
Social Research Reports 10 (2), 100, 2018
2018
Vezi toate articolele

Granturi individuale sau burse postdoctorale:

 • Grant Fulbright, individual, „Social Work: Non-Profit Management”, afiliată ca visiting researcher la University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, Statele Unite ale Americii, Grant Fulbright sponsorizat de United States Information Agency, S.U.A., Septembrie 1999-Iunie 2000.
 • Proiect individual, “Management in Social Work”, grant de dezvoltare profesională, finanțat de International Research & Exchanges Board (IREX) și Unites States Agency for International Development (USAID), în competiția “Return to Romania Career Development Project”, 2000-2001

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Proiect national „Social Monitoring of Systematic Registration Process in 31 Administrative-Territorial Units”, Completing European Support for Agricultural Restructuring Project, coordonat de “SC International Brand Consultants SRL”, Bucuresti, Romania, contract nr.17842/2012, finantat de National Agency for Cadastre and Land Registration and World Bank, 2012-2013,
 • Membru în anul 2007, în echipa proiectului „Reţea de suport pentru programe de dezvoltare socială la nivel local şi naţional”, din contractul de finanţare Gr.6/2007, grant CNCSIS, tip A-consorţiu, director de grant prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, Universitatea din Bucureşti,
 • „Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectivă comparativă internaţională.”, grant CNCSIS, de tip A, nr. 30/1232, 42/155, 98/155 şi 30/155, director de proiect Conf. Univ. Dr. Cornelia Mureşan, Univ. „Babeş-Bolyai”, 2003-2006