Facultate
Caută
Close this search box.

Antropologie socială

Informații utile

Număr de credite: 7

Cod: ALR3424

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal, semestrul 2, licență, Antropologie, opțional Sociologie

Curs:

1. Seminar introductiv. Se prezintă tematica, bibliografia şi modul de lucru la seminar


2. Concepte ale gindirii sociale. Se prezintă și discută textele:

a. Emile Durkheim: Ce este un fapt social

b. Marcel Mauss: Despre dar

c. Max Weber: Class, Status, Party

d. Karl Marx; Friedrich Engels: Opposition of the Materialist and Idealist Outlook


3. Evoluționismul social. Se prezintă și discută textele:

a.Herbert Spencer: The Social Organism

b. Edward Burnett Tylor: The Science of Culture

c. Levis Henry Morgan: Ethnical Periods


4. Difuzionismul. Se prezintă și discută textul:

Robert Lowie: Historical schools: the English and German diffusionists


5. Particularismul istoric american. Se prezintă și discută textele:

a. Franz Boas: The Methods of Ethnology; Stability of Culture

b. A.L.Kroeber: On the Principle of Order in Civilization

c. Ruth Benedict: Psychological Types in the Cultures of Southwest

d. Margaret Mead: Sex and Temperament in three Primitive Societies. Introduction.


6. Structural-funcționalismul. Se prezintă și discută textele:

a. Bronislaw Malinowski: The Esentials of the Kula

b. A.R.Rdcliffe-Brown: The Mother’s Brother in South Africa

c. E.E.Evans-Pritchard: The Nuer of Southern Sudan


7. Neo-evoluționismul. Se prezintă și discută textele:

a. Morton H. Fried: On the Evolution of Social Stratification and the State

b. George Murdock: Family Stability in Non-European Culture


8. Ecologismul cultural. Se prezintă și discută textele:

a. Leslie White: Energy and the Evolution of Culture

b. Marvin Harris: The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle

c. Roy A. Rappaport: Ritual Regulation of Environmental Relations Among a New Guinea People

d. Philippe Bourgois: From Jibaro to Crack Dealer


9. Recapitulare sub formă de colocviu. 


10. Structuralismul. Se prezintă și discută textele:

a. Claude Levi-Strauss: Analiza structurală în lingvistică și antropologie

b. Sherry Ortner: Is Female to Male what Nature is to Culture?


11. Poststructuralismul. Se prezintă și discută textele:

a. Michel Foucault: Truth and Power

b. Pierre Bourdieu: The Berber House

c. Pierre Bourdieu: The Attitude of the Algerian Peasant toward Time


12. Deconstructivismul. Se prezintă și discută textele:

a. Sally Slocum: Woman the Gaterer: Man Bias in Anthropology

b. Susan Bordo: The Cartesian Masculinization of Thought 


13. Antropologia simbolică și interpretativă. Se prezintă și discută textele:

a. Mary Douglas: External Boundaries

b. Victor Turner: Symbols in Ndembu Ritual

c. Clifford Geertz: Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight


14. Postmodernismul. Se prezintă și discută textele:

a. Clifford Geertz: Local knowledge: fact and law in comparative perspective

b. Paul Rabinow: Representations are Social Facts: Modernity and Postmodernity in Anthropology

c. Vincent Crapanzano: Hermes’ Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description


Bibliografie minimă obligatorie: Barrett, Stanley R., Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method, University of Toronto Press, Toronto,1996

Durkheim, Emile, Formele Elementare ale vieții religioase, Polirom, Iasi, 1995

Kuper, Adam, Culture, The Anthropologist Account, Harvard University Press, 1999

Levi-Strauss, Claude, Gândirea sălbatică, Polirom, Iași, 2011

Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Polirom, Iași, 1997

Mead, Margaret, Coming of Age in Samoa, Penguin Books, 1954

Malinowski, Bronislaw, Argonauts of the Western Pacific, E. P. Dutton & Co, New York, 1961

McGee, R. Hohn; Richard Warms, Anthropological Theory. An Introductory History, McGraw-Hill, New York, 2008 Radcliffe-Brown, A.R., Structură și funcție în societatea primitivă, Polirom, Iași, 2000


Texte pentru prezentările de seminar si realizare portofoliu (sunt puse la dispoziția studenților în format electronic): Emile Durkheim: Ce este un fapt social?

Max Weber: Class, Status, Party

Friedrich Engels: Originea familiei, a proprietății private și a statului (cap. I; IX)

Herbert Spencer: The Social Organism

Edward Burnett Tylor: The Science of Culture

Levis Henry Morgan: Ethnical Periods

Franz Boas: The Methods of Ethnology

A.L.Kroeber: On the Principle of Order in Civilization

Ruth Benedict: Psychological Types in the Cultures of Southwest

Margaret Mead: Sex and Temperament (Introduction)

Bronislaw Malinowski: The Esentials of the Kula

A.R.Rdcliffe-Brown: The Mother’s Brother in South Africa

E.E.Evans-Pritchard: The Nuer of Southern Sudan

Leslie White: Energy and the Evolution of Culture

Marvin Harris: The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle

Roy A. Rappaport: Ritual Regulation of Environmental Relations Among a New Guinea People

Philippe Bourgois: From Jibaro to Crack Dealer

Claude Levi-Strauss: Analiza structurală în lingvistică și antropologie

Sherry Ortner: Is Female to Male what Nature is to Culture?

Michel Foucault: Truth and Power

Pierre Bourdieu: The Berber House

Pierre Bourdieu: The Attitude of the Algerian Peasant toward Time

Sally Slocum: Woman the Gaterer: Man Bias in Anthropology

Susan Bordo: The Cartesian Masculinization of Thought

Mary Douglas: External Boundaries

Victor Turner: Symbols in Ndembu Ritual

Clifford Geertz: Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight

Paul Rabinow: Representations are Social Facts: Modernity and Postmodernity in Anthropology

Vincent Crapanzano: Hermes’ Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description

Curs:

Proiect Portofoliu (se predă în săptămâna 8) 20%

Portofoliu finalizat (se predă în sesiune) 50%

* Detalii legate de realizarea portofoliului vor fi precizate pe site-ul cursului.


Seminar:

Prezentări și discuții ale textelor de seminar 30%

Obiectivul general al disciplinei: Cursul are ca scop însuşirea de către studenţi a principalelor idei, teme, paradigme şi controverse care formează corpusul teoretic al antropologiei socio-culturale. Cursul urmăreşte deopotrivă evoluţia istorică a disciplinei, aducând în atenţie transformările conceptuale datorate succesivelor schimbări paradigmatice din ştiinţele sociale, precum şi dezbaterile, reformulările şi clarificările unor teme şi idei perene ale antropologiei. Situat în completarea cursului de Introducere în antropologie din semestrul I, an I, cursul asigură însuşirea şi adâncirea unui set de cunoştinţe teoretice fundamentale şi de concepte de bază care permit explorarea temelor specializate ale cursurilor de antropologie din semestrele următoare. 


Obiectivele specifice: Obiectivele specifice sunt legate de înţelegera de către studenţi a rolului şi locului teoriei în raport cu diversitatea datelor etnografice. Atingerea acestor obiective se va realiza prin punerea în contact a studenţilor cu literatura etnografică clasică şi cu texte reflexive şi critice asupra acesteia. Studenții vor dobândi abilitatea de a recunoaşte ideile/temele/paradigmele clasice ale antropologiei sociale; capacitatea de a delimita între empiric şi teoretic în cadrul unui text etnografic; abilitatea de a folosi reflexiv şi critic conceptele-cheie din antropologie; cunoaşterea genealogiilor conceptelor-cheie ale disciplinei.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială