A kar
Keresés
Close this search box.

Felvételi 2024

Mesterképzés

Mit fogsz nálunk tanulni

sokszínűség és elfogadás
esélyegyenlőség
kommunikáció
társadalomelméletek
kvalitatív és kvantitatív módszertan
terepmunka
személyiségfejlődés
beavatkozás a szociális munkában

Kiktől fogsz tanulni

Ismerj meg bennünket jobban

Kínálatunkban az alábbi mesterképzési programok szerepelnek :

Szociológia

A mesteri program továbbtanulási lehetőséget biztosít a humánerőforrás és szociológia szakos hallgatók számára. Más alapképzésekről azokat a jelentkezőket várjuk, akik ismeretekkel rendelkeznek a közgazdaság-tudomány, marketing, vállalati gazdaságtan, menedzsment, turizmusföldrajz, munkapszichológia, szervezetelemzés, szervezeti kommunikáció, közigazgatás és a társadalomkutatás területéről.

A képzés a munkaerővel, a humánerőforrás-gazdálkodással és a szervezetek elemzésével, vezetéssel kapcsolatos tudást bővíti, a területhez tartozó készségek fejlesztésére és a szaktudás alkalmazhatóságára koncentrál. Emellett fogódzót nyújt a korábban megszerzett tudományos kutatási készségek elméleti és módszertani elmélyítéséhez is. Oktatóink a BBTE mellett a Budapesti Corvinus Egyetem tanárai, kutatói.

A képzés keretében lehetőséget biztosítunk opcionális tárgyak választására az egyetem más mesteri programjaiból és a szociológia másik magyar mesterijének (Településfejlesztésben alkalmazott szociológia) gyakorlati tárgyaiból.

A képzés magas színvonalának elősegítését szem előtt tartva a hallgatók bizonyos mértékű rugalmasságra számíthatnak az órarend kialakítása során.

Karrierlehetőségek

A képzés a település- és területfejlesztési munkában szükséges elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretekben való elmélyedésre nyújt lehetőséget. A településfejlesztési elemzések végzésére és fejlesztési tervek kidolgozására való felkészítés mellett a területfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretekben is segít elmélyedni. 

A képzés tehát azoknak szól, akik a település- vagy területifejlesztési területein dolgoznak és ismereteiket szeretnék elmélyíteni, vagy akik e területen szeretnének elhelyezkedni. A képesítést önkormányzatok, fejlesztési és urbanisztikai hivatalok, consulting cégek alkalmazottai hasznosíthatják.

Karrierlehetőségek

Szociális munka

A mentálhigiénés szakember az egyén fizikai, intra- és interperszonális világa, a család, a csoport és a közösség szintjén alkalmazza segítői tudását.

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés.

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, kutatási.

Az elméleti képzés célja célja a pszichoszociális jelenségekre vonatkozó ismeretek átadása.

Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan mentálhigiénés szemléletmód kialakítása, amely segíti a szakszerű mentálhigiénés projektek megtervezését, levezetését, kiértékelését. Támogatja a segítő személyiségének alkalmassá tétele a kliensekkel való munkára.

Karrierlehetőségek:

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés. COPSI által akkreditált. Az akkreditáció területe: Család- és párterápia, valamint tanácsadás

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, valamint kutatási.

 • Az elméleti képzés célja a specifikus területeken alkalmazott ismeretek átadása.
 • Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan komplex tanácsadói és pszichoterápiás szemléletmód kialakítása, amely segít hatékonyabban tervezni és cselekedni az egyén, család, csoport vagy közösség mentális egészségének a védelme és megőrzése érdekében.
 • A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja felkészítés a szakosodásnak megfelelő szakszerű tanácsadói projekt-tervezésre, levezetésre és kiértékelésre.

kötelező tantárgyak mellett a hallgatók három tanulmányi modul területéről összeállított opcionális tantárgycsomagot kapnak: Addiktológia és kriminológia, Gerontológia, és Krízisben lévő családokkal való munka.

Karrierlehetőségek

Mivel foglalkoznak a végzettjeink

0 %
uk az információs technológia területén dolgozik
0 %
uk vállalatoknál dolgozik
0 %
uk a diplomaszerzéstől számított legfeljebb 6 hónap alatt találtak munkát
0 %
uk ismét a Szociológia és Szociális Munka Kart választaná
0 %
uk relevánsnak gondolja az egyetemen elsajátított ismereteket a szakma gyakorlása szempontjából

*az adatok a 2023-as A Szociológia és Szociális Munka Kar végzettjei című kutatásból származnak

1. Ellenőrizd a felvételi menetrendjét

július 15 – 19 (július 19-én 16 óráig) – Online iratkozás Admitere.ubbcluj.ro platformon

július 19 – 23 – jelentkezések értékelése*

július 25 – eredmény hirdetés

július 25  – 29 (július 29-én 16 óráig) – a helyek visszaigazolása 

Interjúk:

szeptember 04 – 07 (szeptember 07-én 16 óráig) – Online iratkozás Admitere.ubbcluj.ro platformon

szeptember 09 – interjúk és a jelentkezések értékelése

szeptember 10 – eredményhirdetés

szeptember 10 – 11 (szeptember 13-én 16 óráig) – a helyek visszaigazolása*

Interjúk:

3. Nézd meg a helyek számát

Szociológia

Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája: 8 tandíjmentes, 27 tandíjas
Településfejlesztésben alkalmazott szociológia: 4 tandíjmentes, 31 tandíjas

Szociális munka

Mentálhigiéné a szociális munkában: 11 tandíjmentes, 18 tandíjas
Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén: 15 tandíjmentes, 15 tandíjas

Szociológia szakirány

Humánerőforrás menedzsment és szervezetek szociológiája:

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia:

 

Szociális munka szakirány

Mentálhigiéné a szociális munkában:

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén:

5. Készítsd elő az irataidat

 1. beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva) – ANEXA 1 (letöltendő az előiratkozási felületről)
 2. érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (extras de foaie matricolă, a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 3. egyetemi/főiskolai oklevél/diploma és oklevélmelléklet/ törzskönyvi kivonat az alapképzésről (extras de foaie matricolă) vagy ezekkel egyenértékű oklevél
 4. születési anyakönyvi kivonat (születési bizonyítvány)
 5. személyazonossági igazolvány (Carte de identitate)
 6. nyelvvizsga-oklevél/bizonylat
 7. orvosi igazolás
 8. a felvételi díj (200 RON) kifizetését igazoló dokumentum
 9. Szakmai önéletrajz/Curriculum Vitae
 10. Kutatási terv (vagy a szakdolgozat 5-10 oldalas összefoglalója)/Proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licenţăsub formă tipărită şi în format electronic (max. 10 pagini) – szociológia szakirány
 11. Motivációs levél/Scrisoare de motivaţie – szociális munka szakirány

Az egyetemre való beiratkozáshoz a roma jelentkezőknek be kell mutatniuk egy jogszerűen létrehozott roma szervezet ajánlását, függetlenül annak tevékenységi területétől, amelyből kiderül, hogy a jelentkező a roma etnikai csoport tagja, és nem az, hogy a szóban forgó szervezet tagja.

2. Felvételi kritériumok

 1. Az egyetemi záróvizsga átlaga – a végső jegy 60%-a.

 2. Motivációs levél és egy kutatási terv vagy a szakdolgozat összefoglalója – a végső jegy 40%-a.

  A kutatási terv alapulhat kvantitatív vagy kvalitatív módszereken, és a jelölt fő célja, hogy bizonyítsa, érti, hogyan kell tudományos kutatást végezni. A kutatási terv/szakdolgozat összefoglalójának maximális terjedelme 15 oldal (szokásos 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság), plusz adott esetben az irodalomjegyzék és a mellékletek. Értékelési szempontok (a szociológia szakirányú mesterik esetében)

1. Interjú sikeres/sikertelen minősítéssel. 
2. A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 40%-át képezi. 
3. CV és motivációs levél – a végső felvételi jegy 60%-át képezi.

4. Tandíjak

A beiratkozás költsége 200 RON, amely két díjból adódik össze: a felvételi díjból (150 RON) és a feldolgozási díjból (50 RON).

Egyetlen beiratkozási díj kifizetésével a jelentkező a kar 2 ágazatán (Szociológia vagy Szociális munka) belül mindkét szakra beiratkozhat, egy adott oktatási nyelv keretében. Azoknak a jelentkezőknek, akik a román, illetve a magyar nyelvű képzésre is be szeretnének egy időben iratkozni, két beiratkozási díjat kell fizetniük.

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élő személyek, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 50 RON feldolgozási díjat kell kifizessék, de csatolni kell az igazolást a szülő munkahelyéről vagy a fogyatékosságról). A mindkét szülőtől árván maradtak, illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára (csatolva a díj alól mentesítő igazoló iratot).

Az évi tandíj 3.000 RON, amelyet négy részletben lehet befizetni, vagy abban az esetben amikor év elején egyszerre fizetődik akkor van egy 10% kedvezmény.

Fizetési lehetőségek:

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élő személyek, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 50 RON feldolgozási díjat kell kifizessék, de csatolni kell az igazolást a szülő munkahelyéről vagy a fogyatékosságról). A mindkét szülőtől árván maradtak, illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára (csatolva a díj alól mentesítő igazoló iratot).

Jelenkező kategóriák akik díjmentessítésben részesülnek

Kész! Készen állsz a jelentkezés benyújtására.

icons8-double_tick-1@2x.png
Eldöntötted már?

A felvételi kizárólag a BBTE hivatalos platformján keresztül történik. Ne felejtsd el feltöltés előtt ellenőrizni a dokumentumokat!

Hogyan zajlik a felvételi?

Kövesd az alábbi útmutatást, hogy felkészülhess a felvételire

Fontos

Ha nehézségekbe ütközöl, a következő csatornákon keresztül állunk rendelkezésedre:

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială