Facultate
Caută
Close this search box.

Statistică socială şi analiza datelor

Informații utile

Număr de credite: 8

Cod: ALR1202

Predare: curs 2h, laborator 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal, semestrul 2, licență, Antropologie, Sociologie, Resurse umane

Curs:

1: Scale, variabile și unități de măsură

– Clasificările;

– Atribuirea de numere;

– Unități de măsură.

2: Distribuții de frecvențe și vizualizare tabelară

– Frecvențe absolute și frecvențe relative;

– Realizarea de tabele și tabele pivot;

– Stiluri de reprezentare tabelară.

3: Indicatori ai tendinței centrale

– Valoarea medie;

– Valoarea mediană;

– Valoarea modală.

4: Indicatori de dispersie

– Amplitudinea și abaterea intercuartilică;

– Varianța și abaterea standard.

5: Indicatori ai formei distribuției

– Oblicitea;

– Boltirea;

– Familii de distribuții.

6 : Grafice univariate

– Clasificarea tipurilor de grafice;

– Construirea și interpretarea graficelor;

– Stiluri de grafică reprezentare vizuală;

– Când nu folosim anumite tipuri de grafice?

– Creearea de dashboard-uri.

7: Grafice bivariate

– Clasificarea tipurilor de grafice;

– Construirea și interpretarea graficelor; 

– Stiluri de grafică reprezentare vizuală;

– Când nu folosim anumite tipuri de grafice?

– Inserarea graficelor bivariate în dashboard-uri

8: Compozitia unui Dashbord

– Teorii despre utilizarea fonturilor și a culorilor;

– Modele de bune practici pentru raportarea datelor;

9: Reprezentare spațială

– Construirea de hărți;

– Geolocare și geocodare;

– Inserarea hărților în dashboard-uri

10: Reprezentarea seriilor de timp

– Definirea unităților de timp;

– Tehnici de analiză;

– Reprezentare grafică;

– Folosirea graficelor în dashboard-uri

11: Organizarea datelor in tabele multiple

– Structura unei baze de date;

– Construcția unei baze de date;

– Conversie și utilizare de soft-uri multiple

12: Relaționarea seturilor multiple de date

– Date complexe interconectate;

– Clasificarea tipurilor de relaționare;

– Funcții de relaționare

13: Relaționarea seturilor multiple de date

– Date complexe interconectate;

– Clasificarea tipurilor de relaționare;

– Funcții de relaționare

14: Transformari de datein Power Querry

– Căutare, înlocuire, ștergere;

– Modificare conținut coloane;

– Atribuire de condiții.


Seminar:

1: Scale, variabile și unități de măsură

2: Distribuții de frecvențe și vizualizare tabelară

3: Indicatori ai tendinței centrale

4: Indicatori de dispersie

5: Indicatori ai formei distribuției

6 : Grafice univariate

7: Grafice bivariate

8: Compozitia unui Dashbord

9: Reprezentare spațială

10: Reprezentarea seriilor de timp

11: Organizarea datelor in tabele multiple

12: Relaționarea seturilor multiple de date

13: Relaționarea seturilor multiple de date

14: Transformari de datein Power Querry-Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Bădescu, Elemer Mezei, Cornelia Mureșan, 2006. Metode statistice aplicate în științele sociale. Iași: Polirom

-Marin Fotache, 2005. Proiectarea bazelor de date. Normalizare și postnormalizare. Implementări SQL și Oracle. Iași: Polirom 

Curs:

Examen in sesiune 50%


Seminar:

Examen si activitate la laborator 50%Obiectivul general al disciplinei: Gestiunea unor tabele de date si relationarea acestora in baze de date, raportarea numerica și vizualizarea datelor


Obiectivele specifice:

• Interogarea si filtrarea unei tabele de date in Excel

• Eextragerea, insertia, ștergerea unor cazuri intr-o tabela de date in Excel

• Sumarizarea unei tabele de date prin reducerea iîntr-un tabel pivot

• Agregarea in parametrii univariati

• Realizarea de grafice univariate in Excel, Tableu si Power BI

• Realizarea de grafice bicariate in Tableu si Power BI

• Realizarea de grafice multivariate in Tableu si Power BI

• Realizarea de grafice cu o compoentă spațială și una temporală in Tableu

• Compunerea unui panou de comanda (dashbord) in Tableau

• Generarea de arhitecturi de tabele relationale

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială