S2: Organizational behavior

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AME1010
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Anca Simionca
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

1. Introducere. Aspecte administrative. Ce este Comportamentul Organizațional
2. Schimbare socială și organizații
3. Structura și putere în organizații
4. Raționalitatea
5. Eficienta
6. Motivarea angajaților I
7. Motivarea angajaților II
8. Controlul în organizații I: controlul direct
9. Controlul în organizații II: controlul indirect
10. Tipuri de leadership
11. Dinamici de grup în organizații I
12. Dinamici de grup în organizații II
13. Genul în organizații
14. Concluzii și feedback

Seminar

1. Introducere. Aspecte administrative. Ce este Comportamentul Organizațional
2. Schimbare sociala și organizații
3. Structura și putere în organizații
4. Raționalitatea
5. Eficienta
6. Motivarea angajaților I
7. Motivarea angajaților II
8. Controlul în organizații I: controlul direct
9. Controlul în organizații II: controlul indirect
10. Tipuri de leadership
11. Dinamici de grup în organizații I
12. Dinamici de grup în organizații II
13. Genul în organizații
14. Concluzii și feedback

Fleming, P., & Sturdy, A. (2009). “Just be yourself!” Towards neo-normative control in organisations?. Employee Relations, 31(6), 569-583.
Bryman, A. (2004). Qualitative research on leadership: A critical but appreciative review. The leadership quarterly, 15(6), 729-769.
Jackson, N., & Carter, P. (2007). Rethinking organisational behavior: A poststructuralist framework. Pearson Education.
Robbins, Stephen P., Tim Judge, and Katherine Breward. Essentials of organizational behavior. Vol. 7. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.
Schermerhorn, John R., James G. Hunt, and Richard N. Osborn. “Organizational behavior.” John Wiley & Sons Inc., New York (2000).
Pinder, Craig C. Work motivation in organizational behavior. Psychology Press, 2014.
Popescu, Doina I. 2013. Comportament Organizaţional. Editura A.S.E. https://editura.ase.ro/Carte/Comportament-organizational/.
Preda, Marian. 2006. Comportament Organizaţional : Teorii, Exerciţii Şi Studii de Caz. Polirom. https://www.polirom.ro/carti/-/carte/2326.
Vlăsceanu, Mihaela. 2003. Organizaţii Şi Comportament Organizaţional. Polirom. https://www.polirom.ro/carti/-/carte/1360.
Maslow, A. “Motivatie si personalitate.” Bucureşti: Edutura Trei (2008).

 

CURS:

 

Metode de evaluare

  • 40% examen scris

Criterii de evaluare:

  • însușirea termenilor de specialitate
  • însușirea principalelor teorii din domeniu

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

  • 60% prezentare orală

Criterii de evaluare:

  • capacitatea de a alege, analiza și prezenta un studiu de caz relevant pentru tematica de la seminar
  • capacitatea de a problematiza studiul de caz prezentat

Obiective generale

  • Familiarizarea studenților cu principalele teme ale Comportamentului Organizațional și dezvoltarea de către aceștia a abilităților de descriere, analiză și formulare de recomandări

Obiective specifice

  • Însușirea unor abilități și cunoștințe de analiză a comportamentelor organizaționale, după programa cursului:  schimbare socială, structura și putere în organizații, raționalitatea, eficiența, motivarea angajaților, controlul organizațional, tipurile de leadership, dinamicile de grup și genul în organizații.