Facultate
Caută
Close this search box.

Introducere în sociologie

Informații utile

Număr de credite: 6

Cod: ALR2101

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal, semestrul 1, licență, Asistență Socială

Curs:

1 Introducere. Probleme organizatorice.

2 Perspectiva sociologică; Studiul sociologiei

3 Individ și societate; Socializare, cultură și identitate

4 Diferențiere socială și stratificare. Clase sociale

5 Diferențiere socială și stratificare: Gen; Etnie

Diferențiere socială și stratificare: Etnie

7 Familii și gospodării; Familiile în context social

8 Parțial (Verificare pe parcurs în săptămâna 8). Educația. Educația în context social. Structuri și procese în interiorul școlilor

Religia. Religie și schimbare socială.

10 Devianță. Construcția socială a infracționalității și devianței. Teorii ale infracționalității și devianței.

11 Muncă și timp liber. Structura ocupațională. Muncă domestică, non-muncă și timp liber

12 Stat, putere, participare politică și mișcări sociale

13 Media. Proprietate și control în media. Conținutul media. Efectul audienței

14 Teorii sociologice – de la sociologia clasică la cea modernă.


Seminar:

1 Introducere. Probleme organizatorice.

2 Perspectiva sociologică; Studiul sociologiei

3 Individ și societate; Socializare, cultură și identitate

4 Diferențiere socială și stratificare. Clase sociale

5 Diferențiere socială și stratificare: Gen; Etnie

6 Familii și gospodării; Familiile în context social

7 Schimbări în familie și căsătorie

8 Educația. Educația în context social. Structuri și procese în interiorul școlilor

9 Religia. Religie și schimbare socială. Mișcări religioase

10 Devianță. Construcția socială a infracționalității și devianței. Măsurarea și structura infracționalității. Teorii ale infracționalității și devianței.

11 Muncă și timp liber. Structura ocupațională. Muncă domestică, non-muncă și timp liber

12 Media. Proprietate și control în media. Conținutul media. Efectul audienței

13 Teorii sociologice – de la sociologia clasică la cea modernă.

14 Recapitulare. Prezentare punctaj seminar.


Bibliografie obligatorie:

1.      Albrow, Martin (1999). Sociology: the Basics. Routledge.

2.      Bauman, Zygmunt și May, Tim (2008). Gândirea sociologică. București: Humanitas.

3.      Giddens, Anthony (2010). Sociologie. ed. a 5-a. Bucuresti: All.

4.      Henslin, James (2010). A down to earth sociology. Introductory readings. New Jersey: Pearson Education.

5.      Macionis, John & Benokraitis, Nijole (2003). Seeing Ourselves: Classic, Contemporary, and Cross-Cultural Readings in Sociology. 6th ed., Prentice Hall.

6.      Mihu, Achim (2008). Sociologie. Cluj: Eikon.

7.      Rotariu, Traian, Iluț, Petru (coord.)(1996). Sociologie. Cluj-Napoca: Mesagerul.

 

Bibliografie opțională

1.      Blau, Judith (Ed.) (2004). The Blackwell Companion to Sociology. 2nd ed., Oxford: Blackwell. 

2.      Boudon, Raymond (coord.) (1997). Tratat de sociologie. București: Humanitas.

3.      Bruce, Steve and Yearley, Steven (2006). The Sage Dictionary of Sociology. London: Sage.

4.      Cree, Viviene (2000). Sociology for Social Workers and Probation Officers. London: Routledge.

5.      Henslin, James (2010). A down to earth sociology. Introductory readings. New Jersey: Pearson Education.

6.      Macionis, John & Benokraitis, Nijole (2003). Seeing Ourselves: Classic, Contemporary, and Cross-Cultural Readings in Sociology. 6th ed., Prentice Hall.

7.      Philippe, Besnard, Cherkaoui, Mohamed si Lécuyer, Bernard (coord.) (1996). Dicționar de sociologie, București : Univers Enciclopedic.

Stolley, Kathy (2005). The Basics of Sociology. Westport: Greenwood Press.

Curs:

70% - Evaluare Sumativa: 2 examene scrise complexe 


Seminar:

30% - Evaluare Sumativă la seminar. Eseu + referat + Evaluare Continuă (participare activă la seminar)


Obiectivul general al disciplinei: Intenția cursului este de a asigura studenților înmatriculați în anul I la specializarea Asistență Socială o introducere în sociologie ce explorează procesele sociale actuale dar și acelea din trecut, responsabile de modul în care arată societatea contemporană. Studiul sociologiei trebuie să stimuleze interesul pentru studiul problemelor sociale, culturale și politice dar trebuie să conducă și la adoptarea unei abordări analitice, riguroase și raționale. Cursul constituie o fundație pentru ideile și conceptele de bază din sociologie. Pe lângă aceasta oferă o incursiune în studiul unor subiecte importante cum ar fi: familia, inegalitățile sociale, educația, religia, devianța, media etc.


Obiectivele specifice: În urma absolvirii cu succes a disciplinei studentul va reuși să:

o înțeleagă și să cunoască principalele concepte și principii sociologice, cât și teoriile sociale

o conștientizeze sfera de cuprindere cât și limitele teoriei și cercetării sociologice 

o înțeleagă relația dintre concluziile cercetărilor sociologice și viața de zi cu zi, inclusiv atunci când e vorba despre aspectele contemporane - sociale, culturale și politice

o aprecieze și să înțeleagă diversitatea individuală, socială și culturală, precum și continuitatea și schimbarea în viața socială

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială