Facultate
Caută
Close this search box.

Asistenţă socială şi economie socială

Ideea de bază a acestui program masteral este transpunerea cunoştinţelor de specialitate ale domeniului economico-administrativ în practica organizațiilor sociale şi a activităţii de asistenţă şi incluziune socială în general. Această specializare este cu atât mai relevantă în contextul României, cu cât sectorul economiei sociale este puțin dezvoltat, legislația în domeniu încă nu a fost promulgată iar dezvoltarea întreprinderilor de economie socială este în consonanța cu evoluțiile de la nivelul Uniunii Europene. Programul este interdisciplinar şi se adresează absolvenților de asistență socială, științe economice, sociologie, științe juridice, știinţe politice și administrative, științele comunicării, dar și specialiștilor aflați deja în sistemul de asistență socială. Este un Joint master derulat în colaborare cu instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană: University of Applied Scieces- FH Campus Wien (Austria), University of Applied Sciences, Munchen (Germania), Institut Regional de Travail Social  Poitiers (Franţa), Universitatea  Debrecen (Ungaria), Universitatea Ostrava (Cehia), University of Applied Sciences, Lucern (Elveţia).

Obiective

Obiectivele specifice ale acestui program masteral sunt:
  • furnizează competenţe în vederea planificării, înfiinţării şi conducerii de entităţi de economie socială,
  • încurajează cercetarea empirico-ştiinţifică, precum şi dezvoltarea de noi concepte şi modele în asistenţa socială şi economia socială,
  •  înţelegerea şi reflectarea evoluţiilor europene şi a impactului acestora asupra domeniului economiei sociale şi asistenţei sociale.

Competențe dobândite

Sintetizăm câteva aspecte incluse în oferta de formare: cunoştinţe despre economia socială şi asistenţa socială; cunoştinţe de management financiar, contabilitate şi analiza costurilor; dezvoltarea capacităţii de analiză a problemelor şi politicilor sociale; competenţe de muncă în proiecte interculturale; pregătire în implementarea şi evaluarea programelor şi serviciilor sociale; empowerment pentru a transforma spiritul antreprenorial în acţiune antreprenorială;  oportunităţi de interacţiune cu modele de bună practică în domeniul economiei sociale din Europa (lectori internaţionali şi stagii de formare la instituţii europene partenere) dar şi spaţii de învăţământ şi cercetare în laboratoare amenajate şi echipate. Oportunităţile profesionale sunt variate: managementul întreprinderilor sociale, coordonarea  organizaţiilor neguvernamentale, consilierea în domeniul economiei sociale, coordonarea şi evaluarea serviciilor sociale şi a programelor de dezvoltare economico-socială, consultanţă pentru proiecte europene, managementul proiectelor, dezvoltarea antreprenoriatul social.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

Discipline opționale

No items found.

Cariere posibile

Manager de întreprindere social, Antreprenor în economia socială, Cercetător de dezvoltare comunitară, Specialist în angajarea asistată, Manager de proiect, Evaluatori proiecte, Expert/specialist în parteneriat public/privat, Expert în egalitatea de şanse, Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Director ştiintific cercetare şi dezvoltare, Consilier în dezvoltare locala și regională, Consilier forţă de muncă şi şomaj, Cercetător asistență socială.

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială