A kar
Keresés
Close this search box.

Humánerőforrás-menedzsment és szervezetek szociológiája

A mesteri program továbbtanulási lehetőséget biztosít a humánerőforrás-menedzsmentben szakosodni, elmélyülni óhajtók számára. A képzés a munkaerővel, az emberierőforrás-gazdálkodással és a szervezetek elemzésével, vezetésével kapcsolatos tudást bővíti, az e területhez tartozó készségek fejlesztésére és a szaktudás alkalmazhatóságára koncentrál. A képzés az emberi erőforrás rendszereire és folyamataira fókuszál, valamint a stratégiai humánerőforrás menedzsmentre. Emellett fogódzót nyújt a korábban megszerzett tudományos kutatási készségek elméleti és módszertani elmélyítéséhez is, különösen a szervezet- és vállalatkutatások területén, az emberi erőforrás menedzsment folyamatok, rendszerek elemzéséhez és értékeléséhez. A képzés keretében opcionális tárgyak választására biztosítunk lehetőséget az egyetem más mesteri programjaiból, köztük a mentálhigiéné mesteri programból, amelyek a munkahelyi mentálhigiéné, munkakapcsolatok és munkakörülmények HR menedzsmentjéhez hasznos kiegészítő ismeretek. A képzésre való beiratkozás nincs speciális szakirányú alapképzettséghez kötve, de sikeres elvégzéséhez hasznosak a közgazdaság-tudományi, turizmusföldrajzi, munkapszichológiai, kommunikációtudományi, közigazgatási és társadalomtudományi alapismeretek. Az órarend kialakítása során igyekszünk figyelembe venni a hallgatók munkahelyi kötöttségeit.

Célok

Célunk olyan humánerőforrás menedzsment szakértők képzése, akik a humánerőforrás rendszerszintű szerveződésének és folyamatainak az ismerői, és akik a szervezetfejlesztéshez szükséges interdiszciplináris szemlélettel is rendelkeznek.

Megszerzett kompetenciák

Szakmai készségek:
 • a humánerőforrás-gazdálkodásra jellemző fogalmak, elméletek és módszertanok alapos ismerete;
 • kutatás tervezése és lebonyolítása az emberi erőforrások területén;
 • képzési programok és szakmai gyakorlatok szervezése és pályaválasztási tanácsadás;
 • munkaügyi kapcsolatok és konfliktusok kezelése a szervezetekben;
 • a személyzet toborzási és kiválasztási folyamatainak megszervezése a szervezetekben;
 • a munkaügyi kapcsolatok javítását célzó szervezeti kommunikációs stratégiák megvalósítása;
 • az információs rendszerekre jellemző eljárások és szoftverek kompetens alkalmazása a szervezetekre és a munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó társadalmi mutatók alapján.
Transzverzális készségek:
 • a különböző kontextusokban és társadalmi tevékenységekben tanult ismeretek és módszerek hasznosítása;
 • szakmai célú írásbeli és szóbeli kommunikáció nemzetközi nyelven, valamint a különböző kulturális környezetekben való hatékony munkavégzés képessége;
 • a számítógép és az új technológiák hozzáértő használata a szakterületre jellemző szakmai tevékenységekben, valamint a szakmai kommunikációs tevékenységekben;
 • hatékony munkavégzés transzdiszciplináris teamekben különböző hierarchikus szinteken, szervezeten belüli és szervezetközi szinten.

Tanult tudományágak

Kötelező tantárgyak

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Kötelező gyakorlati tantárgyak

No items found.

Választható tantárgyak

No items found.

Lehetséges karrierlehetőségek

Menedzsment tanácsadó (consultant in management), [munkaerő] elhelyezkedési szakértő (Expert localizare /forța de muncă), humánerőforrás menedzser, humánerőforrás szakértő, munkaügyi és munkanélküliségi tanácsadó, munkaügyi tanácsadó

Gyors navigáció

Mit mondanak az öregdiákok

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială