Facultate
Caută
Close this search box.

Cercetare sociologică avansată

Programul masteral invită la cunoașterea transformărilor sociale contemporane și oferă competențe de cercetare sociologică dintr-o perspectivă critică și aplicativă. Masteratul oferă posibilitatea unei specializări în două ramuri distincte (sub formă unor cursuri opţionale): metodologie şi tehnici de cercetare sociologice cantitative şi calitative pe de o parte şi sociologie aplicativă în organizaţii, programe sociale şi viaţă cotidiană pe de altă parte. În cadrul programului masteral vor fi organizate diverse activităţi ştiinţifice, dezbateri şi ateliere extra-curiculare de lucru în care studenţii pot utiliza critic şi aplicativ competenţele dobândite în cadrul cursurilor şi seminariilor. Prin intermediul seriilor de conferinţe ale masteratului precum și în cadrul seminarului de cercetare al departamentului  urmărim să le facilităm studenţilor întâlnirea cu cercetători de la alte universităţi din ţară şi străinătate şi să le oferim accesul la diverse reţele în vederea identificării unor viitoare oportunităţi academice. O atenţie deosebită va fi acordată deschiderii către mediul profesional şi organizării unor întâlniri cu sociologi care utilizează cercetarea în alte medii decât cele academice: ONG-uri, întreprinderi private şi instituţii publice. De asemenea, opțional, vor fi organizate vizite de lucru la institute de cercetare sociologică din Cluj-Napoca unde studenţii se pot familiariza cu diversele tipuri de marketing social şi servicii sociologice de piaţă. Studenţii care sunt interesați de realizarea unor publicaţii știntifice (de ex. publicarea lucrării de licenţă ca articol ştiinţific) sau de predare didactică pot beneficia de suport academic şi mentorat din partea corpusului profesoral al Departamentului de Sociologie. Cursurile se vor desfășura săptămânal, în zilele luni-joi, de la orele 16:00 sau 17:00, astfel încât să răspundă nevoilor celor care doresc să lucreze pe parcursul studiilor de master.

Obiective

Masteratul are următoarele deschideri profesionale și academice:

 • expertiză de cercetare sociologică și etnografică, competitivă la nivel internațional, în vederea unui parcurs profesional în cadrul companiilor de profil;
 • practică profesională de specialitate în baza unor acorduri instituționale cu firme și  institute de cercetare de piață de prestigiu;
 • module opționale specializate de metode și tehnici de cercetare cantitativă (statistică descriptivă și predictivă) și/sau cercetare calitativă;
 • gândire critică și analiză socială în vederea fundamentării, implementării și evaluării impactului unor proiecte sau politici publice desfășurate de sectorul public sau privat, de ex. ONG-uri din domeniul social, artistic, civic, cultural, etc.
 • formare de specialiști în diverse ramuri ale sociologiei cu deschidere către studii doctorale.

Competențe dobândite

Competenţe profesionale
 • Cunoaşterea teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului Sociologie şi utilizarea adecvată a acestor cunoştinţe în cercetarea ştiinţifică
 • Capacitatea de a valorifica cunoştinţele şi metodele învăţate în diverse contexte şi activităţi sociale
 • Comunicarea scrisă şi orală în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi deprinderea de a lucra eficient în contexte culturale diferite
 • Capacitatea de a utiliza ca a utiliza calculatorul şi noile tehnologii în activităţile profesionale specifice domeniului precum şi pentru activităţi de comunicare profesională
Competenţe transversale
 • Valorificarea cunoştinţelor şi metodelor învăţate în contexte şi activităţi sociale diverse;
 • Comunicarea scrisă şi orală în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi deprinderea de a lucra eficient în contexte culturale diferite;
 • Utilizarea competentă a calculatorului şi a noilor tehnologii în activităţile profesionale specifice domeniului precum şi pentru activităţi de comunicare profesională;
 • Munca eficientă în echipe transdisciplinare pe diverse paliere ierarhice la nivel intra- şi interorganizaţional.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

Discipline opționale

Cariere posibile

asistent de cercetare în sociologie, asistent de cercetare în antropologie, consilier comunicare interculturală

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială