S2: Practică profesională de specialitate 1

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR3002
Predare: lucrare practică 5h
Limba de predare: română
Tip: lucrare practică, semestrul 2, Masteratul Cercetare Sociologică Avansată

Anca Simionca
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Conţinuturi

  • Lucrări practice la sediul partenerilor de practică ai facultății
  • Efectuarea unor sarcini la locul de muncă relevante specializării
  • Tutoriat din partea personalului de specialitate al partenerului de practic

 

 

Lucrări practice

  • 100% – verificări pe parcurs

 

Obiective generale

  • Dobândirea de experiență profesională în cadrul unei practici profesionale coordonate.

Obiective specifice

  • Însușirea unor cunoștințe, competențe și abilități specifice domeniului cercetării sociologice