A kar
Keresés
Close this search box.

Mentálhigiéné a szociális munkában

Mesteri képzésünk segítő hivatású szakemberek (tanárok, orvosok, szociális munkások, HR-es munkatársak, kinetoterapeuták, lelkészek, vezetők stb.) részére nyújt mentálhigiénés többlettudást.  Célunk egy olyan szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek kialakítása és fejlesztése, amelyek birtokában hallgatóink segítő munkájukat hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni.

Célok

A hallgatók a következő területeken szereznek ismereteket:
 • társadalomtudományi és pszichológiai ismeretek;
 • lelki egészségfejlesztés és prevenció;
 • speciális élethelyzetek (életkrízisek, traumák, gyász stb.) kezelése;
 • stresszkezelés;
 • coaching és szupervízió;
 • interdiszciplináris együttműködés;
 • szakmai önismeret;
 • segítő kapcsolat;
 • közösségfejlesztés és közösségi támogató hálózatok működése.

Megszerzett kompetenciák

Szakmai készségek:
 • Holisztikus megközelítés alkalmazása a szociális szolgáltatások területén;
 • Mentális egészségügyi problémák azonosításának és a mentális egészség elősegítésének képessége;
 • Mentálhigiénés tanácsadás nyújtás;
 • Krízisintervenció alkalmazása;
 • Társadalmi válságok kezelése;
 • Szer- és alkoholfogyasztás kockázatainak felmérése, valamint a problémák megfogalmazásnak gyakorlati készsége és a tanácsadási folyamat vezetésében való jártasság;
 • Közösségekkel való együttműködés tervezése;
 • Kulturálisan érzékeny szociális szolgáltatások tervezése;
 • Kvalitatív és kvantitatív kutatások kivitelezése. 
Transzverzális készségek
 • A kulturális értékek és normák sokszínűségének tiszteletben tartása;
 • Kezdeményező és kritikus gondolkodás;
 • Tanácsadás, empátia;
 • Stresszkezelése, a kihívások pozitív megközelítése;
 • A pszichológiai jólét fenntartása;
 • Multidiszciplináris csapatmunka;
 • Interkulturális kompetenciák.

Tanult tudományágak

Kötelező tantárgyak

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Kötelező gyakorlati tantárgyak

No items found.

Választható tantárgyak

No items found.

Lehetséges karrierlehetőségek

Családsegítő-, gyermekjóléti szolgáltatóknál, gyermekvédelmi szakszolgálatnál, nevelési-, oktatási intézményekben, egészségügyi intézményekben, közősségi ellátást biztosító intézményekben, versenyszférában és civil szerveztekben, büntetés-végrehajtási rendszerek reintegrációs részlegeiben, álláskereső, hajléktalan, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, idős embereket ellátó önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknél, kutatásban, 

Gyors navigáció

Mit mondanak az öregdiákok

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială