S2: Populaţie şi dezvoltare

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR3012
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

dr. Mihaela Hărăguş
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 1. Introducere în studiile de populație. Obiectul, concepte și teme fundamentale. Surse de date demografice. Elemente de metodologia analizei demografice
 2. Volumul populației și fenomenele demografice (I). Fenomene demografice: mortalitate, nupțialitate, divorțialitate. Indicatori, aspecte elementare de analiză demografică. Diferențe
 3. Volumul populației și fenomenele demografice (II). Fenomene demografice: fertilitate, migrație. Indicatori, aspecte elementare de analiză demografică
 4. Tranziția demografică. Procesul și teoria tranziției demografice
 5. Starea și evoluția populației mondiale. Elemente de istorie a populației. Malthus. Evoluția populației mondiale și a dezbaterilor pe teme de populație la nivel mondial
 6. Evoluții recente ale fenomenelor demografice. Evoluții, cauze și implicații sociale. Legături între fenomenele demografice
 7. Inegalități de gen. Participarea pe piața muncii. Balanța muncă-familie.
 8. Politici de populație
 9. Structura pe vârste a populației
 10. Îmbătrânirea demografică. Mecanisme demografice și implicații sociale
 11. Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații
 12. Elemente de dinamică demografică
 13. Demografia României. (I)
 14. Demografia României (II)

Seminar

 1. Introducere în studiile de populație. Aplicații surse de date – formularea de posibile teme de cercetare pe baza datelor disponibile INS/Eurostat, GGS și SHARE
 2. Volumul populației și fenomenele demografice (I). Indicatori – World Data Sheet 2017 – comparații între țări pe baza indicatorilor demografici (construire și verificare ipoteze).
 3. Volumul populației și fenomenele demografice (I). Indicatori – World Data Sheet 2017 – comparații între țări pe baza indicatorilor demografici (construire și verificare ipoteze)
 4. Tranziția demografică. Discutare exemple de țări în diferite stadii ale tranziției demografice: Population Reference Bureau – World-at-7-billion
 5. Starea și evoluția populației mondiale. Discuții pe baza: – Population Reference Bureau – population highlights, Global demographic divide
 6. Evoluții recente ale fenomenelor demografice. Discuție pe baza: – Synthesis of main findings in the FamiliesAndSocieties project, L. Sz. Oláh, B.Hobson, L. Carlson
 7. Inegalități de gen. Participarea pe piața muncii. Discuții pe baza: – Raportul Viața femeilor și a bărbaților, – Regional statistical yearbook – cap. Labour market, – Families And Societies Digests: Women’s employment; Why odd times suit working mothers
 8. Politici de populație. Discuții pe baza: – Becoming an adult in Europe, – Policy recommendations: Changing families and sustainable societies
 9. Structura pe vârste a populației. Discuții pe baza: – Population Reference Bureau – Global demographic divide, – Being young in Europe today, – Demography report 2015
 10. Îmbătrânirea demografică. Discuții pe baza: – V. Ghețău – Populația activă economic a României – o perspectivă dincolo de datele INS. Și o comparație cu țările UE, – People in the EU: who are we and how do we live?
 11. Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații. Discuții pe baza: – Active ageing and solidarity between generations (Eurostat)
 12. Elemente de dinamică demografică. Discuții pe date pentru diverse țări (Regional Statistical Yearbook 2017)
 13. Demografia României (I). Discutarea factorilor socioeconomici cu impact asupra populației României
 14. Demografia României (II). Discutarea implicațiilor sociale ale evoluțiilor recente și ale proiectărilor populației României.

Bremner, J., Frost, A., Haub, C., Mather, M., Ringheim, K., Zuehlke, E., Population Highlights:
Key Findings From PRB’s 2010 World Population Data Sheet, Population Bulletin 65(2), 2010
Coleman, D., Rowthorn, R., Who’s Afraid of Population Decline? A Critical Examination of Its
Consequences, Population and Development review 37 (Supplement): 217–248 (2011)
Eurostat regional Yearbook, 2017 edition
Eurostat, Being Young in Europe Today, 2015
Eurostat, People in the EU: who are we and how do we live?, 2015
Haub, C., J. Gribble, The World at 7 Billion, Population Bulletin 66(2), 2011
Iacovou, M., Skew, A., Population and social conditions, Eurostat Statistics in Focus, 52/2011
Kent, M. M. , Haub, C., Global Demographic Divide, Population Bulletin 60(4), 2005
Lanzieri, G., The greying of the baby boomers A century-long view of ageing in European populations, Eurostat Statistics in Focus, 23/2011
Neyer, G., Policies and Diversity over the Life Course, Families And Societies Working Paper Series, 72(2017)
Oláh, L. Sz., Changing families in the European Union: trends and policy implications, Families And Societies Working Paper Series, 44(2015)
Rotariu, T., 2003, Demografie şi sociologia populațiie. Fenomene demografice, Iaşi, Polirom
Rotariu, T., 2009, Demografie şi sociologia populației. Structuri și procese demografice, Iaşi,Polirom
Rotariu, T., Dumănescu, L, Hărăguș, M., 2017, Demografia României în perioada postbelică, Iași:Polirom.
Saraceno, C., Family policies. Concepts, goals and instruments, Carlo Alberto Notebooks, 230, 2011
Thévenon, O., Aid policies for young people in Europe and the OECD countries, Families And Societies Working Paper Series, 34(2015)
Thévenon, O., Neyer, G., Family policies and diversity in Europe:The state-of-the-art regarding fertility, work, care, leave, laws and self-sufficiency, Families And Societies Working Paper Series, 7(2014)
Vono de Vilhena, D., L. Sz. Oláh, Family Diversity and its Challenges for Policy Makers in Europe, Population Europe Discussion Paper 5 (2017

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 70% examen

Criterii de evaluare:

 • Operarea corectă cu concepte și indicatori demografici
 • Identificarea corectă a legăturilor dintre demografic și aspecte sociale, economice, culturale

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 30% Evaluarea continuă a activității studentului în cadrul seminariilor. Evaluarea se face în funcție de corectitudinea folosirii conceptelor și a indicatorilor de populație

Criterii de evaluare:

 • Participarea activă la discuții. 

 

Obiective generale

Însușirea și operarea cu concepte și indicatori de baza ce vor permite înțelegerea situației demografice actuale la nivel global și
implicațiile asupra societății.

Obiective specifice

La sfârșitul acestui curs masterandul va putea să:

 • folosească în mod corect principalele concepte cu care operează studiile de populație;
 • opereze cu diferiți indicatori de populație și dezvoltare pentru analizarea unei situații demografice concrete;
 • înțeleagă implicațiile asupra societății a diferitor evoluții demografice;
 • identifice posibile răspunsuri ale societăților la diferite provocări demografice.