S3: Metodologia cercetării sociale

InfoTitularTematicaEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR0110
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Traian Rotariu
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail:

Curs

 1. Știinţa ca mijloc de cunoaştere
 2. Specificul ştiinţelor sociale
 3. Cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea comună
 4. Individualism şi holism
 5. Cantitativ şi calitativ
 6. Realism (esenţialism) şi nominalism (relativism, conveţionalism, constructivism)
 7. Monism sau dualism metodologic
 8. Determinism şi libertate în câmpul social
 9. Evaluare a metodelor ştiinţelor sociale
 10. Statistica şi ştiinţe sociale
 11. Construcţia statistică a realităţii sociale
 12. Modele de relaţii statistice şi reproducerea logicii experimentale
 13. Cercetarea selectivă; probleme metodologice şi epistemologice ale eşantionării
 14. Ancheta ca tehnică de culegere a informaţiilor sociale

Seminar

 1. Ştiinţa ca mijloc de cunoaştere
 2. Specificul ştiinţelor sociale
 3. Cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea comună
 4. Individualism şi holism
 5. Cantitativ şi calitativ
 6. Realism (esenţialism) şi nominalism (relativism, conveţionalism, constructivism)
 7. Monism sau dualism metodologic
 8. Determinism şi libertate în câmpul social
 9. Evaluare a metodelor ştiinţelor sociale
 10. Statistica şi ştiinţe sociale
 11. Construcţia statistică a realităţii sociale
 12. Modele de relaţii statistice şi reproducerea logicii experimentale
 13. Cercetarea selectivă; probleme metodologice şi epistemologice ale eşantionării
 14. Ancheta ca tehnică de culegere a informaţiilor sociale

ANDREI, Petre, 1997/1936, Sociologie generală, Iaşi, Polirom
BACHELARD, Gaston, 1986, Dialectica spiritului ştiinţific modern, vol.II, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică
BAUMAN, Zygmunt, MAY, Tim, 2008, Gândirea sociologică, Bucureşti, Humanitas
BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas, 1999, Construirea socială a realităţii, Bucureşti, Ed. Univers
BLAIKIE, Norman, 2010, Modele ale cercetării sociale, Cluj, CA Publishing
BRUCE, Steve, 2003, Sociologia. Foarte scurtă introducere, Bucureşti, Allfa
CHELCEA, Septimiu, 2004, Iniţiere în cercetarea sociologică, Bucureşti, comunicare.ro
CHELCEA, Septimiu, 2007, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Bucureşti, Ed. Economică
DILTHEY, Wilhelm, 1999/1927, Construcţia lumii istorice în ştiinţele spiritului, Cluj, Dacia
DURKHEIM, Emile, 1974, Regulile metodei sociologice, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică
FLONTA, Mircea, 1995, „Notă introductivă” la von Wright (1995)
KING, Ronald, F., 2005, Strategia cercetării, Iaşi, Polirom
KUHN, Thomas S., 2008/1962, Structura revoluţiilor ştiinţifice, Bucureşti, Humanitas
MARGA, Andrei, 1998, Relativismul şi consecinţele sale, Cluj-Napoca, Ed. Fundaţiei Studiilor Europene
MIHU, Achim, 2008, Sociologie, Cluj, EIKON
NEWTON-SMITH, W. H., 1994, Raţionalitatea ştiinţei, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică
POPPER, Karl, R., 1981, Logica cercetării, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică
POPPER, Karl, R., 1993, Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. I-II, Bucureşti, Humanitas
POPPER, Karl, R., 1996, Mizeria istoricismului, Bucureşti, ALL
POPPER, Karl, R., 1998, În căutarea unei lumi mai bune, Bucureşti, Humanitas
RICŒUR, Paul, 1995/1986, Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, Humanitas
RIEDEL, Manfred, 1989/1978, Comprehensiune sau explicare? Despre teoria şi istoria ştiinţelor hermeneutice, Cluj, Dacia
ROTARIU, Traian, ILUŢ, Petru, 2007, Ancheta şi sondajul de opinie, Ed. a 2-a, Iaşi, Polirom
ROTARIU, T., POLEDNA, R., ROTH, A. (coord.), 1995, Studii veberiene, Cluj, Clusium
ROTARIU, Traian, 2016, Fundamente metodologice ale științelor sociale, Iași, Polirom
RUGHINIŞ, Cosima, 2007, Explicaţia sociologică, Iaşi, Polirom
SMELSER, Neil, J., 2003, „Sociology: Spanning Two Centuries”, în The American Sociologist, Fall
VLĂSCEANU, Lazăr, 2007, Sociologie şi modernitate. Tranziţii spre modernitatea reflexivă, Iaşi, Polirom
Von WRIGHT, Georg Henrik, 1995, Explicaţie şi înţelegere, Bucureşti, Humanitas
WEBER, Max, 2001, Teorie şi metodă în ştiinţele culturii, Iaşi, Polirom

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 70% examen scris

Criterii de evaluare:

 • examen

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 30% proiect de seminar și participarea la discuții

Criterii de evaluare:

 • proiect de seminar și participarea la discuții

Obiective generale

 • familiarizarea studenţilor cu pluralitatea metodologică în cercetarea fenomenelor sociale

Obiective specifice

 • consolidarea cunoştinţelor privind metodele de culegere şi prelucrare a datelor sociale
 • consolidarea cunoştinţelor privind metodele de culegere şi prelucrare a datelor sociale
 • înţelegerea de către studenţi a limitelor şi virtuţilor diverselor metode de investigare a fenomenelor sociale
 • conştientizarea distincţiei între ştiinţele naturii şi cele ale socialului, pe plan metodologic şi pe cel al capacităţii de explicaţie şi predicţie
 • formarea unor atitudini proştiinţifice, prin explicitarea clară a distincţiei între cunoaşterea ştiinţifică şi cea comună în domeniul socialului şi evidenţierea foloaselor aduse de cunoaşterea ştiinţifică pentru practicienii