ÎnscriereCalendarCriteriiLocuriRegulamenteTaxeContact

!!!Confirmarea locului se poate realiza până în data de 20 iulie 2023 orele 16:00.

Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2023 se realizează online, în perioada 10 – 14 iulie 2023 (în 14 iulie, până la ora 16:00), pe platforma Admitere.ubbcluj.ro.

În perioada admiterii se oferă suport tehnic la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (B-dul 21 Decembrie, nr. 128, intrarea de pe str. Anghel Saligny) între orele 9:00 şi 15:00, sala 6, parter.

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2022-2023, conform OM nr. 3102 din 08.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în baza Hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 31 din 14.03.2022, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Paşi de urmat:

Pasul 1 Crearea unui cont

Pasul 2 Autentificare

Pasul 3 Completarea datelor personale

Pasul 4 Completarea datelor despre studii

Pasul 5 Alegerea din listă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială

Pasul 6 Alegerea opţiunilor: Resurse Umane, Sociologie, Antropologie sau/și Asistență Socială

Pasul 7 Confirmarea datelor

Pasul 8 Încărcarea documentelor (fişa tip se semnează olograf după care se generează în platformă)

Pasul 9 Achitarea taxei

Pasul 10 Trimite dosar

Actele necesare scanate în format .pdf:

 • Fișă tip de înscriere semnată – se generează în platforma de înscriere
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă
 • Certificatul de naştere
 • Cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate.
 • Scrisoare de motivaţie (probă de concurs obligatorie)
 • Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
 • Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la secretariat la începutul anului universitar
 • Cerere pentru înscriere pentru candidaţii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

Sesiunea iulie 2023

 • 10 – 14 iulie (în 14 iulie, până la ora 16:00) – înscrierea online pe Admitere2023.ubbcluj.ro 
 • 17 iulie – publicarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere pe site-ul facultăţii
 • 17 – 20 iulie (în 20 iulie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 •  17 – 20 iulie (în 20 iulie, până la ora 16:00) – depunerea cererii de redistribuire
 • 21 iulie – publicarea rezultatelor după redistribuire pe site-ul facultăţii
 • 21 – 24 iulie (în 24 iulie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obținut după redistribuire pe site-ul facultăţii
 • 27 iulie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Dacă rămân locuri neconfirmate, se organizează un nou concurs de admitere în septembrie 2023.

 

Sesiunea septembrie 2023

 • 04 – 07 septembrie (în 7 septembrie până la ora 16:00) – înscrierea online pe Admitere2023.ubbcluj.ro
 • 11 septembrie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere
 • 11 – 13 septembrie (în 13 septembrie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 • 15 septembrie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Admiterea este comună pentru toate specializările şi constă din două probe:

 • Media de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

Baremul de evaluare al scrisorii de motivație

Criterii de departajare la medii egale la admitere sunt notele de la două probe de bacalaureat dintre următoarele discipline:  Matematică, Informatică,  Economie, Filozofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie (la alegerea candidatului).

Criterii de selecţie pentru licenţiaţi

 • pentru locurile cu taxă
  • Media examenului de licenţă – 100% din media finală de admitere
  • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”
 • pentru locurile bugetate (în cazul în care a absolvit o altă facultate la taxă)
  • Media examenului de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
  • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Criterii de selecţie pentru olimpici

Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza internaţională a Olimpiadelor şcolare:

 • Media de admitere va fi 10,00
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline: Matematică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie.

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 25% şi nota 10.00 în proporţie 75%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Candidaţii care în ultimii 4 ani, au obținut mențiune sau care au participat la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la disciplinele menţionate mai sus:

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie de 50%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 

Condiţii specifice pentru admiterea la specializarea asistenţă socială

Candidații care au participat la concursul „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

 • Candidaţii care au obţinut premiile I,II,II la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media de bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie 50%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”
 • Candidaţii care au obţinut menţiune la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media de bacalaureat în proporţie de 75% şi nota 10.00 în proporţie 25%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 

 

IULIE

LOCURI APROBATE

Domeniul sociologie

Specializarea Linia de studiu Locuri 2023/2024
Buget Taxă
Sociologie Română 40 81
Sociologie – RURAL Română 1
Sociologie – ETNICI Română 1
Sociologie Maghiară 8 22
Resurse Umane Română 77 44
Resurse Umane – RURAL Română 2
Resurse Umane – ETNICI Română 2
Resurse Umane Maghiară 20 20
Antropologie Română 20 29
Anthropologie – RURAL Română 1
Antropologie Maghiară 4 21

Domeniul Asistenţă Socială

Specializarea Linia de studiu Locuri 2023/2024
Buget Taxă
Asistenţă Socială Română 84 60
Asistenţă Socială – RURAL Română 2
Asistenţă Socială – ETNICI Română 2
Asistență Socială – extensia Reșița Română 20 40
Asistenţă Socială Maghiară 14 36
 *locuri bugetate pentru candidaţii de etnie romă sunt alocate pe UBB
 *locuri bugetate pentru candidaţii proveniți din case de copii/centre de plasament sunt alocate pe UBB
 *locuri bugetate pentru candidaţii cu nevoi educaționale speciale (PH) sunt alocate pe UBB

 

SEPTEMBRIE

Domeniul sociologie

Specializarea Linia de studiu Locuri 2023/2024
Buget Taxă
Sociologie Română 10 78
Sociologie – Rural Română 1
Sociologie – Etnici Română 1
Sociologie Maghiară 6 22
Resurse Umane Română 6 30
Resurse Umane – Rural Română 2
Resurse Umane – Etnici Română 2
Resurse Umane Maghiară 8 20
Antropologie Română 13 28
Anthropologie – Rural Română 1
Antropologie Maghiară 1 21

Domeniul Asistenţă Socială

Specializarea Linia de studiu Locuri 2023/2024
Buget Taxă
Asistenţă Socială Română 4 53
Asistenţă Socială – Rural Română 2
Asistenţă Socială – Etnici Română 2
Asistență Socială – Reșița Română 0 37
Asistenţă Socială Maghiară 1 34
Asistenţă Socială ID Română 64
Asistenţă Socială ID Maghiară 25
 *locuri bugetate pentru candidaţii de etnie romă sunt alocate pe UBB
 *locuri bugetate pentru candidaţii proveniți din case de copii/centre de plasament sunt alocate pe UBB
 *locuri bugetate pentru candidaţii cu nevoi educaționale speciale (PH) sunt alocate pe UBB

Taxa de înscriere este 200 lei (taxa de procesare 50 RON şi taxa de admitere de 150 RON). Se achită online  prin platforma de înscriereTaxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. 

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că  provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Taxa de şcolarizare este 3.000 RON/an. La confirmarea locului se achită prima rată de 750 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Taxa de şcolarizare pentru specializarea Asistenţă socială (la Reşiţa) este 3.000 RON/an.

 

Modalităţi de plată:

 • online pe platforma de admitere

 

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 756 831 955


Descrierea programelor de studiu la nivel licență oferite de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Asistență Socială

Asistenţă socială (extensia Reşiţa)

Antropologie

Sociologie

Resurse Umane

Testimoniale despre carierele absolvenților Facultății de Sociologie și Asistență Socială