Facultate
Caută
Close this search box.

Politici sociale comparate

Informații utile

Număr de credite: 7

Cod: AMR 8020

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: română

Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Curs

1.      Prezentarea cusului, tematicii, modalități de evaluare, cerințe pentru promovare. Asteptăr studenți și evaluarea nivelului de cunoaștere a conceptului de politică socială. Operaționalizarea conceptelor politică socială, protecție socială, bunăstare socială

2.      Modele de politică socială. Tipologii, clasificări (Esping Andersen, Deacon, Liebfried, Hantrais). Metoda deschisă de coordonare. Modelul social european.

3.      Planuri de analiză comprativă a politicilor sociale naționale

4.      Aspecte comune și diferențe în politicile sociale europene

5.      Principiile politicilor bazate pe investiţia socială şi consecinţele schimbării de paradigmă la nivelul UE. Efectele asupra politicilor naţionale

6.      Analiza comparativă a politicilor sociale

7.      Metode de analiză comparativă a politicilor sociale

8-9. Politici sectoriale. Politici sociale privind pensiile; ocuparea forţei de muncă şi şomajului; sănătatea..

10-11. Politici sectoriale: Politici familiale şi de reconciliere a activităţii profesionale cu cea de îngrijire a copiilor

12-13. Politici sociale privind prevenirea marginalizării sociale şi sărăciei; protecţia şi integrarea socio-profesională persoanelor cu disabilităţi.

14. Sinteze, recapitulare, clarificări


Seminar / laborator

1.Evaluarea așteptărilor masteranzilor. Prezentarea ofertei de învățare, a cerințelor și modalității de evaluare a temelor. Exemplificări –probleme sociale și politici sociale aferente. Cum folosim și căutăm materiale bibliografice

2.Clarificări conceptuale – bunăstare socială, protecție socială, politică socială. Ce înseamnă demers analitic în politica socială

3.Abordări comparative a diferitelor modele de politică socială (elemente comune, diferențe, explicații, exemplificări)

4.Studiu de caz (vizonare material și discuții)

5. Investiția socială și impactul asupra măsurilor de protecție socială. Reflecții asupra politicii naționale

6. Discutarea criteriilor de analiza comparativă a caracterisiticilor politicilor sociale naționale

7.Analiza comparativă a politicii sociale din România (dpdv istoric)

8-9. Analiza comparativă a politicilor sectoriale – pensii, sănătate, politici de ocupare. Analiza concretă a caracterisiticilor politicilor sectoriale cuprinse în bazele de date ale UE –I (MISSOC).

10-11. Analiza comparativă a politicilor sectoriale – politici familiale. Analiza concretă a caracterisiticilor politicilor sectoriale cuprinse în bazele de date ale UE –I (MISSOC).

12. Analiza comparativă a politicilor sectoriale – politici inclusive, vmg. Analiza concretă a caracterisiticilor politicilor sectoriale cuprinse în bazele de date ale UE –I (MISSOC).

13. Temă (redacțională și susținere orală). Politici familiale şi de reconciliere a activităţii profesionale cu cea de îngrijire a copiilor. Abordare comparativă (se vor alege două țări, se precizează criteriul de analiză comparativă, se analizează în termeni de diferențe și aspecte comune)

14. Continuarea prezentărilor temă. Recapitulare. Discuții


Obligatorie

Baldock, J., Manning, N., Vickerstaff, S. 2003. Social Policy, Oxford:Oxford University Press ,

Deacon, B. 2000. Eastern European WelfareStates: the impact of thepolitics of globalisation. Journal of European Social Policy, Vol. 10(1), p. 146-161.

Barbu C. 2020. Pension Privatization in Romania: The context of Central and Eastern European Reforms. Internal and external influences, București: ProUniversitari

Esping-Andersen, G. Three Worlds of Welfare Capitalism, în Pierson și Castles. 2000, p. 154-170.

European Observatory on Health Systems and Policies and the OECD. 2019. State of Health in the EU: Romania. Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea. Brussels: the EU.

Ferrera M., Matsaganis M., Sacchi S. 2002. Open coordination against poverty: the new EU social inclusion process, Journal of European Social Policy, Sage Publications.

Hărăguș M.2008. Tranziția la statutul de părinte în Europa. Evoluții recente și posibili determinanți., Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

Hărăguș, P.T. 2010. Folosirea timpului și distribuția sarcinilor domestice în familia din România, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

Popescu, L. 2004. De la formele tradiţionale de protecţie socială la statul bunăstării, în Popescu L. Protecţia socială în Uniunea Europeană, Presa Universitară Clujeană, p. 67-90

Popescu L., 2004., Politicile sociale est-europene intre paternalsim de stat si responsabilitate individuala, Cluj:Presa Universitară Clujeană

Rebeleanu, A., Demeny E. 2017. Vulnerability of health systems: legal vs ethical perspectives. Comparative approach Hungary and Romania, in Modelling the New Europe Intersiciplinary Studies, Issue No.22/June 2017 8http://www.ulrichsweb.com)

Rotariu, T., Mureşan, C., Hărăguş, M., Hărăguş, P.T. (2012): 4.3 Politicile familiale şi efectul lor asupra fenomenelor demografice analizate. în Rotariu, T. şi Voineagu, V. (coord.): Inerţie şi Schimbare. Iaşi, Polirom, pp. 152-159

Schubert, P. De Villota, J. Kuhlmann, 2016, Challenges to European Welfare Systems, Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland

 

Bibliografie facultativă:

Guga, Ş. (2016). Munca atipică în România de la izbucnirea crizei. O perspectivă de ansamblu. Bucureşti: Next Publishing.

European Semester (2019) - Factsheet on active labour market policies.

Jobelius, M. (2015). Între integrare și exploatare. Românii și bulgarii în Germania: bilanț după un an de libertate de circulație a forței de muncă. Friedrich Ebert Stiftung, Berlin.

Paugam S., (coord). 2007. Repenser la solidarite., Presses Universitaire de France

Stoiciu, V. (2016).Annual Review of Labour Relations and Social Dialogue. Romania. Friedrich Ebert Stiftung, Berlin.

Gallie, D., Kuchar, K. (2001). Social consequences of unemployment: an East-West comparison. Journal of European Social Policy. Vol. 1(1), 39-54.

 

Resurse on-line:

Social Protection Systems MISSOC, URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en ( 29 noiembrie 2017)

European Commission (2017), Helping unemployed creating their own work in the new economy URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8035&furtherPubs=yes (28.11.2017)

E.C, 2017, Social Protection Commitee annual report 2017, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8035&furtherPubs=yes

Elena Zamfir, Mălina Voicu Simona Maria Stănescu (coordonatori). 2020. Politici sociale în România după 30 de ani. Așteptări și răspunsuri, București: Editura Academiei Române. (Volumul este disponibil în Biblioteca Virtuală de Sociologie la adresa 

Zamfir, Elena, Voicu, Mălina, & Stănescu, Simona Maria (Eds.). (2020). Politici sociale în România după 30 de ani: aşteptări şi răspunsuri. București: Editura Academiei Române.)

Guvernul României www.guv.ro

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei www.mmuncii.ro

Comisia Naţională Antisărăcie şi pentru Promovarea Incluziunii Sociale www.caspis.ro

Barometrele de Opinie Publică (accesibile pe site-ul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă) www.osf.ro

Institutul Naţional de Statistică www.insse.ro

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului www.copii.ro

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap www.anph.ro

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale http://www.cnpas.org/cnpas/jsp/home.jsp

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă http://www.anofm.ro/

Eurostat – the Statistical Agency of the European Union http://epp.eurostat.ec.europa.eu

European Commission ec.europa.eu/social/

United Nations Development Project www.undp.org

The World Bank www.worldbank.org

Organization for Economic Cooperation and Development: www.oecd.org

European Centre for Social Welfare Policy and Research (Vienna): http://www.euro.centre.org

INTUTE Social Sciences: resources for on-line learning in Social sciences created by academic institutions from the UK http://www.intute.ac.uk/socialsciences/

Internet for Social Policy: a free "teach yourself" tutorial on the Web: http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/social-policy

The Social Policy Net: guide for on-line resources on the net http://www.socialpolicy.net

European Social Policy Analysis Network: www.espanet.org

The UK Social Policy Association: http://www.social-policy.com

Centre for the Analysis of Social exclusion (London School of Economics): http://sticerd.lse.ac.uk/case

The Evidence Network (Promoting Evidence-Based Social Policy): http://evidencenetwork.org/index.html

Centre for Policy Studies (UK): http://www.cps.org.uk

Centre for the Study of Public Policy (University of Aberdeen, Scotland): http://www.abdn.ac.uk/cspp

publications.

Child Poverty Action Group: http://www.cpag.org.uk

The ESRC Research Centre on Micro-Social Change (MiSoc) is part of the Institute for Social and Economic Research at the University of Essex. It conducts research on social mobility and how it is affected by social policies: http://www.iser.essex.ac.uk/misoc/

The World Wide Evaluation Information Gateway (social policy evaluations): http://www.policy-evaluation.org

Observatoire Social Europeen: http://www.ose.be/en/default.htm

 

 

Curs

50% Evaluarea finală: scris+susţinere orală a proiectului


Seminar

30% Analiza comparativă a politicilor familiale (2 țări)

10% Participarea la discuția privind studiul de caz 

10% Participare activă la activitățile de seminar

Obiectivul general al disciplinei: Studierea relaţiilor dintre cadrul european al politicii sociale şi politicile sociale naţionale. Formarea competenţelor de analiză comparativă.

 

Obiectivele specifice: La sfârşitul acestui curs studentul trebuie să:

1.     Să poată operaţionaliza planurile analizei comparative a politicilor sociale atât global cât şi sectorial.

2.     Să înţeleagă relaţia din tre cadrul european al politicii sociale şi politicile sociale naţionale.

Să analizeze critic tendinţele şi schimbările politicilor sociale naţionale în contextul evoluţiilor economice internaţionale.

Să promoveze politici inclusive pentru grupuri vulnerabile.

.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială