Facultate
Caută
Close this search box.

Proiecte de cercetare

Cercetarea este un pilon esențial în promovarea înțelegerii și abordării problemelor societale contemporane. Cadrele didactice ale facultății sunt implicate într-o varietate de proiecte naționale și internaționale care acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv schimbările sociale, inegalitățile, migrația, sănătatea mentală, educația, și multe altele.

Departamentul de Asistență Socială

Departamentul de Sociologie

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară

Proiecte anterioare

Departamentul de Sociologie
 • Studiu privind accesibilitatea serviciilor publice din municipiul Cluj-Napoca utilizând transportul public, necesare pentru proiectul “Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC”, lect. univ. dr. Cristian Pop, Cercetare, început în  2019
 • Triplex confinium – adresarea problemelor din educația superioară pentru arhitectură și planificarea urbană și explorarea discontinuităților la granițele dintre România, Ungaria și Serbia (lect. dr. Cristian Pop), Cod proiect 2019-1-RO01-KA203-063881, proiect de tip parteneriate strategice, început în anul 2019
 • Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj (conf. dr. Norbert Petrovici),  2018-2020, UEFISDI PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691
 • SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră, 2018 – 2020, POCU/90/6.13/6.14/109139
 • Forme alternative de religiozitate, dezvoltare personală şi tehnici neo-liberale de constituire a sinelui: muncă şi spiritualitate în România (lect. dr. Sorin Gog, lect. dr. Anca Simionca), 2015-2017, UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014
 • Connections: Road Infrastructure Developments and Diasporas in and around Romania (lect. dr. Florin Faje), 2015, ERSTE STIFTUNG/Vclei Dom, Contract Nr. 2/2015
 • European Union and the ethno-political construction of Roma Diaspora: human rights, citizenship and social inclusion (lect. dr. Sorin Gog), 2015, ERSTE STIFTUNG CNMP/ESTROM, Contract Nr. 13/2015
 • United Networks. Iniţiative integrate pentru incluziunea socială a categoriilor marginalizate (lect. dr. Cristina Raţ, conf. dr. Veres Valer, drd. Andrada Tobias), 2015-2016, În colaborare cu Asociaţia Caritas – Asistemţă Socială, finanţat prin programul Norway Grants CORAI și FRDS, mecanismul SEE, contract nr. 05/H/SEE/30.04.2015
 • http://www.caritas-ab.ro/ro/unitednetworks
 • Schimbare şi stabilitate în comportamentul electoral în România (prof. dr. Mircea Comşa), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI IDEI-PCE, Contract: PN-II-ID-PCE-2011-3-0669
 • Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară – Dealurile Clujului Est (conf. dr. Rudolf Poledna), 2013-2014, Contract AM POS Mediu ROSCI0295
 • Pilot Study: Developing a Common Methodology for Reference Budgets (lect. dr. Cristina Raţ), 2014-2015, Contract internaţional cu Applica Sprl, Belgia – finanțat de Comisia Europeană, Contract: 2248/05/02.2014
 • https://referencebudgets.eu
 • Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a “ghetourilor ţigăneşti” în România în context european (Director: prof. dr. Enikő Vincze, FSE-UBB. Colaboratori: lect. dr. Norbert Petrovici, lect. dr. Cristina Raţ, lect. dr. Anca Simionca), 2013-2014, Grant naţional UEFISCDI, Contract nr.: PN-II-ID-PCE-2011-3-0354
 • Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, 2014-2020 (prof. dr. Traian Rotariu, prof. dr. Dan Chiribucă, lect. dr. Norbert Petrovici, lect. dr. Cristina Raţ), 2013-2014, Colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, fără finanţare
 • http://cmpg.ro
 • Ethnicity and Migration: A Social Historical Account of Romanian Immigration to Canada (prof. dr. Irina Culic), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104
 • Cercuri de afaceri locale în spații statale globale. Regimuri spațiale politice și economice de acumulare (lect. dr. Norbert Petrovici), 2012, Grant CNCSIS II, Contract nr. 422/2012,
 • Evaluarea participativă a situaţiei sociale şi economice din zona Pata-Rât şi Cantonului, Cluj-Napoca (lect. dr. Cristina Raţ), 2012, Colaborare cu United Nations Development Program (UNDP)
 • DEMOCHANGE and European Cities (conf. dr. Rudolf Poledna), 2012, Grant European, Contract 16943/D9ER
 • Status, Social Change and Development in Rural Migrants Communities from Romania (conf. dr. Gabriel Troc), 2012, Grant al Academiei Române, Contract POSDRU 89/15/5/61104
 • Career Flexibility beetween Personal Choice and Precariousness. The case of IT and HR professionals in Romania (lect.dr. Anca Simionca), 2012-2014, ERSTE STIFTUNG, Contract 2/2014

Departamentul de Asistenţă Socială

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială