Paul Teodor Hărăguş

Departament: Conducere

Titlu: Conferentiar universitar doctor

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 204

Email:paul.haragus@ubbcluj.ro

Functia: Decan; Biroul permanent al facultății; Consiliul facultății;

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte

Paul-Teodor Hărăguș este conferențiar universitar la Departamentul de Asistență Socială a Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Este sociolog (cu studii de doctorat încheiate în 2008, în Sociologie, cu titlul ”Folosirea timpului și distribuția sarcinilor domestice în familia din România”). Este interesat de teme de cercetare din domeniul studiilor familiei din România, populație, politici sociale și probleme ale tinerilor. Cu o experiență de peste 17 ani în activitatea didactică predă cursuri de Introducere în Sociologie, Sociologia Copilăriei, Evaluarea Politicilor și Programelor Sociale, Statistică Avansată, Proiectarea și Analiza Bazelor de Date Sociale.

 • sociologia familiei
 • politici familiale
 • tranziţia la maturitate
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Romania: Childbearing metamorphosis within a changing context
C Mureşan, PT Hărăguş, M Hărăguş, C Schröder
Demographic Research 19, 855-906, 2008
982008
Constructing future expectations in adolescence: relation to individual characteristics and ecological assets in family and friends
MB Iovu, PT Hărăguș, M Roth
International Journal of Adolescence and youth 23 (1), 1-10, 2018
522018
State-of-the-art report: Intergenerational linkages in families
P Dykstra, T van den Broek, C Muresan, M Haragus, PT Haragus, ...
432014
Norms of filial obligation and actual support to parents in Central and Eastern Europe.
C Mureşan, PT Hărăguş
Romanian Journal of Population Studies 9 (2), 2015
242015
Is the family system in Romania similar to those of southern European countries?
M Castiglioni, M Hărăguş, C Faludi, PT Hărăguş
Comparative Population Studies, ...-..., 2016
222016
The Measurement of the Social Dimensions of School Success-A Validity Study of the Romanian Version of the School Success Profile
PT Haragus, M Roth, D Damean
Studia Universitatis Babes-Bolyai 55 (1), 31, 2010
162010
Peer influences, learning experiences and aspirations of Romanian high school students in their final school year
A David-Kacso, PT Haragus, M Roth
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 200-204, 2014
142014
Emerging adulthood in Romania: Comparison between the perceptions twelfth graduates and students about maturity
SL Raiu, M Roth, TP Hărăguş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 803-807, 2014
102014
Intergenerational linkages in the family: The organization of caring and financial responsibilities: Summary of results
K Karpinska, PA Dykstra, T van den Broek, M Djundeva, ...
Stockholm: FamiliesAndSocieties Working Paper, 2016
92016
Căsătoria şi reproducerea populaţiei
T Rotariu, C Mureşan, M Hărăguş, PT Hărăguş
Rotariu, Traian; Vouneag, Virgil, 125-160, 2012
72012
Folosirea timpului şi distribuţia sarcinilor domestice în familia din România
PT Hărăguş
Presa Universitară Clujeană, 2010
62010
A Nationwide Study of Mental Health and Social Support among Romanian Adolescents Transitioning to Adulthood.
AE Vincze, DL Csaba, M Roth, TP Hărăguş
Transylvanian Journal of Psychology 14 (1), 2013
52013
Proprietăţi psihometrice ale unui nou instrument de evaluare a performanţelor şcolare: Profilul Succesului Şcolar (Psychometric properties of a new instrument for the …
TP Hărăguş, D Dămean, M Roth
M. Roth, D. Dămean, MB Iovu, Succesul şcolar la intersecţia factorilor …, 2009
52009
Folosirea timpului şi sarcinile domestice în Europa
PT Hărăguş
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 50 (2), 95-116, 2005
42005
Traiectorii familiale: România în context european
C Mureşan, M Hărăguş, PT Hărăguş, C Faludi
Presa Universitară Clujeană, 2016
32016
Outcomes of adolescence in Romania
M Roth, A Kacso-David, I Mihai, A Vincze, PT Haragus, C Degi, C Voicu, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 1959-1964, 2012
32012
Predictive factors for subjective happiness and satisfaction with life in Romanian young adults
AEB Vincze, M Roth, PT Haragus
European Health Psychologist, 788-788, 2015
22015
Adolescents' Plans for Family Formation: Preliminary Findings from Romania
MB Iovu, P Haragus, M Roth, S Raiu, AK David, D Csaba, C Faludi, ...
Revista de Asistenta Sociala, 131, 2013
22013
Situaţia vârstnicilor din România
C Mureşan, T Rotariu, A Rebeleanu-Bereczki, PT Hărăguş, M Hărăguş
Verlag nicht ermittelbar, 2009
22009
Folosirea timpului şi distribuţia sarcinilor domestice în familia din România. Paul Teodor Hărăguş. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010. 295 p.; 24 cm
PT HĂRĂGUŞ
2
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

 • FamiliesAndSocieties. Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations, FP 7, coordonator în cadrul UBB conf. dr. C.Mureşan
 • Understanding Family Change from the Life course Perspective. Romania in European Context, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0145, director de proiect conf. dr. C.Muresan, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
 • Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect, FP7-HEALTH-2007-B-223478,coord UBB prof. univ. Maria Roth
 • Outcomes of adolescence. A longitudinal perspective on the effect of social context on successful life transitions, PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, director proiect prof. univ. Maria Roth
 • Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi national, PNII-Parteneriate în Domeniile prioritare, coordonator Institutul national de cercetare stiintifica in domeniul muncii si protectiei sociale, Bucureşti
 • Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare, PNII-Parteneriate în Domeniile prioritare, director de proiect prof. dr. Maria Roth, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
 • PEER Participation and Empowerment Experiences for Roma youth, EU Fundamental Rights and Citizenship grant JUST/2013/FRAC/AG/6230.
 • POSDRU/165/6.2/S/142913 Inclusiv Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România
 • POSDRU/90/2.1/S/50820 CUNOAŞTEREA GRADULUI DE INSERŢIE PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR IPT – O NOUĂ ABORDARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE

Audienţa cu publicul:  Luni: 10:00 – 11:30

Miercuri: 17:30 – 18:00