A kar
Keresés
Close this search box.

Szociális munka

A szociális munkás szak a társadalmi problémák szakszerű vizsgálatára és kezelésére készít fel. A képzés keretében elsajátíthatók azok a segítői módszerek, amelyeket a szociálpolitika, a menedzsment és adminisztráció, valamint a nehézségekkel küzdő családok és csoportok, továbbá a különleges segítséget igénylő személyek támogatásában alkalmaznak a társadalom makro-, közép- és mikroszintjén. A beavatkozási módszerek mellett olyan munkastílus ismerhető meg, amely lehetővé teszi a szociális intézmények fejlesztését, a kisebbségekkel való foglalkozást, illetve különböző szociális projektek kidolgozását és megvalósítását.

Célok

 • a társadalomtudományok elméleteire támaszkodva színvonalas szakmai képzést nyújtani a leendő szociális munkások számára, felkészítve őket ezáltal a különböző szociális problémák megértésére;
 • hozzájárulni olyan képességek kiépítéséhez, amelyek a szociális munka kutatási eredményeinek értelmezéséhez és a célcsoportokkal való munkában a megfelelő beavatkozási programok kiválasztásához szükségesek;
 • biztosítani a szociális munkások széleskörű szakmai felkészültségét annak érdekében, hogy megfelelő szociális szolgáltatásokat nyújthassanak, az állami és magánszférában egyaránt;
 • tágítani a jövő szakembereinek tudáshorizontját a társadalmi és egyéni problémák közötti kapcsolatok, a társadalmi problémák összetettsége és az interdiszciplinaritás előnyeinek megértése érdekében;
 • kialakítani olyan transzverzális készségeket, amelyek a társadalomtudományok különböző szakmáiban széles körben használhatók;
 • hozzásegíteni a leendő szociális munkásokat saját szakmai szerepük megértéséhez, ami a kiszolgáltatott egyének segítését, valamint a hatékony és szakszerű munkavégzés módjait illeti;
 • cselekvő polgári és szakmai hozzáállást kialakítani, az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében, hogy végzőseink olyan szakmai magatartást alakítsanak ki, amely támogatja a gyerekek, a kisebbségek, a fogyatékkal élők és más kiszolgáltatott csoportok társadalmi, iskolai és munkahelyi integrációját, és a jobb életminőség biztosítását;
 • segíteni megérteni és alkalmazni a minőségi szociális szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen etikai elveket és értékeket – a társadalmi igazságosságot, esélyegyenlőséget, a megkülönböztetésmentes bánásmódot, a méltóságot, az egyén egyediségének és önrendelkezésének biztosítását, valamint biztosítani a méltó élethez és a személyes fejlődéshez szükséges erőforrásokat;
 • részt venni a kiszolgáltatott egyének, családok, csoportok és közösségek megelőzési, terápiás és társadalmi reintegrációs tevékenységeiben.

Megszerzett kompetenciák

 • olyan tudás, amellyel segíteni lehet a rászoruló egyéneken, családokon és közösségeken;
 • olyan módszerek elsajátítása, amelyek segítenek nehéz körülmények között is kiegyensúlyozott életet élni;
 • szakszerű segítség nyújtása a fogyatékkal, szenvedély-, krónikus- vagy mentális betegséggel élőknek, a marginalizáltan és mélyszegénységben nevelkedett egyenéknek, a bűnelkövetőknek és a különböző traumák túlélőinek;
 • szakmailag és gazdaságilag hatékony szolgáltatások létrehozásának a képessége;
 • olyan technikák megismerése, amelyek segítenek a társadalmi igazságtalanság, az erőszak, a szerfogyasztás, a bűnelkövetés, a kirekesztés megelőzésében.

Tanult tudományágak

Kötelező tantárgyak

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Kötelező gyakorlati tantárgyak

No items found.

Választható tantárgyak

No items found.

Lehetséges karrierlehetőségek

gyermek-, ifjúság-, családvédelem, fogyatékkal, megváltozott munkaképességű személyekkel végzett szociális munka, bűnmegelőzés és bűnelkövetők reintegrációja, idősgondozás, közösségekkel való munka (szegénység, szegregáció, munkanélküliség megelőzése, kezelése), mentális betegek reintegrációja, kórházi szociális munka, iskolai szociális munka

Gyors navigáció

Mit mondanak az öregdiákok

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială