S3: Managementul costurilor şi finanţarea. Plan de afaceri

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR 8030
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Alexandra Mutiu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 1. Cadrul conceptual al calculaţiei costurilor, sfera calculaţiei costurilor, rolul calculaţiei costurilor în viaţa unui proiect.
 2. Metode de calculaţie a costurilor parţiale ale serviciilor
 3. Metode de calculaţie a costurilor complete ale serviciilor
 4. Studiu de caz privind analiza metodelor de calculaţie a costurilor
 5. Metode evoluate de gestiune a performanţei unui proiect
 6. Analiza cost-volum-profit
 7. Procesul bugetar
 8. Identificarea, estimarea şi măsurarea fluxurilor de numerar ale unui proiect
 9. Diagnoza profitabilităţii, riscurilor şi a creşterii financiare
 10. Estimarea costurilor de capital
 11. Gestionarea unui proiect pentru a crea valoare

Seminar

 1. Cadrul conceptual al calculaţiei costurilor, sfera calculaţiei costurilor, rolul calculaţiei costurilor în viaţa unui proiect.
 2. Metode de calculaţie a costurilor parţiale ale serviciilor
 3. Metode de calculaţie a costurilor complete ale serviciilor
 4. Studiu de caz privind analiza metodelor de calculaţie a costurilor
 5. Metode evoluate de gestiune a performanţei unui proiect
 6. Analiza cost-volum-profit
 7. Procesul bugetar
 8. Identificarea, estimarea şi măsurarea fluxurilor de numerar ale unui proiect
 9. Diagnoza profitabilităţii, riscurilor şi a creşterii financiare
 10. Estimarea costurilor de capital
 11. Gestionarea unui proiect pentru a crea valoare

 

Bibliografie curs

 1. Anthony, R. N., Hawkins D.F., Merchant K. A. Accounting text and cases, McGraw Hill International Edition, 14th edition, 2013
 2. Hilton R.W. Managerial accounting, Creating value in a Dynamic Business Environment, McGraw Hill, 6th edition, 2005
 3. Muţiu A., Control de gestiune, Editura Risoprint, 2014
 4. Needles B.E., Anderson H.R., Caldwell, J.C., Principii de baza ale contabilitatii, Ed. Arc, 2001

 

Bibliografie seminar

 1. Anthony, R. N., Hawkins D.F., Merchant K. A. Accounting text and cases, McGraw Hill International Edition, 14th edition, 2013
 2. Hilton R.W. Managerial accounting, Creating value in a Dynamic Business Environment, McGraw Hill, 6th edition, 2005
 3. Muţiu A., Control de gestiune, Editura Risoprint, 2014
 4. Needles B.E., Anderson H.R., Caldwell, J.C., Principii de baza ale contabilitatii, Ed. Arc, 2001

CURS

 

Metode de evaluare

 • 70% examen final în sesiunea ordinară. Examenul constă în rezolvări de aplicaţii practice şi teoretice. Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată în timpul  examenului scris se sancţionează cu nepromovarea examenului şi poate atrage după sine exmatricularea studentului în cauză. 

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a aplica conceptele, tehnicile și metodele prezentate pe parcursul semestrului
 • Aplicarea unui raționament logic și autentic în rezolvarea aplicațiilor practice
 • Capacitatea de argumentare în alegerea opțiunilor
 • Participarea activa la dezbateri

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% – Studenţii vor fi notaţi pe parcursul semestrului atunci când rezolvă aplicaţii practice (la tablă), când participă activ şi constructiv la dezbateri răspunzând întrebărilor din materie/legislaţie adresate de cadrul didactic precum şi separat pentru prezentarea temelor primite spre rezolvare în seminarul/seminarele precedente.

Criterii de evaluare

 • Însuşirea şi înţelegerea problematicii specifice tratate la curs şi seminar

 

Obiective generale

 • Să dezvolte abilităţile studenţilor de a aborda aspectele financiare ale unui proiect si de a gestiona resursele financiare.

Obiective specifice

Studenţii vor dobândi după absolvirea acestei discipline următoarele competenţe:

 • Realizarea unui control al proiectelor prin intermediul sistemului de bugete;
 • Aplicarea metodelor de gestiune a performanţelor;
 • Abilitatea de a aplica un raţionament profesional în analiza deciziilor manageriale;
 • Capacitatea de a identifica puncte forte si slabe ale unui proiect;
 • Realizarea unui plan de afaceri;
 • Abilitatea şi capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza corect rapoarte financiare și non-financiare