Facultate
Caută
Close this search box.

Comunicare organizațională

Informații utile

Număr de credite: 7

Cod: AMR3030

Predare: curs: 2h, seminar: 1h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Curs

1.      Introducere în tematica disciplinei. Prezentarea tematicii și a obiectivelor.Prezentarea resurselor bibliografice, a cerinţelor privind activităţile studenţilor în timpul semestrului şi a criteriilor de evaluare. Circumscrieri paradigmatice ale comunicării. Definiţii şi clarificări conceptuale.

2. Comunicarea umană - definitie si clarificari conceptuale. Aspectele definitorii ale comunicării organizaționale. Limitele paradigmelor mecaniciste. Specificul abordărilor semiotice. Comunicarea ca ritual. Elementele interacţiunii comunicaţionale: participanţi, mijloace, conţinuturi.

3. Tipuri de comunicare organizațională. Criterii şi dimensiuni relevante. Participanţi, limbaje şi coduri, situaţii, contexte, domenii de utilizare. Comunicarea verbală în organizații.

4. Comunicarea non-verbală în mediul organizațional. Limbaje nonverbale și caracteristicile comunicării non-verbale. Paralimbajul şi limbajele corporale. Proxemica. Artefactele. Limbajul timpului.

5. Comunicare și cultură organizațională. Practici comunicaționale în organizații și determinantele culturale ale acestora.

6. Comunicarea – factor de influență a schimbării organizaționale.

7. Campanii comunicaționale. Obiectivele campaniilor de comunicare. Factori care influenţează eficienţa unei campanii comunicaţionale. Structura planurilor de campanie.

8. Comunicarea in situatii de risc si criză. Semnificatie si delimitări conceptuale. Strategii de gestionare a situațiilor de criză.

9. Identități corporate și identități organizaționale. Comunicarea Corporată. Definiție. Identitate si identificare organizationala. Masurarea identitatii corporate. Comunicarea prin intermediul mărcii corporate.

10. Tehnologia informației și a comunicării în organizații. Utilizarea, efectele si influenta tehnologiei informatiei asupra comunicarii in organizatii.

 

Seminar

1.      Introducere. Tematică și obiective. Resurse și bibliografie. Evaluare

2.      Perspective teoretice și metodologice asupra comunicării organizaționale. Fundamente conceptuale. Comunicarea ca transmitere de informație și abordarea pozitivistă . Paradigmele interpretativ-fenomenologice și abordările calitative ale proceselor comunicaționale

3.      Tipuri de comunicare și limbaje utilizate în mediul organizațional. Participanţi, limbaje şi coduri, situaţii, contexte, domenii de utilizare. Comunicare verbală și non-verbală în organizații. Studii de caz

4.      Determinante culturale ale practicilor comunicaționale în organizații

5.      Comunicarea in situatii de risc si criză. Strategii de gestionare a situațiilor de criză. Prezentarea unor studii de caz

6.      Identitati corporate si identitati organizationale. Masurarea identitatii corporate. Comunicarea prin intermediul mărcii corporate. Studii de caz

7. Utilizarea, efectele si influenta tehnologiei informatiei asupra comunicarii in organizatii. Studii de caz

 8. Discutarea proiectelor și a referatelor individuale

 

Dan Chiribucă (2013), Communication:theories, frameworks and processes, Eikon

Fredric M. Jablin, Linda L. Putnam (2001), The New Handbook of Organizational Communication, Sage,

Joann Keyton (2005), Communication and Organizational Culture: : a key to understanding work experiences, Sage

Thomas E. Harris, Mark D. Nelson (2008), Applied organizational communication : theory and practice in a global environment, Taylor & Francis

Joann Keyton (2005), Communication and Organizational Culture: : a key to understanding work experiences, Sage

Lewis, Laurie K. (2011), Organizational change : creating change through strategic communication

Robert L. Heath, OHair H. Dan (2009), Handbook of Risk and Crisis Communication, Routledge;

Cees B.M Van Reel, Charles J. Fombrun (2007), Essentials of Corporate Communications, Routledge;

Bertrand Moingeon, Guillaume Soenen (eds.), 2003, Corporate and Organizational Identities: Integrating strategy, marketing, communication and organizational perspectives, Routledge

Heather E. Canary, Robert D. McPhee (eds.), (2011), Communication and Organizational Knowledge: Contemporary Issues for Theory and Practice, Routledge

Curs:

10% Evaluare continuă

50% Examen oral


Seminar:

10% Evaluare continuă

30% colocviu

Obiectivul general al disciplinei: Familiarizarea studenţilor cu principalele paradigme utilizate la ora actuală în comunicarea organizațională. Prezentarea şi înţelegerea conceptelor şi noţiunilor fundamentale implicate în procesele comunicării, identificarea şi înţelegerea situaţiilor şi contextelor ce definesc interacţiunile comunicaţionale desfasurate in mediul organizational. 


Obiectivele specifice: Dezvoltarea capacității de a utiliza concepte, teorii, paradigme și metodologii specifice disciplinei în contexte aplicate.

Dezvoltarea capacității de a analiza și evalua strategii și procese de comunicare ce au loc în mediul social real

Dezvoltarea capacității de a elabora proiecte de cercetare și intervenție în domeniul comunicării organizaționale

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială