Facultate
Caută
Close this search box.

Paul Teodor Hărăguş

Bio:

Paul-Teodor Hărăguș este conferențiar universitar la Departamentul de Asistență Socială a Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Este sociolog, absolvent al secției de Sociologie a UBB (cu studii de doctorat încheiate în 2008 la UBB, în Sociologie, cu titlul ”Folosirea timpului și distribuția sarcinilor domestice în familia din România”). Este interesat de teme de cercetare din domeniul studiilor familiei din România, populație, politici sociale și probleme ale tinerilor. Cu o experiență de peste 22 ani în activitatea didactică predă cursuri de Introducere în Sociologie, Sociologia Copilăriei, Evaluarea Politicilor și Programelor Sociale, Statistică Avansată, Proiectarea și Analiza Bazelor de Date Sociale. A cercetat și publicat studii mai ales despre familia din România: dinamici interne, politici familiale, solidaritate intergenerațională, tranziția la maturitate și tranziția școală-muncă sau efecte ale digitizării la copiii și adolescenții din România.

Adresă:
Clădirea Mărăști, B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca
Birou:
204
Email:
Program audiență​

Audienţa cu publicul: Luni: 10:00 – 11:30

Miercuri: 17:30 – 18:00

Publicații

Proiecte

▪ Norway Grants 2014-2021, ”Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj – PATA CLUJ II”, 2019-2022

▪ Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, SGU – Schema de Granturi pentru Universitati – necompetitive, 2019-2022

▪ Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT-O noua abordare a ofertei educationale,Fonduri structurale POSDRU 50820, 2010-2013.

▪ Eco 3 – Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy, proiect Erasmus+, Action Strategic Partnerships for Higher Education, Agreement Number 2020-1-AT01-KA203-078028

▪ Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry (proiect Erasmus+, Action Strategic Partnerships for Higher Education, Agreement Number 2020-1-PL01-KA226-HE-096356)

▪ Impactul transformarilor tehnologice asupra copiilor si tinerilor, DigiGen Horizon 2020, Societal Challenges, 2019-2022, Director: Maria Roth

▪ Abordarea bioeconomica a agentilor antimicrobieni – utilizare si rezistenta, Subprogramul 1.2 – Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI), 2018-2021, Coordinator UBB – Degi Csaba

▪ SPiC – Studenți în practică pentru o viitoare carieră, POCU Bursa student antreprenor, 2018-2020, expert. C

▪ PEER Participation and Empowerment Experiences for Roma youth, EU Fundamental Rights and Citizenship grant JUST/2013/FRAC/AG/6230, 2015-2017 Director: Roth Maria

▪ Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations, Programul Capacitati, 2013-2017 Director: Muresan Cornelia

▪ Children s Rights Academic Network CREAN, finantare Lifelong Learning Programme (EU), 2012-2016, Director: Roth Maria

▪ FamiliesAndSocieties. Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations, FP7, 2013-2015, Director: Muresan Cornelia

▪ Outcomes of adolescence. A longitudinal perspective on the effect of social context on successful life transitions, PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, 2011-2016, Director: Roth Maria

▪ Diagnosticul social al performantei scolare prin scala sociala a succesului scolar si proiectarea unor metode de interventie validate prin cercetare, 2007-2010, CNMP, PNII Parteneriate. Director: Roth Maria

▪ Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect, 2009-2012, FP7-HEALTH-2007-B-223478. Director: Roth Maria

▪ Understanding Family Change from the Life course Perspective. Romania in European Context, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0145, director C.Muresan

▪ Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi national, PNII-Parteneriate în Domeniile prioritare, coordonator Institutul national de cercetare stiintifica in domeniul muncii si protectiei sociale, Bucureşti, 2007-2010, CNMP, PNII Parteneriate.

▪ POSDRU/165/6.2/S/142913 Inclusiv Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România.

▪ Situaţia vârstnicilor în România, 2009, finantator: Fundatia Principesa Margareta a Romaniei Director: Muresan Cornelia

▪ Studiu comparativ asupra situaţiei persoanelor vârstnice în România. Cazul Podişului Someşan, Finanţare Fondul ONU pentru Populaţie, România.

▪ PERFAR, finatare: Population Europe, MaxPlanckInstitute for Demographic Research, 2014, Director: Muresan Cornelia

▪ Generation and Gender Study. Contextual Database, finatare: MaxPlanckInstitute for Demographic Research, Rostock, 2005-2006. Director: Muresan Cornelia

  • ▪ Proiect Evaluare Caritas, 2005. Director: Roth M

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială