S3: Analiza spațială a proceselor sociale și economice

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AME0158
Predare: curs 2h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Norbert Petrovici
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: NorbertPetrovici@socasis.ubbcluj.ro

Curs

 1. Date socio-economice în profil teritorial
 2. Frecvențele variabilelor în profil urban
 3. Sinteze de variabile multiple: analiza componentelor principale
 4. Prețurile locaților: piața imobiliară
 5. Gentrificare și economia politica a locurilor într-un oraș
 6. Gentrificare și politica consumul urban
 7. Spațiul public: străzi drepte si lizibile
 8. Spațiul public: străzi întortocheate și indescifrabile
 9. Spații publice comestibile
 10. Suburbanizare: distribuția spațială a activităților în jurul orașului
 11. Rolul spațiului în circuitele de acumulare
 12. Orașul neoliberal
 13. Orașul socialist și orașul statului bunăstării
 14. Orașul postsocialist și postcolonial

Seminar

 1. Prezentarea și exemplificarea datelor socio-economice în profil teritorial
 2. Prezentarea unor seturi de date sociale si modalitatea de cuplare la un set de poligoane GIS
 3. Prezentarea metodei statistice de analiza componentelor principale și exemplificarea cu date din orașul Cluj
 4. Analiza valorii preturilor terenurilor, locuințelor și chiriilor in orașul Cluj în profil teritorial
 5. Discuția diferențelor în date dintre valoarea terenului și valoarea locuințelor
 6. Analiza datelor de percepție și utilizarea asupra cafenelelor din Cluj
 7. Analiza sintaxei spațiale a datelor din Piața Centrală din Cluj
 8. Discuție legată de piețele din orașele insurgente din America Latină
 9. Discuție legată de grădinile agricole centrale din orașele din America Centrală
 10. Analiza datelor ale activităților economice și de locuire la nivel de comună în județul Cluj.
 11. Discuție legată de cele trei circuitele de acumulare de capital și rolul spațiului în aceste circuite
 12. Discuție legată de politicile spațiale sociale si economice asimilate pachetelor „neoliberale”
 13. Discuție legată de politicile spațiale sociale si economice asimilate pachetelor „statului bunăstării” și ale orașelor din socialismul real existent
 14. Discuție legată de politicile spațiale sociale si economice asimilate pachetelor „postcomuniste” și „postcoloniale”

David Harvey, 2002. The Political Economy of Public Space, in Setha Low, Neil Smith (coord.) The Politics of Public Space, New York: Routledge, pp. 18-36.
David Harvey, (2012). Rebel Cities: From the Right to rhe City to the Urban Revolution. London & New York: Verso.
C. G Janson (1980). Factorial Social Ecology: An Attempt at Summary and Evaluation. Annual Review of Sociology, 6, 433–456.
Teresa Mares și Devon Pena, 2010. Urban Agriculture in the making of insurgent spaces in los Angeles and Seattle, in Jeffrey Hou (coord.) Insurgent public space: guerrilla urbanism and the remaking of contemporary cities, pp. 255-266. Oxon and New York: Routledge.
James Scott, 2006. City,People and Languages, în Aradhana Sharma, Akhil Gupta (coord.) The Anthropology of the State: A Reader, pp. 247-269.
Neil Smith (1996). The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. New York: Routledge.
Ivan Szelényi. (1996). Cities under Socialism and After. In G. Andrusz, M. Harloe, & I. Szelényi (Eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies (pp. 286–317). Oxford: Blackwell.
Raul Zibechi, 2010. The Self Constructed City: Dispersion and Difference, în Dispersing Power: Social Movements as Anti-state Forces, pp. 33-42.
Ludek Sýkora & Samuel Bouzarovski. (2012). Multiple Transformations: Conceptualising the Post-communist Urban Transition. Urban Studies, 49(1), 43–60.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 50% examen scris

Criterii de evaluare:

 • asimilarea corectă a noţiunilor de specialitate necesare utilizării mediului R.
 • însuşirea modului de operare şi programare, a sintaxei specifice funcţiilor utile ȋn modelarea statistică.

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 10% teme de seminar realizate pe baza lecturilor obligatorii
 • 40% prezentări de seminar

Criterii de evaluare:

 • prezentări seminar

Obiective generale

 • dobândirea de cunoștințe teoretice și aplicative privind distribuția activităților sociale și economice în profil teritorial, cu accent pe spațiul urban și hinterlandurile urbane

Obiective specifice

 • înțelegerea proceselor fundamentale urbane, precum urbanizarea, gentrificare, suburbzanizare, arii metropolitane, arii de dependență, diferențierea spațială, conflictul urban, proiecte de modernizare, procese de includere și excludere socială;
 • conceptualizarea proceselor fundamentale;
 • cunoașterea modelelor majore de utilizarea a spațiului în procesele de acumulare de capital și de modernizare.
 • familiarizarea cu principalele surse de date statistice utile pentru analiza proceselor urbane și regionale;
 • cunoașterea metodelor de analiză a spațiului urban și utilizarea competentă a acestora;
 • capacitatea de a redacta rapoarte de evaluare a politici publice și de a formula planuri economice cu o componentă spațială