Facultate
Caută
Close this search box.

Managementul strategic al resurselor umane

Programul oferă studenţilor o pregătire teoretică, metodologică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în vederea trecerii la treapta următoare de pregătire, studiile doctorale. Absolvenţii masteratului beneficiază de formare teoretică, metodologică şi aplicativă în sociologie, psihologie socială, psihologie organizaţională, managementul organizațiilor și proiectelor, metodologia cercetării științifice, tehnici de analiză cantitativă și calitativă a datelor socio-economice, strategii și metode de selecție și recrutare a resurselor umane, metode de evaluare organizaţională, strategii de planificare organizaţională, tehnici de mediere şi negociere a relaţiilor de muncă, strategii de planificare a formării profesionale și de evaluarea a dinamicii ocupaționale pe piața muncii.

Obiective

Competențe dobândite

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Specialist în relații de muncă; Consultant în resurse umane; Analist piața muncii; Șef serviciu resurse umane; Șef serviciu evaluare a resurselor de muncă; Manager resurse umane; Consilier forță de muncă și șomaj; Inspector de specialitate forță de munca și șomaj; Consultant în domeniul forței de muncă; Analist piața muncii; Consilier orientare privind cariera; Consultant condiții de muncă; Organizator/consultant formare; Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională; Evaluator de competențe profesionale.

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială