Valér Veres

Departament: Conducere

Titlu: Profesor universitar doctor

Adresa:Clădirea Sociologica, str. Dostoievski, nr. 34

Birou:

Email:veres.valer@ubbcluj.ro

Functia: Prodecan; Biroul permanent al facultății; Consiliul facultății; Senator; Responsabil de masterul: Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor (SLM);

BioInteresePredarePublicațiiProiecte
 • sociologie
 • identitate şi structură socială
 • etnodemografie
 • Sociologia tineretului
 • Structură socială
 • Analiza şi structura strategiilor de dezvoltare
 • Prospectare turistică
 • Conducere doctorat
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Nemzeti identitás Erdélyben--szociológiai olvasatban: az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitásának sajátosságai, társadalmi rétegződési perspektívában
V Veres
Akadémiai Kiadó, 2005
382005
Népességszerkezet és nemzetiség
V Veres
Az erdélyi magyarok demográfiai képe a, 2002
262002
The minority identity and the idea of the ‘unity’of the nation: the case of Hungarian minorities from Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine
V Veres
Identities 22 (1), 88-108, 2015
242015
A társadalmi struktúra etnikai sajátosságai a posztszocialista Erdélyben
V Veres
Erdélyi társadalom, 87-112, 2003
192003
Népszámlálás 2011: A népességszám, foglalkozásszerkezet és iskolázottság nemzetiség szerinti megoszlása Romániában
V Veres
Erdélyi társadalom 11 (02), 23-54, 2013
162013
Az erdélyi magyarok és románok közösségi identitása a társadalmi struktúra tükrében
V Veres
Szociológiai Szemle 4, 57-86, 2000
14*2000
social stratification and Ethnicity in Transylvania: How does social Class Matter?
V Veres
International Journal of Sociology 36 (1), 28-45, 2006
122006
A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991–2021
L Hablicsek, PP Tóth, V Veres
Kutatási Jelentések 78, 56-58, 2005
122005
A romániai magyarság létszámcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében
V Valér
Korunk (3), 4-19, 2002
122002
National attitudes of ethnic Hungarians from Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine: A comparative perspective
V Veres
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 58 (1), 87-112, 2013
112013
NÉPESSÉGSZERKEZET ÉS NEMZETISÉG. Az erdélyi magyarok demográfiai képe a 2002. és 2011. évi népszámlálások tükrében
V Veres
PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ – KOLOZSVÁRI EGYETEMI KIADÓ, 2015
102015
Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái
PZ Attila, V Veres
MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2007
10*2007
Pénz vagy tudás? A kolozsvári román és magyar egyetemisták tár sa dal mi háttere és az ér telmiségi utánpótlás sa já tossá gai
V Veres
Korunk 6, 26-36., 1998
101998
A Kolozs és Kovászna megyei magyarok kisebbségi identitástudatának néhány vonása
V Valér
Régió, Kisebbségi Szemle, 3-4, 1997
91997
Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján
V Valér, PZ Attila, G Réka, K Dénes, M János, K Zita
Editura ISPMN, 2012
82012
Az erdélyi magyarok nemzeti kisebbségi identitásának alakulása a Kárpát Panel tükrében
V Veres
Szociológiai mintázatok : erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai …, 2012
8*2012
A fiatal népesség rétegződése a vidéki Magyarországon és Erdélyben
J Monostori, V Veres
Spéder Zs.(szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a …, 2009
72009
A Kárpát-medencei magyarok nemzeti és állampolgári identitásának fő sajátosságai
V Valér
FEDINEC CSILLA szerk 2008, 35-60, 2008
72008
A romániai magyarok oktatási esélyegyenlőtlenségei és a felsőoktatási expanzió, a népszámlálások alapján
V Veres
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017
62017
Identity discourses on national belonging: the Hungarian minority in Romania
V Veres
Romanian Journal of Political Sciences 14 (01), 61-86, 2014
62014
Vezi toate articolele

Granturi individuale sau burse postdoctorale:

 • Veres Valér, Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial,  altele: Arany János Senior Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe, SOCIOLOGIE, 2008-2010
 • Veres Valér, Structură socială şi probleme demografice în rândul maghiarilor din Transilvania (Társadalmi struktúra és népesedési problémák az erdélyi magyarok körében), altele naţionale, Arany János
 • Senior Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe, SOCIOLOGIE 2002-2005
 • Veres Valér, Probleme legate de fertilitate şi de îmbătrânire în Transilvania, în perspectiva regională, altele nationale, Arany János Senior Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe
 • Veres Valér, Bolyai János Research Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe 2008-2010
 • Veres Valér, Bolyai János Research Scholarship, Acad. Maghiară de Ştiinţe 2014-2017

Membru al unei echipe de cercetare:

 • Mureşan Cornelia, Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectiva comparativă internatională, altele naţionale, POLITICI SOCIALE, 2003-2005
 • Poledna Rudolf-Ioan, Planul de dezvoltare al judeţului Cluj. Studiu sectorial. Populaţie şi locuire, altele naţionale, SOCIOLOGIE, 2014-15
 • PRIMAS – Promoting inquiry in Mathematics and science education across Europe, Comisia Europeană II, 2010-2014