A felvételi beiratkozás menete és időrendje – 2021

Posted in Alapképzés, Távoktatás

A jelentkezők ONLINE iratkozhatnak be az Academicinfo.ubbcluj.ro/Admitere oldalon.

A felvételire első lépésben a regisztráción vagy előiratkozáson keresztül iratkozhatnak: a személyes adatok és szakválasztások bejelölésével, majd a jelentkezési űrlap letöltésével.

Az iratkozás második lépése az Online iratkozás: a jelentkezési űrlap, illetve a többi szükséges dokumentum feltöltésével.

A jelentkezések kiértékelése

Középiskolát végzettek esetében egy motivációs levél, valamint az érettségi átlag alapján történik a felvételi kiértékelése. A motivációs levél elfogadását (Admis/Respins) követően a felvételi jegyet 100%-ban az érettségi átlag képezi.

Azoknak a felvételizőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán I., II., III. helyezést szereztek az elmúlt 4 évben matematikából, informatikából, közgazdaságtanból, filozófiából, pszihológiából, szociológiából, logikából, román irodalomból, magyar irodalomból, angol-, francia-, német nyelvből, történelemből, pedagógiából, a felvételi átlagukat a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (25%) és 10 (75%).

Azoknak a jelentkezőknek, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán részt vettek (helyezés nélkül) az elmúlt 4 évben a fent felsorolt tantárgyak egyikéből, a felvételi átlagát a következőképpen számítjuk: érettségi jegy (50%) és 10 (50%).

Azok a diákok, akik díjat szereztek vagy legalább 8-as jegyet kaptak a BBTE által szervezett Venczel József esszéversenyen, az itt szerzett érdemjegy helyettesítheti az érettségi átlagot, amennyiben az utóbbi kisebb az előbbinél. Ez a lehetőség csak antropológia, szociológia vagy szociális munka szakra jelentkezők esetében érvényes. Az iskolai tantárgyversenyeken való részvételt vagy díjazást az oklevél fénymásolatával vagy a tanfelügyelőség által kiállított igazolással kell bizonyítani.

Az egyetemet végzett jelentkezők, amennyiben tandíjas helyre iratkoznak, a felvételi jegyük az egyetemi záróvizsga (media de licenţă) átlagából (100%) áll. Abban az esetben, ha tandíjmentes helyre iratkoznak, az érettségi átlagból számoljuk a felvételi jegyet (amennyiben az előző egyetem nem volt román állami költségvetési finanszírozású, azaz “loc bugetat”).

Időpontok

Online iratkozás 2021. július 12 – 16.
július 16-én 14 óráig
Eredményhirdetés  2021. július 19. 
A helyek visszaigazolása,
újraosztási kérés benyújtása*
2021. július 19 – 22.
július 22-én 15 óráig
Eredményhirdetés újraosztás után 2021. július 23.
A helyek visszaigazolása újraosztás után 2021. július 23 – 27.
július 27-én 15 óráig

*Megjegyzés: A helyek visszaigazolása feltételezi a tanulmányi szerződés kitöltését, aláírását és feltöltését az Academicinfo.ubbcluj.ro/Admitere platformra, a fizetéses helyekre bejutottaknak az első részlet kifizetését is kell bizonyítaniuk.

Helyek visszaigazolása (júliusi szakasz)

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések aláírásával és a felvételi platformra való feltöltésével történik. Az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell benyújtani. Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolása során igazolnia kell a tandíj befizetését is. Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül továbbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, illetve eredeti változatban benyújtani a megadott határidőre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

Azok a jelentkezők, akik nem jutottak be az általuk kiválasztott helyre, egy újraelosztási kérést adhatnak le, ugyanebben az időszakban. Amennyiben maradnak olyan helyek, amelyeket a bejutott jelentkezők nem erősítenek meg, ezek újraelosztásra kerülnek a kéréseket leadók között. Az újraelosztás során szerzett helyeket a megadott időszakban kell elfoglalni (visszaigazolni).

A helyek megerősítése során ellenőrizzük a beiratkozási lapon feltüntetett adatok helyességét. Amennyiben a tanulmányi átlagok nem voltak helyesen feltüntetve, a jelentkező elveszíti a megszerzett helyét.

A szeptemberi felvételi időrendje

Beiratkozás 2021. szeptember 06 – 9.
Eredményhirdetés 2021. szeptember 10.
A helyek visszaigazolása*   2021. szeptember 10 – 13.

*Megjegyzés: A hely visszaigazolása feltételezi a tanulmányi szerződés kitöltését, aláírását és feltöltését az Academicinfo.ubbcluj.ro/Admitere platformra, a fizetéses helyekre bejutottaknak az első részlet kifizetését is kell bizonyítaniuk.

Szabályzatok:

Felvételi vizsgaidőszakok megszervezése és lebonyolítása a BBTE-n a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztése esetén

A Babes-Bolyai Tudományegyetem felvételi szabályzata a 2021 – 2022-es tanévre