A kar
Keresés
Close this search box.

Felvételi 2024

Alapképzés

Mit fogsz nálunk tanulni

sokszínűség és elfogadás
esélyegyenlőség
kommunikáció
társadalomelméletek
kvalitatív és kvantitatív módszertan
terepmunka
személyiségfejlődés
beavatkozás a szociális munkában

Kiktől fogsz tanulni

Ismerj meg bennünket jobban

Kínálatunkban az alábbi alapképzési programok szerepelnek:

Meg szeretnéd ismerni az emberi kultúrák varázslatos világát, megértve ugyanakkor az azokat alakító társadalomstruktúrákat, hatalmi viszonyokat és egyenlőtlenségeket is? Fel szeretnéd fedezni azt, ahogyan az emberek jelentéseket, értékeket és identitásokat építenek és örökítenek át az egyes társadalmakban? Akkor az antropológia szak éppen neked való. Az antropológiaképzés során különféle rituálékat, szimbólumokat, kulturális gyakorlatokat és társadalmi viszonyokat fogsz megismerni. Meg fogod tanulni kritikailag elemezni a társadalmi osztály, faj és etnicitás alakította emberi interakciókat. Antropológus diplomával olyan eszközökre tehetsz szert, amelyek révén megérthető az emberi társadalmak komplexitása és változásának módjai, ezzel hozzájárulva az egyenlőségért és emancipációért folytatott globális küzdelemhez is.

Karrierlehetőségek: fejlesztési szakértő, kutatási asszisztens, marketing szakember, helyi közigazgatási szakértő, dokumentumfilm-készítő, mediátor, kulturális sokszínűség-tanácsadó, tanár

Szeretnéd megérteni a társadalmunkat alakító komplex viszonyokat és dinamikákat? Érdekel, hogy az egyéni tapasztalatok, intézmények és nagy társadalmi struktúrák hogyan alakítják egymást kölcsönösen? Akkor a szociológia neked való tudomány. A szociológiaképzés során alkalmad lesz megérteni a társadalmi világot – a kultúrák sokféleségét, az egyenlőtlenségek természetét, valamint a gazdasági, társadalmi és politikai átalakulásokat. Meg fogsz tanulni kritikusan és rendszerszemléletben gondolkodni a mindannyiunkat érintő társadalmi problémákról, és mélyebb tudást szerzel társadalmunk felépítéséről. Szociológusdiplomával olyan eszközökre tehetsz szert, amelyek segítségével pozitív változást is elindíthatsz a magad és közösséged életében.

Karrierlehetőségek: adatelemző, UX researcher, business analyst, projektmenedzser, kutatási asszisztens, várostervező, közpolitikai tanácsadó, tanár

Szeretnéd jobban megérteni a szervezetekben zajló munka dinamikáját és gyakorlatokat? Szenvedélyesen érdekelnek az emberek, a menedzsment, a kommunikáció és a szervezeti változások? Akkor a humán erőforrás neked való. A humán erőforrás szakon megtanulod, hogyan építs befogadó és kreatív munkakörnyezetet, és hogyan tartsd azt fenn. Megtanulsz kritikusan és innovatív módon gondolkodni a szervezetekről, a munkáról, a gazdaságról, a menedzsmentről, a pszichológiáról, a jogról és a dolgozók jogairól. Humán erőforrás diplomával olyan eszközökre tehetsz szert, amelyek lehetővé teszik számodra a változások beindítását, a szervezetek tanulását, a döntéshozatalban való részvételt, ezzel biztosítva a szervezetek és a bennük dolgozó emberek jólétét, sikerét és teljesítményét. 

Karrierlehetőségek: Toborzási szakértő, adatelemző, adminisztatív folyamatok szakértője, HR tanácsadó, business analyst, szervezetfejleszési tréner, karriertanácsadó, teljesítménymenedzsment-szakértő

Szeretnél segíteni az emebereknek és jó irányba befolyásolni a közösséged fejlődését? Érdekelnek az egyének életét és jólétét befolyásoló komplex társadalmi problémák? Akkor a szociális munka neked való. Szociális munka szakos hallgatóként lehetőséged lesz olyan egyénekkel, családokkal és közösségekkel dolgozni, akik számítanak rád. A képzés fejleszti a kritikai gondolkodást és az empátiát, amelyek lehetővé teszik majd számodra, hogy beavatkozás révén előmozdítsd a kirekesztés, bántalmazás, szegénység és diszkrimináció felszámolásának ügyét. Szociális munkás diplomával olyan eszközökre tehetsz szert, amelyek pozitív és fenntartható változást idézhetnek elő a kiszolgáltatottak életében.

Karrierlehetőségek: Szociális munkás, idősekkel való munkára szakosodott szociális munkás, gyermek- és családvédelmi szociális munkás, pártfogói felügyelő, mentális egészségre szakosodott szociális munkás, függőségekre szakosodott tanácsadó, szociális munkára szakosodott kutató, képző, közösségi facilitátor, iskolai tanácsadó

Szeretnél segíteni az emebereknek és jó irányba befolyásolni a közösséged fejlődését? Érdekelnek az egyének életét és jólétét befolyásoló komplex társadalmi problémák? Akkor a szociális munka neked való. Szociális munka szakos hallgatóként lehetőséged lesz olyan egyénekkel, családokkal és közösségekkel dolgozni, akik számítanak rád. A képzés fejleszti a kritikai gondolkodást és az empátiát, amelyek lehetővé teszik majd számodra, hogy beavatkozás révén előmozdítsd a kirekesztés, bántalmazás, szegénység és diszkrimináció felszámolásának ügyét. Szociális munkás diplomával olyan eszközökre tehetsz szert, amelyek pozitív és fenntartható változást idézhetnek elő a kiszolgáltatottak életében.

Karrierlehetőségek: Szociális munkás, idősekkel való munkára szakosodott szociális munkás, gyermek- és családvédelmi szociális munkás, pártfogói felügyelő, mentális egészségre szakosodott szociális munkás, függőségekre szakosodott tanácsadó, szociális munkára szakosodott kutató, képző, közösségi facilitátor, iskolai tanácsadó

Mit mondanak a végzettjeink

Mivel foglalkoznak a végzettjeink*

0 %
uk az információs technológia területén dolgozik
0 %
uk vállalatoknál dolgozik
0 %
uk a diplomaszerzéstől számított legfeljebb 6 hónap alatt találtak munkát
0 %
uk ismét a Szociológia és Szociális Munka Kart választaná
0 %
uk relevánsnak gondolja az egyetemen elsajátított ismereteket a szakma gyakorlása szempontjából

az adatok a 2023-as A Szociológia és Szociális Munka Kar végzettjei című kutatásból származnak

1. Ellenőrizd a felvételi menetrendjét

július 15 – 19 (július 19-én 16 óráig) – Online iratkozás Admitere.ubbcluj.ro platformon

július 22 – eredményhirdetés

július 22 – 24 (július 24-én 16 óráig) – a helyek visszaigazolása, újraosztási kérés benyújtása*

július 25 – eredményhirdetés újraosztás után

július 25 – 29 (július 29-én 16 óráig) – a helyek visszaigazolása újraosztás után

szeptember 04 – 07 (szeptember 07-én 16 óráig)- Online iratkozás Admitere.ubbcluj.ro platformon

szeptember 09 – eredményhirdetés

szeptember 09 – 11 (szeptember 11-én 16 óráig) – a helyek visszaigazolása*

*Megjegyzés: A helyek visszaigazolása feltételezi a tanulmányi szerződés kitöltését, aláírását és feltöltését az Admitere.ubbcluj.ro platformra, a fizetéses helyekre bejutottaknak az első részlet kifizetését is kell bizonyítaniuk.

3. Nézd meg a helyek számát

Szociológia 

 • szociológia: 8 tandíjmentes, 22tandíjas
 • humán erőforrás: 20 tandíjmentes, 20 tandíjas
 • antropológia: 4 tandíjmentes, 21 tandíjas

 

Szociális munka

 • szociális munka (nappali tagozat): 14 tandíjmentes, 36 tandíjas
 • szociális munka (távoktatás): 50 tandíjas

Szociológia szakirány

 • szociológia: 
 • humán erőforrás: 
 • antropológia: 

Szociális munka szakirány

 • szociális munka (nappali tagozat):
 • szociális munka (távoktatás):
 

5. Készítsd elő az irataidat

 1.  beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva) – letöltendő a beiratkozási felületről
 2. érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 3. születési anyakönyvi kivonat (certificat de naştere);
 4. személyazonossági igazolvány (Carte de identitate);
 5. orvosi igazolás (amelyben feltüntetve benne, hogy: “apt pentru facultate”);
 6. a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás) kifizetését igazoló dokumentum;
 7. motivációs levél/esszé (felvételi próba, az elkészítés szempontjai itt olvashatók)

2. Felvételi kritériumok

Középiskolát végzettek esetében egy motivációs levél, valamint az érettségi átlag alapján történik a felvételi kiértékelése. A motivációs levél elfogadását (Admis/Respins) követően a felvételi jegyet 100%-ban az érettségi átlag képezi.

Azoknak a felvételizőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán I., II., III. helyezést szereztek az elmúlt 4 évben matematikából, informatikából, közgazdaságtanból, filozófiából, pszihológiából, szociológiából, logikából, román irodalomból, magyar irodalomból, angol-, francia-, német nyelvből, történelemből, pedagógiából, a felvételi átlagukat a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (25%) és 10 (75%).

Azoknak a jelentkezőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán részt vettek (helyezés nélkül) az elmúlt 4 évben a fent felsorolt tantárgyak egyikéből, a felvételi átlagát a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (50%) és 10 (50%).

Azok a diákok, akik díjat szereztek vagy legalább 8-as jegyet kaptak a Venczel József esszéversenyen, az itt szerzett érdemjegy helyettesítheti az érettségi átlagot, amennyiben az utóbbi kisebb az előbbinél. Ez a lehetőség csak antropológia, szociológia vagy szociális munka szakra jelentkezők esetében érvényes. Az iskolai tantárgyversenyeken való részvételt vagy díjazást az oklevél fénymásolatával vagy a tanfelügyelőség által kiállított igazolással kell bizonyítani.

Azok a diákok, akik I., II. valamint III. díjban részesültek az Önkéntesek versenyén 10-es felvételi vizsgajegyet nyernek karunk magyar nyelvű szociális munka szakára. A 8-asnál nagyobb jegyet szerző versenyzők esetében a versenyen elért jegy helyettesítheti az érettségi átlagot, amennyiben az érettségi jegyük ennél kisebb

Az egyetemet végzett jelentkezők, amennyiben tandíjas helyre iratkoznak, a felvételi jegyük az egyetemi záróvizsga (media de licenţă) átlagából (100%) áll. Abban az esetben, ha tandíjmentes helyre iratkoznak, az érettségi átlagból számoljuk a felvételi jegyet (amennyiben az előző egyetem nem volt román állami költségvetési finanszírozású, azaz “loc bugetat”).

4. Tandíjak

A beiratkozás költsége 200 RON, amely két díjból adódik össze: a felvételi díjból (150 RON) és a feldolgozási díjból (50 RON).

Egyetlen beiratkozási díj kifizetésével a jelentkező a kar összes szakára beiratkozhat (szociológia, szociális munka, antropológia, humán erőforrás), egy adott oktatási nyelv keretében. Azoknak jelentkezőknek, akik a román, illetve a magyar nyelvű képzésre is be szeretnének egy időben iratkozni, két beiratkozási díjat kell fizetniük.

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élő személyek, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 50 RON feldolgozási díjat kell kifizessék, de csatolni kell az igazolást a szülő munkahelyéről vagy a fogyatékosságról). A mindkét szülőtől árván maradtak, illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára (csatolva a díj alól mentesítő igazoló iratot).

Az évi tandíj 3.500 RON, amelyet négy részletben lehet befizetni, vagy abban az esetben amikor év elején egyszerre fizetődik akkor van egy 10% kedvezmény.

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élő személyek, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 50 RON feldolgozási díjat kell kifizessék, de csatolni kell az igazolást a szülő munkahelyéről vagy a fogyatékosságról). A mindkét szülőtől árván maradtak, illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára (csatolva a díj alól mentesítő igazoló iratot).

Jelenkező kategóriák akik díjmentessítésben részesülnek

Kész! Készen állsz a jelentkezés benyújtására.

icons8-double_tick-1@2x.png
Eldöntötted már?

A felvételi kizárólag a BBTE hivatalos platformján keresztül történik. Ne felejtsd el feltöltés előtt ellenőrizni a dokumentumokat!

Hogyan zajlik a felvételi?

Kövesd az alábbi útmutatást, hogy felkészülhess a felvételire.

6. Ellenőrizd az eredményeket

Fontos

Ha nehézségekbe ütközöl, a következő csatornákon keresztül állunk rendelkezésedre:

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială