S2: Comunicare şi mediere

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9025
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Sorina Poledna
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

 1. Potențialul rezolutiv al comunicării : definiții ale comunicării; funcțiile comunicării; factori implicați în procesul comunicării în general, în cadrul medierii în special;
 2. Axiomele Școlii de la Palo Alto – relevanţa lor în argumentarea rolului comunicării în mediere;
 3. Comunicare vs Conflict; tipuri de comunicare; tipuri de conflicte;
 4. Comunicarea non-verbală şi medierea; tehnici şi deprinderi de comunicare non-verbală verbală;
 5. Comunicarea verbală şi medierea I.; tehnici şi deprinderi de comunicare verbală (formularea întrebărilor,);
 6. Comunicarea verbală şi medierea I.; tehnici şi deprinderi de comunicare verbală ( parafrazarea, încurajarea,)
 7. Comunicarea verbală şi medierea I.; tehnici şi deprinderi de comunicare verbală ( răspunsul empatic, sumarizarea);
 8. Comunicarea verbală şi medierea I.; tehnici şi deprinderi de comunicare verbală ( reflectarea conținutului, reflectarea sentimentelor, sumarizarea);
 9. Comunicarea verbală şi medierea II.; tehnici şi deprinderi de comunicare verbală (asertivitatea, transmiterea empatiei, confruntarea);
 10. Comunicarea verbală şi medierea II.; tehnici şi deprinderi de comunicare verbală ( clarificarea, interpretarea);
 11. Bariere în comunicare, în procesul medierii- bariere non-verbale
 12. Bariere în comunicare, în procesul medierii- bariere verbale
 13. Facilitarea prin comunicare a rezolvării conflictului( I): etapele procesului medierii şi rolul comunicării; analize şi aplicaţii pe caz.
 14. Facilitarea prin comunicare a rezolvării conflictului (II): etapele procesului medierii şi rolul comunicării; analize şi aplicaţii pe caz.

 

 

SEMINAR

 1. Interacțiune socială și comunicare
 2. Perspective explicative  asupra comunicării
 3. Acțiunea comunicațională
 4. Nivele ale comunicării
 5. Deprindere sau abilitate de comunicare
 6. Condiții ale comunicării
 7. Forme ale comunicării I.
 8. Forme ale comunicării II
 9. Dezvoltarea competențelor de comunicare I
 10. Dezvoltarea competențelor de comunicare II
 11. Deprinderi sociale și deprinderi de comunicare
 12. Comunicare vs Conflict
 13. Conflictul interpersonal
 14. Ipoteza deficitului de comunicare
 15. Comunicarea în mediere
 16. Deprinderi de comunicare esențiale
 17. Deprinderi de explorare și însoțire
 18. Deprinderi rezolutive
 19. Comunicarea non-verbală în mediere; tehnici şi deprinderi de comunicare non-verbală verbală;
 20. Comunicarea verbală în mediere;tehnici şi deprinderi de comunicare verbală
 21. Formularea întrebărilor, parafrazarea
 22. Încurajarea, răspunsul empatic, sumarizarea
 23. Asertivitatea , transmiterea empatiei,
 24. reflectarea sentimentelor,
 25. confruntarea, clarificarea, interpretarea
 26. Recadrarea
 27. Facilitarea prin comunicare a rezolvării conflictului I: etapele procesului medierii şi rolul comunicării; analize şi aplicaţii pe caz. (I)
 28. Facilitarea prin comunicare a rezolvării conflictului : etapele procesului medierii şi rolul comunicării; analize şi aplicaţii pe caz(II).

 

 

Bibliografie curs:

 • Abric, J., (2002): Psiohologia comunicarii. Teorii şi metode, Polirom
 • Bowling, D., & Hoffman, D., A., (coord). (2012). Psihologia mediatorului. Editura TREI, Bucuresti
 • Boncu , Şt.,(2006): Negocierea şi medierea. Perspective psihologice. Institutul European Iaşi.
 • Compton, B., R. şi Galaway, B. (1989): Social Work Processes, California, Wadsworth Publishing Company (7-th ed.), pg. 163-173, 415-455; 455-470.
 • Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2006): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, cap.7,8,9.
 • Luduşan, A.,(2010): Medierea conflictelor. Școli de gândire şi modele de acţiune, Ed Studium , Cluj Napoca
 • Maruşcă, L., (2010): Comunicare şi conflict, managementul comunicării în soluționarea amiabilă a conflictelor.Ed Tritonic, Bucureşti
 • Poledna,S., Roth,M:, Baciu C.,(2004): Medierea conflictelor

LEGISLAŢIE

Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Legea 370/2009 pentru modificarea şi completarea legii 192/2006

Legea 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Codul de etică şi deontologie a mediatorilor

 

 

Bibliografie seminar:

 • Abric, J., (2002): Psiohologia comunicării. Teorii şi metode, Polirom
 • Bowling, D., & Hoffman, D., A., (coord). (2012). Psihologia mediatorului. Editura TREI, Bucuresti
 • Boncu , Şt.,(2006): Negocierea şi medierea. Perspective psihologice. Institutul European Iaşi.
 • Compton, B., R. şi Galaway, B. (1989): Social Work Processes, California, Wadsworth Publishing Company (7-th ed.), pg. 163-173, 415-455; 455-470.
 • Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2006): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, cap.7,8,9.
 • Luduşan, A.,(2010): Medierea conflictelor. Şcoli de gândire şi modele de acţiune, Ed Studium , Cluj Napoca
 • Maruşcă, L., (2010): Comunicare şi conflict, managementul comunicării în soluționarea amiabilă a conflictelor.Ed Tritonic, Bucureşti
 • Poledna,S., Roth,M:, Baciu C.,(2004): Medierea conflictelor

LEGISLAŢIE

Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Legea 370/2009 pentru modificarea şi completarea legii 192/2006

Legea 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Codul de etică şi deontologie a mediatorilor

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% – lucrare de semestru (se predă în sesiune)

Criterii de evaluare:

 • înțelegerea argumentată și corectitudinea cunoștințelor despre comunicarea în mediere (20%)
 • completitudinea cunoștințelor şi reflectarea în răspuns a bibliografiei citite (20%)
 • gândirea critică (20%)

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – teme/prezentări ppt (pe parcursul semestrului)

Criterii de evaluare

 • acuratețea utilizării deprinderilor de comunicare specifice procesului medierii

Obiective generale

 • Formarea cunoștințelor teoretice şi practice necesare pentru a derula activități specifice medierii conflictelor, prin utilizarea deprinderilor, tehnicilor şi strategiilor de comunicare, în acord cu scopul medierii şi cu legislația în domeniu.

Obiective specifice

 • Familiarizarea masteranzilor cu aspectele care descriu legătura dintre mediere şi comunicare; clarificarea specificului acestui raport;
 • Argumentarea rolului comunicării în medierea conflictelor;
 • Utilizarea eficientă a strategiilor, tehnicilor și a deprinderilor de comunicare în procesul medierii.
 • Să operaționalizeze valorile medierii prin intermediul comunicării.
 • Recunoaşterea relevanţei rezultatelor din cercetările referitoare la strategiile tehnicile şi deprinderile  de comunicare cu impact asupra eficienței medierii conflictelor.