Licenţă

ProgrameCalendarCriteriiLocuriÎnscriereRegulamenteTaxeContact

Sesiunea iulie 2021

 • 12 – 16 iulie (în 16 iulie, până la ora 14:00) – înscrierea online pe Admitere2021.ubbcluj.ro
 • 19 iulie – publicarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere pe site-ul facultăţii
 • 19 – 22 iulie (în 22 iulie, până la ora 15:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 •  19 – 22 iulie (în 22 iulie, până la ora 15:00) – depunerea cererii de redistribuire
 • 23 iulie – publicarea rezultatelor după redistribuire pe site-ul facultăţii
 • 23 – 27 iulie (în 27 iulie 2021ora 15:00) – confirmarea locului obținut după redistribuire pe site-ul facultăţii
 • 29 iulie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Dacă rămân locuri neconfirmate, se organizează un nou concurs de admitere în septembrie 2021.

 

Sesiunea septembrie 2021

 • 6 – 9 septembrie – înscrierea online pe Admitere2021.ubbcluj.ro
 • 10 septembrie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere
 • 10 – 13 septembrie – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 • 15 septembrie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Admiterea este comună pentru toate specializările şi constă din două probe:

 • Media de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

Criterii de departajare la medii egale la admitere sunt notele de la două probe de bacalaureat dintre următoarele discipline:  Matematică, Informatică,  Economie, Filozofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie (la alegerea candidatului).

Criterii de selecţie pentru licenţiaţi

 • pentru locurile cu taxă
  • Media examenului de licenţă – 100% din media finală de admitere
  • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”
 • pentru locurile bugetate (în cazul în care a absolvit o altă facultate la taxă)
  • Media examenului de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
  • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Criterii de selecţie pentru olimpici

Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza internaţională a Olimpiadelor şcolare:

 • Media de admitere va fi 10,00
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline: Matematică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie.

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 25% şi nota 10.00 în proporţie 75%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Candidaţii care în ultimii 4 ani, au obținut mențiune sau care au participat la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la disciplinele menţionate mai sus:

 • Media de admitere va fi nota de la bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie de 50%
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 

Condiţii specifice pentru admiterea la specializarea asistenţă socială

Candidații care au participat la concursul „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

 • Candidaţii care au obţinut premiile I,II,II la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media de bacalaureat în proporţie de 50% şi nota 10.00 în proporţie 50%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”
 • Candidaţii care au obţinut menţiune la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media de bacalaureat în proporţie de 75% şi nota 10.00 în proporţie 25%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 

 

IULIE

Domeniul sociologie

 • sociologie: 50 la buget, 75 la taxă
 • resurse umane: 68 la buget, 55 la taxă, 2 locuri la buget pentru etnici
 • antropologie: 20 la buget, 30 la taxă

Domeniul Asistenţă Socială

 • asistenţă socială: 90 la buget, 50 la taxă, 2 locuri la buget pentru etnici, 4 locuri pentru persoane cu dizabilităţi senzoriale sau motorii ori din case de copii/centre de plasament,*romi
 • asistenţă socială(la Reşiţa): 17 la buget, 39 la taxă, 1 loc pentru etnici
 • asistenţă socială cu învăţământ la distanţă: 125 cu taxă


*30 de locuri bugetate pentru candidaţii de etnie romă alocate pe UBB

SEPTEMBRIE

Domeniul sociologie

 • sociologie: 14 la buget, 72 la taxă
 • resurse umane: 0 la buget, 20 la taxă
 • antropologie: 14 la buget, 28 la taxă

Domeniul Asistenţă Socială

 • asistenţă socială: 11 la buget, 47 la taxă, 1 loc pentru persoane cu dizabilităţi senzoriale sau motorii ori din case de copii/centre de plasament
 • asistenţă socială(la Reşiţa): 0 la buget, 32 la taxă
 • asistenţă socială cu învăţământ la distanţă: 91 cu taxă

Înscrierea la concursul de admitere 2021 se realizează, exclusiv online, în perioada 6 – 9 septembrie 2021 pe platforma Admitere2021.ubbcluj.ro

Paşi de urmat:

Pasul 1 Crearea unui cont

Pasul 2 Autentificare

Pasul 3 Completarea datelor persoanale

Pasul 4 Completarea datelor despre studii

Pasul 5 Alegerea facultăţii

Pasul 6 Alegerea opţiunilor

Pasul 7 Confirmarea datelor

Pasul 8 Încărcarea documentelor (fişa tip se semnează olograf după care se descarcă şi se încarcă în căsuţa destinată)

Pasul 9 Achitarea taxei

Pasul 10 Trimite dosar

Actele necesare scanate în format .pdf:

 • Fișă tip de înscriere semnată – se descarcă din aplicaţia de înscriere
 • Diploma de bacalaureat și foaie matricolă
 • Certificatul de naştere
 • Carte de identitate
 • Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate.
 • Scrisoare de motivaţie (probă de concurs obligatorie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de o altă facultate de dinainte de 2021, numai pentru candidații pentru locurile pentru licențiați (absolvenți de facultate)
 • Pentru absolvenţii 2021 de o altă facultate, adeverinţă de licenţă, numai pentru candidații pe locurile pentru licențiați (absolvenți de facultate)
 • Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
 • Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la secretariat la începutul anului universitar
 • Cerere pentru înscriere pentru candidaţii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

Taxa de înscriere este 150 lei (taxa de procesare 30 RON şi taxa de admitere de 120 RON). Se achită on-line  prin platforma de înscriereTaxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. 

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că  provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Taxa de şcolarizare este 2.500 RON/an. La confirmarea locului se achită prima rată de 625 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Taxa de şcolarizare pentru specializarea Asistenţă socială(la Reşiţa)  este 2.400 RON/an. La confirmarea locului se achită prima rată 600 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Modalităţi de plată:

 • on-line pe platforma de admitere
 • virament bancar sau mandat poştal (La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații: facultatea, anul și tipul de taxă)
Universitatea Babeş-Bolyai
Banca: Trezoreria Cluj
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
SWIFT: TREZROBU
COD CUI: 4305849

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 756 831 955