Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája

Posted in Mesterképzés, Uncategorized

Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája

A humánerőforrás menedzsment mesterképzés a 2017/2018-as tanévben indult, mint új mesteri program, és fő célja a munkaerő, a humán erőforrás gazdálkodással és a szervezetek elemzésével, fejlesztésével kapcsolatos tudás bővítése, továbbképzése, a humán erőforrás, szociológia szakos hallgatók számára. A programra felvételizhetnek más szakok végzősei is, akiknek  ismereteik vannak a következő területek valamelyikéről: közgazdaságtudomány, marketing, vállalati gazdaságtan és menedzsment, piackutás – turizmusföldrajz, munkapszihológia, szervezetelemzés, szervezeti kommunikáció, helyi közigazgatás, társadalomkutatási módszerek, szervezeti menedzsment.

A mesteri program a humánerőforrás gazdálkodással, szervezetelemzéssel, vezetéssel szakmai készségek kifejlesztésére és szaktudás alkalmazhatóságára koncentrál, de egy kevés számú tárgy segít a korábban megszerzett tudományos kutatási készségek elméleti és módszertani elmélyítésében is. Az oktatói körnek tagjai a BBTE mellett a budapesti Corvinus Egyetem tanárai, kutatói is. Lehetőség van az egyetem más mesteri programjaiból is választani opcionális tárgyakat, és a szociológia másik magyar mesterije (Településfejlesztésben alkalmazott szociológia) gyakorlati tárgyait is hallgatni lehet.

A mesteri képzés órarendje munkával vagy más elfogaltsággal (pl. gyermeknevelés) is összeegyeztethető. Az órarend kialakításakor a diákok kérését is figyelembe vesszük (délután 16 órától, vagy másfél napra tömörítve, esetenként kéthetente tartható a tárgyak legnagyobb része).

 

Fontosabb tantárgyak

A tantárgyak magyar nyelvűek. Fontosabb tárgyak: Stratégiai HR menedzsment, szervezeti menedzsment, szervezetszociológia; projektmenedzsment és EU projektek finanszírozás-menedzsmentje; közvélemény és arculati kampányok; HR kutatási módszerek, kulturális projekmenedzsment; szervezeti közkapcsolatok;haladó kutatásmódszertan; szociális gazdaság, vállalkozás-szociológia, társadalomtudományi elmélet; az egyén és a közösség mentálhigiéniája; nemzetközi migráció, projekt-elemzés, társadalmi fejlődés vizsgálatának alkalmazott metodológiája; egyes választható tantárgyak: városfejlesztés szociológiája, vidéki intézményfejlesztés szociológiája, a fejlesztési stratégiák elemzése, szociális intézmények HR menedzsmentje stb.

Tanterv 2018 – 2020

Tanterv 2019 – 2021

A mesteri program vezetői és elérhetőségeik:

dr. Veres Valér, email: veresv@socasis.ubbcluj.ro

dr. Magyari Tivadar, email: magyaritivadar@gmail.com