Facultate
Caută
Close this search box.

Cercetare sociologică avansată

Programul masteral invită la cunoașterea transformărilor sociale contemporane și oferă competențe de cercetare sociologică dintr-o perspectivă critică și aplicativă.

In perioada 2020-2023 toți cursanții care doresc vor avea oportunitatea de a fi implicați în activități concrete de cercetare, integral finanțate, în cadrul proiectului de cercetare “Muncă precară și locuire periferică”, pe care membri ai colectivului de predare îl desfășoară prin intermediul unui Grant Norvegian. Cercetările se vor desfășura în județul Maramureș și vor fi concentrate asupra unor teme precum: migrație transnațională, industrializare/dezindustrializare/reindustrializare, dezvoltare/subdezvoltare teritorială, rasializarea sărăciei, locuire marginalizată, tranformări în piața forței de muncă.

Cursurile se vor desfășura săptămânal, în zilele luni-joi, de la orele 16:00 sau 17:00, astfel încât să răspundă nevoilor celor care doresc să lucreze pe parcursul studiilor de master.

Masteratul oferă posibilitatea unei specializări în două ramuri distincte (sub formă unor cursuri opţionale): metodologie şi tehnici de cercetare sociologice cantitative şi calitative pe de o parte şi sociologie aplicativă în organizaţii, programe sociale şi viaţă cotidiană pe de altă parte.

În cadrul programului masteral vor fi organizate diverse activităţi ştiinţifice, dezbateri şi ateliere extra-curiculare de lucru în care studenţii pot utiliza critic şi aplicativ competenţele dobândite în cadrul cursurilor şi seminariilor. Prin intermediul seriilor de conferinţe ale masteratului de cercetare urmărim să le facilităm studenţilor întâlnirea cu cercetători de la alte universităţi din ţară şi străinătate şi să le oferim accesul la diverse reţele academice în vederea identificării unor viitoare oportunităţi academice.

O atenţie deosebită va fi acordată deschiderii către mediul profesional şi organizării unor întâlniri cu sociologi care utilizează cercetarea în alte medii decât cele academice: ONG-uri, întreprinderi private şi instituţii publice. De asemenea, opțional, vor fi organizate vizite de lucru la institute de cercetare sociologică din Cluj-Napoca unde studenţii se pot familiariza cu diversele tipuri de marketing social şi servicii sociologice de piaţă.

Studenţii care sunt interesați de realizarea unor publicaţii stintifice (de ex. publicarea lucrării de licenţă ca articol ştiinţific) sau de predare didactică pot beneficia de suport academic şi mentorat din partea corpusului profesoral al Departamentului de Sociologie.

Obiective

Masteratul are următoarele deschideri profesionale și academice:

  • expertiză de cercetare sociologică și etnografică, competitivă la nivel internațional, în vederea unui parcurs profesional în cadrul companiilor de profil;
  • practică profesională de specialitate în baza unor acorduri instituționale cu firme și  institute de cercetare de piață de prestigiu;
  • module opționale specializate de metode și tehnici de cercetare cantitativă (statistică descriptivă și predictivă) și/sau cercetare calitativă;
  • gândire critică și analiză socială în vederea fundamentării, implementării și evaluării impactului unor proiecte sau politici publice desfășurate de sectorul public sau privat, de ex. ONG-uri din domeniul social, artistic, civic, cultural, etc.
  • formare de specialiști în diverse ramuri ale sociologiei cu deschidere către studii doctorale.

Competențe dobândite

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

Discipline opționale

Cariere posibile

Asistent de cercetare în sociologie; Asistent de cercetare în antropologie; Consilier comunicare interculturală; Sociolog; Asistent de cercetare în ştiinte sociale; Asistent de cercetare în demografie; Analist; Specialişti cu funcţii administrative; Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; Consilier administraţie publică; Consilier instituţii publice; Consilier învăţământ; Expert local pe problemele minorităţilor

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială