Facultate
Caută
Close this search box.

Managementul strategic al resurselor umane

Programul oferă studenţilor o pregătire teoretică, metodologică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în vederea trecerii la treapta următoare de pregătire, studiile doctorale. Absolvenţii masteratului beneficiază de formare teoretică, metodologică şi aplicativă în sociologie, psihologie socială, psihologie organizaţională, managementul organizațiilor și proiectelor, metodologia cercetării științifice, tehnici de analiză cantitativă și calitativă a datelor socio-economice, strategii și metode de selecție și recrutare a resurselor umane, metode de evaluare organizaţională, strategii de planificare organizaţională, tehnici de mediere şi negociere a relaţiilor de muncă, strategii de planificare a formării profesionale și de evaluarea a dinamicii ocupaționale pe piața muncii.

Obiective

Formarea de specialiști în managementul resurselor umane cu o perspectivă interdisciplinară asupra dezvoltării organizaționale.

Competențe dobândite

Competenţe profesionale
 • Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, teoriilor şi metodologiilor proprii managementului resurselor umane;
 • Proiectarea şi realizarea unor cercetări în domeniul resurselor umane;
 • Organizarea programelor şi stagiilor de formare şi orientare în carieră;
 • Managementul relaţiilor de muncă şi al conflictelor în organizaţii;
 • Organizarea proceselor de recrutare și selecție a personalului în organizaţii;
 • Realizarea unor strategii de comunicare organizaţională pentru îmbunătăţirea relaţiilor de muncă;
 • Utilizarea competentă a procedurilor şi soft-urile specifice sistemelor de informaţii bazate pe indicatori sociali privind organizațiile și relațiile de muncă.
Competenţe transversale
 • Valorificarea cunoştinţelor şi metodelor învăţate în contexte şi activităţi sociale diverse;
 • Comunicarea scrisă şi orală în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi deprinderea de a lucra eficient în contexte culturale diferite;
 • Utilizarea competentă a calculatorului şi a noilor tehnologii în activităţile profesionale specifice domeniului precum şi pentru activităţi de comunicare profesională;
 • Munca eficientă în echipe transdisciplinare pe diverse paliere ierarhice la nivel intra- şi interorganizaţional.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

specialist în relații de muncă, consultant în resurse umane, analist piața muncii

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială