A kar
Keresés
Close this search box.

Humán erőforrás

Az emberi erőforrások egy elméleti és gyakorlati jellegű interdiszciplináris képzési program. A képzés során elsajátíthatók a társadalomkutatás különböző módszerei, a gazdasági és társadalmi adatok elemzési technikái. A képzés kiterjed a szervezetek értékelésére, a személyzeti kiválasztás és toborzás stratégiáira, a szervezetfejlesztésre és a munkaügyi kapcsolatok menedzselésére is. Az itt megszerzett tudás és készségek alkalmazhatók a szervezeti folyamatok elemzésében, tervezésében, irányításában és értékelésében. Emellett az emberi erőforrások és a munkaügyi kapcsolatok terén előforduló munkafolyamatok és standardokt terén szükséges ismeretekbe is beavat.

Célok

 • Széleskörű ismeretek átadása a társadalom szerkezetéről és működéséről, különös tekintettel a munka szervezésének területén. A hallgatók olyan fogalmakat, elméleteket, ötleteket és módszereket sajátítanak el, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kritikusan elemezzék a társadalmat, és megértsék azt. Emellett megtanulják az adatok gyűjtésének és elemzésének különböző módszereit, beleértve a mennyiségi és minőségi adatok elemzését;
 • Olyan készségek fejlesztése, amelyek szükségesek ahhoz, hogy emberi erőforrások, toborzás és munkaügyi kapcsolatok szakértőjeként dolgozhassanak. Emellett olyan munkakörök betöltéséhez is képesítést szereznek, mint marketing szakértő, egyéni és csoportos interjúk készítője, fókuszcsoportok moderátora, vagy adatelemző programok kezelője;
 • Felkészítés szociológiai kutatások kezdeményezésére, megtervezésére, vezetésére és megvalósítására. Ez magában foglalja a kutatási probléma meghatározását, a kutatási terület kiválasztását, a fogalmak tisztázását, a műveletek meghatározását, az adatok gyűjtését és elemzését (például egy program mennyiségi vagy minőségi értékelését; egy közösség fejlődését meghatározó erőforrások és akadályok azonosítását);
 • olyan készségek és képességek fejlesztése (kognitív és kommunikációs készségek, önismeret és önszervezés), amelyeket az egyetemen kívül is fel lehet használni, és amelyeket a munkaadók és a társadalom számára is hasznosak lehetnek;
 • olyan tudás és készségek megszerzése, amelyek lehetővé teszik az iskolai és karrier-orientációt, valamint a tanulmányok folytatását emberi erőforrások, szociológia, antropológia mesterképzésben vagy más kapcsolódó területeken.

Megszerzett kompetenciák

Megszerzett kompetenciák Szakmai kompetenciák:
 • Szociológiai kutatások tervezése és kivitelezése (adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés) szervezetekben és közösségekben, kultúrakutatásokban és piackutatásokban;
 • Társadalmi és gazdasági vonatkozású adatbázisok kezelése;
 • A szervezeti környezet diagnosztizálása;
 • Az emberi erőforrások fejlesztési szükségleteinek azonosítása;
 • Az emberi erőforrások menedzsmentjének elemzése.
Transzverzális készségek:
 • Pontos és hatékony munkavégzési stratégiák alkalmazására való képesség, valamint az eredményekért való személyes felelősségvállalás a szakma etikai kódexének elvei alapján;
 • A csoporton belüli kapcsolattartási technikák, az empatikus interperszonális kommunikáció, valamint a csapatmunka során szükséges szerepek felvállalására való képesség;
 • Az információs források és a szakmai képzést segítő kommunikációs eszközök és források hatékony használata (internetes portálok, szakmai szoftveralkalmazások, adatbázisok, online tanfolyamok stb.).

Tanult tudományágak

Kötelező tantárgyak

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Kötelező gyakorlati tantárgyak

No items found.

Választható tantárgyak

No items found.

Lehetséges karrierlehetőségek

A szerzett diplomával betölthető specifikus szakmák: humánerőforrás-szakértő, munkaerőpiaci elemző, csapatépítő (teambuilding) tréner, szakfelügyelő (inspektor) a szakmai képzés, értékelés és szelekció területén, szakmai kompetencia értékelő, munkaerőt rekrutáló és integráló elemző/szakértő, bérezési rendszerelemző, személyzeti átképzési tanácsadó, társadalmi kapcsolatok szakértője, általános közgazdasági és marketing tanácsadó, szakértő, szakfelügyelő (inspector), referens, közgazdász, közigazgatási tanácsos (hivatalnok).

Gyors navigáció

Mit mondanak az öregdiákok

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială